Bangkok, Rama I - Rama VII - De sista enväldiga kungarna
Profetian om Chakridynastins slut

Kung Prajadhipok besökte franska Indokina 1930. Han lät skicka ett telegram till den franske presidenten Gaston Doumergue กัสตง ดูแมร์ก (1 augusti 1863-18 juni 1937) där han berättade om sitt besök i Saigon. Han hade fått ett varmt välkomnade av generalguvernören och de lokala myndigheterna och även av den vietnamesiska befolkningen. Det fanns ingen tvekan från kungens sida om att hans besök stärkte förbindelserna mellan Siam, Frankrike och Indokina.


(Gaston Doumergue)

Prajadhipok genomförde också en lång resa till USA och Kanada 1931. Han var bortrest mellan den 27 april till den 26 oktober 1931 och prins Paribatra Sukumbhand verkade som regent under hans frånvaro. Huvudanledningen till resan var att söka medicinsk hjälp för sin allt sämre syn. Under sin vistelse i USA uttalade sig kungen flera gånger till journalister om möjligheten att påbörja ett arbete mot införande av demokrati i Siam.

Regeringen och inte minst kungen var oroad och mycket bekymrad över det ökande missnöjet bland befolkningen. I folkets bakhuvud låg en gammal profetia som tolkades som att Chakridynastin endast skulle existera i 150 år.

Denna profetia härrörde från före år 1827 och påstås härstamma från Rama I:s yngre syster, prinsessan Narinthewi (Kromma Luang Narintharathewi) กรมหลวงนรินทรเทวี (?-omkring 1827). Rama I hade krönts år 1782 och den 6 april 1932 skulle tiden för Chakridynastin gå ut, enligt profetian.

Rykten började cirkulera i Bangkok om en förestående kupp, men kungen föreföll inte oroad. Tidigare kuppförsök hade alltid upptäckts i tid och kvävts i sin linda. Prajadhipoks svar, som mera var ett svar på det politiska klimatet än på profetian, var att återigen nämna möjligheten av en representativ demokrati.

Han hade redan 1929 vänt sig till sin utrikesminister, prins Devawongs Varodaya, och bett honom att studera representativa institutioner i Nederländska Ostindien (Mu Ko India Tawanok Khong Nethoelaen) หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์.

I oktober 1931 utsåg Prajadhipok en kommitté som skulle utarbeta ett förslag till en författning (ratthathammanun) รัฐธรรมนูญ, eller konstitution. I författningskommittén ingick prins Devawongs Varodaya, Phraya Sri Wisarn Waja (Hun Huntrakul) (Phraya Si Wisan Wacha (Hun Huntrakun)) พระยาศรีวิศาลวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล) (25 februari 1896-23 mars 1968) och den amerikanske rådgivaren Raymond B. Stevens เรมอนด์ บี. สตีเวนส์ (18 juni 1874-18 maj 1942).


(Phraya Sri Wisarn Waja)


(Raymond Bartlett Stevens)

Raymond B. Stevens var anställd i siamesisk tjänst mellan januari 1926-1935, med ett sex månaders avbrott år 1933.

En annan källa uttrycker sig litet annorlunda angående arbetet med författningen. Tidigt år 1932 bad Prajadhipok prins Devawongs Varodaya att utarbeta en plan för en författning, som kanske kunde träda i kraft den 6 april samma år. Devawongs i sin tur delegerade uppgiften till sin amerikanske rådgivare Raymond B. Stevens och undersekreteraren vid ministeriet Phraya Sri Wisarn Waja. De presenterade sin plan för kungen tidigt i mars år 1932.

Enligt deras förslag skulle kungen delegera sina verkställande uppgifter till en kungligt utnämnd premiärminister som i sin tur skulle leda ett kabinett som var ansvarigt inför en lagstiftande församling. Hälften av medlemmarna i den lagstiftande församlingen skulle väljas (via indirekta val) och hälften skulle utnämnas av kungen. Kungen skulle dessutom ha vetorätt i både lagfrågor och politiska beslut.

Supreme Council skulle få vara kvar som rådgivande organ, men skulle inte ha något inflytande över kabinettet. Detta skulle också innebära att kungen tog tillbaka makt från prinsarna.

Prajadhipok lämnade i sin tur över över författningsförslaget till prinsarna i Supreme Council of State. Kungen hade uppenbart tänkt sig att författningen skulle träda i kraft den 6 april, vilket var dagen för Chakridynastins 150-årsjubileum. Men Supreme Council of State förkastade förslaget och alla andra idéer om politiska reformer. Därför fick Prajadhipok inte chansen att verkställa sin plan.

Angående profetian så kom och gick den 6 april utan att Chakridynastin hade upphört.


Stavningsvarianter;

Narintharathewi; Chao Khrok Wat Pho เจ้าครอกวัดโพธิ์, Krom Luang Narindradewi, Ku กุ.

Nederländska Ostindien; Nederländska Indien.

Författning; Grundlag, statsförfattning.

Phraya Sri Wisarn Waja; Phraya Si Wisan Wacha, Phraya Srivisarn Vacha, Phya Sri Wisarn Waja.

Hun Huntrakul; Hantrakoon, ศรีวิสาร ฮุนตระกูล.

Raymond B. Stevens; Raymond Bartlett Stevens.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-11-07, 18.37
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.