Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Payao Akkahad
Motståndet mot förslagen om amnesti (oktober-november 2013)

Måndagen den 21 oktober kom en stark reaktion från släktingar till de som dödats under de politiska oroligheterna 2010 mot att Puea Thai hade ändrat i parlamentsledamoten Worachai Hemas omfattande amnestiförslag. I ett uttalande anklagades Puea Thai för att inte lyssna på vanligt folk.

Uttalandet lästes upp offentligt av Payao Akkahad (Phayao Akkhahat) พะเยาว์ อัคฮาด, som var mamma till den frivilliga sjuksköterskan Kamolkade Akkahad (Kamonkoet Akkhahat) กมนเกด อัคฮาด som hade skjutits till döds den 19 maj 2010 vid Wat Pathum Wanaram.

Kommittén i representanthuset, där Samart Kaewmeechai var ordförande, hade undersökt Worachais amnestiförslag och ändrat i förslagets sektion 3, som uppenbart hade som mål att fria Thaksin från framtida åtal. Visserligen skulle Abhisit Vejjajiva och Suthep Thaugsuban också dra nytta av samma förslag.

Uttalandet fortsatte med att säga att släktingar till de dödade krävde att regeringen skulle ändra i amnestiförslaget så att alla de som varit inblandade i våldet 2010 skulle kunna ställas inför rätta. Regeringen uppmanades också att avskeda Tharit Pengdit, som var chef för DSI och chefsutredare i undersökningen om dödsfallen 2010. Detta eftersom han personligen hade varit inblandad i våldet, sades det i uttalandet.

Pansak Srithep (Phansak Sithep) พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ som var far till Samaphan Srithep (Samaphan Si-thep) สมาพันธ์ ศรีเทพ som också hade dödats vid Wat Pathum Wanaram, sade att de som var anklagade för politiska brott skulle friges mot borgen innan man fortsatte med ett amnestiförslag. Sunai Phasuk från Human Rights Watch uttryckte oro för att ett omarbetat amnestiförslag till sist kunde resultera i att de som varit inblandade i våldet 2010 skulle klara sig undan från straff.

Släktingarna till offren för våldet 2101 sade att de skulle samlas vid Demokratimonumentet den 24 oktober, innan de skulle marschera till parlamentet. Här skulle man lämna över en begäran till kommittén som undersökt amnestiförslaget där man ställde frågan om varför man ändrat i det ursprungliga förslaget.

Under måndagen (21 oktober) sade en ledande UDD-medlem att UDD-ledarna inte ensidigt ville gynnas av regeringens amnestiförslag utan folk från alla politiska färger som anklagats för brott under våldet 2010 skulle garanteras amnesti. Parlamentskommittén som undersökt Worachais amnestiförslag hade under fredagen röstat för det omarbetade förslaget som skulle ge en omfattande amnesti till alla som varit inblandade i demonstrationerna 2010.

Måndagen den 21 oktober sade UDD:s vice ordförande Somwang Assarasi att UDD-ledarna inte ville omfattas av en allmän amnesti utan ville bemöta alla eventuella anklagelser i normala rättsprocesser. UDD ville inte att Abhisit Vejjajiva och Suthep Thaugsuban skulle omfattas av amnestin då de som beordrat tillslaget mot demonstranterna 2010 skulle hållas ansvariga. Men rödskjortorna och folk från alla politiska färger, som anklagats för politiska brott, skulle beviljas amnesti. En del av dessa satt fortfarande i fängelse utan att ha beviljats borgen, sade Somwang.

Somwang ansåg att Thaksin betraktades som en av rödskjortorna som slagits för orättvisa och demokrati. "Thaksin var inte inblandad i protesterna. Han var inte någon viktig medlem i UDD, ingen terrorist, ingen mördare och inte den som beordrat tillslaget. Domstolen har dömt att han inte är någon terrorist. Då så många blev dödade under de politiska protesterna skall de som beordrade tillslaget omfattas av rättsliga åtgärder," sade Somwang. Somwang tillade att han trodde att den politiska situationen kunde bli mera spänd i november då amnestiförslaget skulle debatteras den tredje rundan och då den internationella domstolens dom om Preah Vihear skulle komma.

