Bangkok, Rama I - Rama VII - Öppningen mot väst
Kung Rama II (Phra Phutthaloetla Naphalai) (1809-1824)

Det blev som Rama I hade önskat och hans äldste son Isarasundhorn utnämndes till ny kung. Han är känd som Rama II พระราม 2 (r. 7 september 1809-21 juli 1824). Efter sin död fick han titeln Phra Bat Somdet Phra Phutthaloetla Naphalai พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. Rama II var född den 24 februari 1767 och 42 år gammal då han besteg tronen. Han hade upphöjts till prins 1785 och hade då tagit över kung Taksins gamla palats. Det finns källor som säger att han var född 1768.

Inga av hans bröder eller halvbröder opponerade sig mot utnämningen, vilket kanske inte var så märkligt, med tanke på hur frikostigt den nye kungen delade ut höga ämbeten till dem. Sin yngre helbror prins Senanurak utsåg han till uparat, eller vicekung.

Den nye regenten hade tidigt deltagit aktivt i sin pappas regering och hade därför redan stor erfarenhet av att sköta statens angelägenheter då han blev kung. För att kunna regera effektivt behövde han absolut lojala medarbetare på rikets viktigaste poster. Det var både vanligt och naturligt för kungarna att söka detta stöd på sina mödrars och sina drottningars sida. Rama II avskedade därför nästan alla sin fars tidigare ministrar och utnämnde i stället nära släktingar till nya ministrar.

Mindre än en vecka efter att Rama II blivit kung revolterade kung Taksins son prins Kasatranuchit. Han är tidigare omnämnd i avsnittet “Bangkok blir huvudstad," artikeln “Rama I:s bakgrund och familj." Rama II:s son prins Tub (Phra Ong Chao Thap) พระองค์เจ้าทับ (16 februari 1786-12 april 1825) och den kungliga polisen ledde emellertid en framgångsrik offensiv mot Kasatranuchit och han blev avrättad den 13 september 1809. En källa säger att han avrättades tillsammans med en yngre bror, en yngre syster, hans sex söner och fyrtio andra följeslagare.

Efter sitt lyckade uppdrag blir prins Tub känd som prins Jessadabodindra (Kromma Muen Chetsadabodin) กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์. Han fungerade som utrikesminister under sin fars regeringstid.


(Prins Chetsadabodin)

Rama II betraktade fortfarande Burma som Siams huvudfiende, men bortsett från några burmesiska invasioner av södra Siam och Phuket i början av hans regeringstid var det relativt tyst vid den västra gränsen. De östra gränserna skulle bli mera bekymmersamma för honom.

Rama II var djupt religiös och intresserad av konst i alla dess former och gjorde själv en personlig insats genom att skriva en lång rad dramatiska dikter. Under hans regeringstid översattes också en hel del omkringliggande länders litteratur. Bland översättningarna, som nu ingår i Siams egen nationallitteratur, finns poesi från Malaya och Java, kinesiska romaner och episk diktning på sanskrit.

Han skickade en delegation munkar till Sri Lanka 1815. Då de återvände till Bangkok hade de med sig skott eller sticklingar från ett heligt bodhiträd. Detta träd påstods i sin tur härstamma från det ursprungliga bodhiträdet i Indien under vilket Siddhattha Gotama hade mediterat då han blev till Buddha, den Upplyste.

Rama II ville att befolkningen, och naturligtvis även medlemmarna i den kungliga familjen, skulle ha en högt stående moral och befria sig från eventuella laster. Han införde mycket hårda straff för personer som togs på bar gärning i alla slags vadslagningar, såsom tuppfäktning och ”fiskfäktning” med kampfiskar.

Handeln med framförallt Kina växte under Rama II:s regeringstid och han importerade kinesisk keramik som designats av siameser. Till gengäld exporterades det liksom tidigare ris till Kina.


(Siamesiska territoriella anspråk 1809)

Då Senanurak dog i juli 1817 utsågs inte någon ny uparat vilket skulle komma att orsaka en del förvirring i samband med det kommande tronskiftet 1824.

Den burmesiske kungen Bagyidaw (Bachido) บาจีดอร์ (r. 5 juni 1819-15 april 1837) skickade 1822 en ambassad till kejsare Minh Mang (Min Mang) มิญ หมั่ง (r. 14 februari 1820-20 januari 1841) i Vietnam. Där bad man honom om att avsluta sin allians med Siam och i stället hjälpa dem med en militär kampanj mot Bangkok. Uppenbart avslogs erbjudandet.


(Minh Mang)

I Thailändska källor är Bagyidaw känd som kung Chakkaimaeng จักกายแมง.


Stavningsvarianter;

Rama II; Buddha Loetla Nabhalai, Lertla, Phra Bat Somdet Phra Phuttha Loet La Nophalai, Phra Bat Somdet Phra Phuttha Löt La Naphalai, Phra Bat Somdet Phraphuttha Lötla Naphalai, Phra Buddha Loet La Nabhalai, Phrabuddha Lert-Lah Napalai, Phra Buddha Loet La Nabhalai, Phrabuddha Lert-Lah Napalai, Phra Buddha Löt La, Phra Phutthaloetla, Phraphutthaloetla, Phra Phuttha Löt La Napahalai, Phuttaloetla, Phutthaloetla Nophalai, Somdet Phra Buddha Löt La, Somdet Phra Phutta Leutlahn Phalai.

Tub; Chao Chai Thap เจ้าชายทับ, Jao Tub, Kromma Muen Chitraphakdi กรมหมื่นจิตรภักดี, Phra Ong Chao Thap พระองค์เจ้าทับ, Tup.

Jessadabodindra; Chesada Bodin, Chesda Bodin, Jesdabodindra, Krom Muen Chesdabodindr, Krommun Chetsadabodin.

Minh Mang; Ming Mang มิงหม่าง, Min Mang มินมาง, Minh-Mang, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyen Phuc Dam (Ngian Fuk Dam) เหงียน ฟุก ด๋าม, Nguyễn Phúc Kiểu, Nguyen Thanh To.

Bagyidaw; Ba-gyi-daw, Phra Chao Bayido พระเจ้าบายีดอ, Phra Chao Bachido พระเจ้าบาจีดอร์, Phra Chao Chak Kaimaeng eller Phra Chao Chakkaimaeng พระเจ้าจักกายแมง, Sagaing Min.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-14, 15.02
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.