Forntid - De tidiga människorna i Sydostasien
Australier, negriter och melanesier

En teori är att nuvarande Sydostasiens fastland och öar med tiden hade befolkats av en rad olika människotyper från den asiatiska kontinenten och att dessa folkvandringar söderut hade upprepats många gånger i Sydostasiens tidiga historia.

Men det finns också en teori som säger att Sydostasien mycket tidigt befolkades från Sundaland (Sundalaen) ซุนดาแลนด์ och de indonesiska öarna. Sundaland var under den senaste istiden torrlagt område och ligger idag till stora delar under vatten. Istiden upphörde för omkring 12 000 år sedan.


(Sundaland)

Australier (chao ostrelia) ชาวออสเตรเลีย var förmodligen de första mera utbredda invånarna i Sydostasien. Troligen fanns också veddafolket (chao wetda) ชาวเวดด้า här samtidigt och de liknar australierna, men har rakare hår.


(Vedda)

Efter dem kom de kortväxta och krullhåriga negriterna. För 2 000-3 000 år sedan fanns det sannolikt negriter över ett stort område i Sydostasien och särskilt många på Malackahalvön. Nutida ättlingar till dem kan ännu påträffas på olika håll i Sydostasien. 

Det råder en del förvirring angående namn och eventuellt släktskap mellan olika grupper av negriter och veddafolk. I Thailand refereras det till negriter under en mängd olika namn såsom mani (manni) มันนิ, semang เซมัง, ngo เงาะ, ngo pa เงาะป่า, chao pa ชาวป่า, sakae ซาแก, sakai ซาไก, orang asli โอรัง อัสลี (malay) eller koi กอย. 

De thailändska negriterna kallar sig själva för mani och ordet lär härstamma från mon-khmerspråken och betyder ”människa.” Mani talar också ett språk som är besläktat med mon-khmer, men de tillhör inte denna etniska grupp. Språket fick de av dessa senare kommande folkslag.

Namnet semang betraktades ursprungligen som nedsättande och kan översättas till langur (khang) ค่าง, som är en slags apa, men jag kan inte hitta vidare belägg för påståendet. Det finns emellertid en typ av gibbon (chani) ชะนี med namnet siamang เซียมมัง (siam mang) eller chani siamang ชะนีเซียมัง.

Namnet ngo anspelar på negriternas krulliga hår. Om du studerar frukten rambutan (Nephelium lappaceum), som heter ngo på thai, förstår du säkert sambandet. Även det vanligt förekommande namnet sakai, som kan översättas till "slav" och ibland till "vildar," betraktas naturligtvis som djupt förolämpande av negriterna.


(Rambutan)

I Malaysia (Prathet Malesia) ประเทศมาเลเซีย finns en stor grupp negriter som kallas för senoi เซนอย och som anses tillhöra Malackahalvöns ursprungsbefolkning orang asli. Ibland sägs det att malajerna ibland felaktigt kallar mani för senoi och att senoi istället är en stam veddafolk. Men jag kan inte hitta något belägg för detta.


(Senoi i Malaysia)

En del negriter lever fortfarande tillbakadragen "primitiv" tillvaro i höglandet mellan Thailand och Malaysia. Men det är endast några hundra som lever på thailändskt område. Idag finns det negriter i de thailändska provinserna Trang ตรัง, Narathiwat นราธิวาส, Yala ยะลา, Phatthalung พัทลุง och Satun สตูล. 


(Provinsen Trang)


(Provinsen Narathiwat)


(Yala)


(Provinsen Phatthalung)


(Provinsen Satun)

I Malaysia finns det negriter i södra Perak (Pera) เประก์, Selangor (Soelango) เซอลาโงร์ och Pahang ปะหัง.


(Delstaten Perak i Malaysia)


(Delstaten Selangor i Malaysia)


(Delstaten Pahang i Malaysia)

Än idag har en del av negriterna endast sporadisk kontakt med sina grannar i Thailand och Malaysia och kommer då ut från djungeln för att byta sina skogsprodukter mot tobak och ris. De lever en nomadiserande tillvaro och drog sig tillbaka längre in i djungeln då malajerna tog över deras områden. (Se nästa artikel, "Indoneser.")

De krullhåriga negriterna har, enligt W.A.R. Wood ดับบลิว เอ อาร์ วู้ด (23 januari 1878-21 januari 1970), satt sina spår bland befolkningen i söder. Krulligt hår, som är sällsynt hos dagens thailändare längre norrut, är betydligt vanligare här. 

Negriterna blev länge betraktade mera som djur än som människor. En man vid namn Sir Hugh Charles Clifford ฮิวจ์ คลิฟฟอร์ด (5 mars 1866-18 december 1941) beskrev i slutet på 1800-talet den årliga "jakten" på negriter (sakai). Jakten hölls av en sultan สุลต่าน av Pahang! Förmodligen handlade det om att ta slavar.

Tyvärr används det nedlåtande namnet sakai ibland litet slarvigt för flera olika grupper av negriter och kan ibland betyda i princip vilken grupp som helst.


(Sir Hugh Charles Clifford)

Både australierna och negriterna bredde ut sig så långt söderut som till Australien (Prathet Ostrelia) ประเทศออสเตรเลีย.

Efter negriterna anlände förmodligen en ny folkgrupp, melanesierna (chao melanisian) ชาวเมลานีเซียน, som inte längre finns kvar i Sydostasien. Men deras ättlingar är talrika på öarna i Stilla havet (Mahasamut Paesifik) มหาสมุทรแปซิฟิก öster om Nya Guinea (Ko Niao Kini) เกาะนิวกินี och Australien.


Stavningsvarianter;

Vedda; Veddah.

Negriter; Asli, goy, hoh, kenchiw เกนชิว, kensiu, maniq, maniq mendi, meni, menik, mo โม, monik, negrito, ngaw, ngo, ngoh, ngoh pa, ngok, ngok pa, ngo pa sakai เงาะป่าซาไก, ngoh pah, orang sakai, sakay, saki, seemang, siamang, tong ka ตองกา.

Senoi; Sengoi, Sinoi สินอย, Sng’oi.

Trang; Changwat Trang จังหวัดตรัง.

Narathiwat; Changwat Narathiwat จังหวัดนราธิวาส, Naradhiwas, Naratiwat.

Yala; Changwat Yala จังหวัดยะลา.

Phatthalung; Bordelongh, Changwat Phatthalung จังหวัดพัทลุง, Patalung, Pattaloong, Pattalung, Phattaloong, Phattalung.

Satun; Changwat Satun จังหวัดสตูล, Setul, Setun.

Perak; Rat Pera รัฐเประก์, เประ.

Selanggor; Rat Soela-ngo รัฐเซอลาโงร์, Salangngo สลังงอร์.

Pahang; Rat Pahang รัฐปะหัง.

W.A.R. Wood; William Alfred Rae Wood, William A.R. Wood.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-10-21, 07.08
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.