Tisdagen den 22 oktober blev det känt att de ledande UDD-medlemmarna vice handelsminister Nattawut Saikua och Puea Thais parlamentsledamot Weng Tojirakarn hade sällat sig till de som motsatte sig en generell amnesti. Nattawut sade att han personligen inte ville dra nytta av en amnesti. Han menade att Abhisit och Suthep, såväl som framträdande medlemmar från UDD som anklagats för våldet, inklusive han själv, i stället måste bevisa sin oskuld i det gällande juridiska systemet.

Weng berättade att han skulle be representanthusets kommitté att tänka om då det gällde ändringen i sektion 3 i amnestiförslaget innan förslaget passerade andra rundan. Detta då det gick emot själva andemeningen i det ursprungliga förslaget som sade att endast vanligt folk som deltagit i demonstrationerna skulle beviljas amnesti och inte de som beordrat aktioner mot demonstranterna.

Söndagen den 27 oktober 2013 sade koordinatorn Suriyasai Katasila från Green Politics Group att regeringen skulle bli störtad i ett folkligt uppror om ett amnestiförslag skulle gå igenom som friade Thaksin och hans medhjälpare från tidigare brott eller om den internationella domstolens (ICJ) dom skulle innebära att Thailand förlorade territorium.

Onsdagen den 30 oktober 2013 förklarade regeringens vice taleskvinna Sunisa Lertpakawat att regeringen och premiärministern inte hade auktoritet att dra tillbaka amnestiförslaget från parlamentet. Sunisa svarade på Suthep Thaugsubans krav om att premiärminister Yingluck Shinawatra skulle beordra ett tillbakadragande av det kontroversiella förslaget för att undvika politiskt kaos i landet. Amnestiförslaget hade föreslagits av parlamentsledamöter och därför låg beslutet i händerna hos respresentanthusets parlamentsledamöter, från alla politiska partier, tillade hon.

Regeringens vice taleskvinna menade att Suthep skulle sluta försöka skada regeringen och premiärministerns image genom att dra in dem i detta ärende. Suthep visste mycket väl att regeringen och Yingluck inte kunde blanda sig i lagstiftning som debatterades i parlamentet, sade hon.

Sunisa bad alla partier som planerade våldsamma protester mot amnestiförslaget att tänka sig för en extra gång. Våld är ingen lösning på problemet och skulle bara allvarligt skada landet. Oppositionen hade författningsmässig rätt att uttala sig och demonstrera mot amnestiförslaget, men deras aktiviteter måste hålla sig inom lagen och genomföras utan våld, sade hon.

Torsdagen den 31 oktober 2013 sade den nationelle polischefen Adul Saengsingkaew att demonstrationerna mot amnestiförslaget vid Samsens järnvägsstation (Sathani Rotfai Samsen) สถานีรถไฟสามเสน, under ledning av Demokratiska partiet, och gummifarmarnas protester i distriktet Bang Saphan บางสะพาน i provinsen Prachuap Khiri hade politiska kopplingar.

Adul förväntade att mellan 20 000 och 30 000 personer skulle demonstrera vid Samsen under torsdagskvällen och att de flesta demonstranterna var Bangkokbor. Enligt planerna skulle demonstrationen börja klockan 18.00. Adul berättade att polisen stod beredd att handskas med situationen och hade placerat ut fler än 40 kompanier. Prioriterade mål var Government House och parlamentet. Adul hade ännu inte övervägt att utöka användandet av ISA till fler områden. ISA gällde vid den här tiden i huvudstadsdistrikten Dusit, Phra Nakhon och Pom Prap Sattru Phai, som låg i omedelbar närhet till parlamentet och Government House.

Generalmajor Piya Uthayo, som var talesman för polisens fredsbevarande kommando, berättade att organisatörerna satt upp en scen och tält på demonstrationsplatsen och hade ordnat med matförsyningar och logistik, vilket tydde på att demonstrationen kunde dra ut på tiden. Så skulle det också bli och under fredagen den 1 oktober förklarade parlamentsledamoten Puthipong Punnakant (Phutthiphong Punnakan) พุทธิพงษ์ ปุณณกัณฑ์ (20 november 1968-) att demonstrationen skulle utvidgas.

Dricksvatten, toalettfaciliteter, projektorer, ljus och högtalare hade levererats till demonstrationsområdet efter klagomål från demonstranternas sida att de varken kunde se eller höra vad protestledarna sade på scenen. Suthep Thaugsuban ledde demonstranterna som under torsdagen hade lockat mer än 10 000 deltagare. De flesta av dem hade lämnat området under natten och endast 200-300 av dem hade sovit över på platsen.

Representanthusets talman Somsak Kiatsuranont meddelade under torsdagen att premiärminister Yingluck Shinawatra inte skulle vara närvarande i representanthuset under torsdagen och fredagen, då man skulle diskutera amnestilagen. Hon var upptagen med kabinettsmöten som skulle hållas i provinserna Lopburi och Singburi, sade Somsak.

Han sade att Yingluck hade lämnat över ett brev där hon bett om att få slippa delta i representanthusets möten då amnestiförslaget skulle passera den andra och tredje rundan. Detta berättade Somsak efter att oppositionens gruppledare Jurin Laksanawisit hade fällt negativa kommentarer om Yinglucks frånvaro då han antydde att hon ignorerade de pågående problemen i landet och den omtvistade amnestilagen.

Parlamentsledamöterna från Demokratiska partiet menade att överläggningarna om det viktiga lagförslaget skulle skjutas upp intill premiärministern kunde delta i respresentanthusets möten.

Regeringskritiker hävdade att avsikten med den ändrade versionen av amnestilagen, som gjorts av representanthusets granskningsutskott, var att fria Thaksin Shinawatra från alla tidigare anklagelser och göra det möjligt för honom att återvända till Thailand.

Trots gatuprotesterna i Samsen och Uruphong passerade amnestiförslaget andra och tredje rundan i representanthuset tidigt på fredagsmorgonen [04.25!] den 1 oktober. Detta efter att medlemmarna från Demokratiska partiet hade lämnat parlamentet ställda inför ett givet nederlag. Röstningen i representanthuset slutade därför 310-0 med fyra nedlagda röster för den föreslagna amnestilagen. Den 8 eller 11 november förväntades senaten överväga förslaget.

Enligt en opinionsundersökning som presenterades av Suan Dusit Poll สวนดุสิตโพล lördagen den 2 november var fler än hälften av de tillfrågade motståndare till den omfattande amnestilagen och många stod också bakom de parlamentsmedlemmar, från Demokratiska partiet, som avgått från parlamentet för att i stället kämpa mot genomförandet av en amnestilag utanför parlamentet.

Söndagen den 3 november förklarade Demokratiska partiet att man under måndagen skulle leda en protestmarsch mot amnestilagen från Samsens järnvägsstation till icke namngivna platser. Suthep ville inte tala om vart man skulle bege sig då platsvalen varierade från minut till minut. Han vägrade också att berätta om demonstranterna skulle ge sig in på de områden där Internal Security Act (ISA) var i kraft eller om man skulle slå sig samman med de affärsmän som uppmanat till demonstration mot amnestin på Slom Road under måndagen.

Under söndagen den 3 november publicerade sammanlagt 578 föreläsare vid Thammasatuniversitetet ett öppet brev där de motsatte sig amnestiförslaget och där de bad senaten att stoppa lagen. Detta för att förhindra framtida allvarliga konflikter i landet. I brevet skrev de att en omfattande amnestilag inte bara skulle gynna folk som varit inblandade i det tidigare politiska våldet utan även korrupta politiker. De menade att lagförslaget var i strid mot rättstatsprinciperna och att grunderna för en amnesti hade urholkats.

Lagförslaget innebär att lagbrytare, och då speciellt i korruptionsärenden, kommer att strunta i lagarna och det kommer heller inte att lösa den pågående politiska konflikten, vilket lagförslagets förespråkare hade hävdat, menade föreläsarna.

Enligt en opinionsundersökning av ABAC Poll som offentliggjordes under söndagen ansåg nästan nittio procent av de tillfrågade att amnestiförslaget var avsett för att fria Thaksin Shinawatra från all skuld och inte för att skapa försoning. Åttio procent var också missnöjda med Yinglucks regering och resterande 20 procent förklarade att de var ointresserade. En majoritet på åttio procent menade att det var regeringen som skapat konflikterna i landet, medan tjugo procent menade att regeringen försökt skapa försoning.

Måndagen den 4 november berättade Demokraternas Jurin Laksanawisit att partiet färdigställt en begäran som uppmanade författningsdomstolen att ogiltigförklara amnestilagen. Denna begäran skulle överlämnas över i samma stund som senaten eventuellt skulle godkänna den. Man antog också en resolution mot ändringsförslaget av sektion 190 i författningen, som hade godkänts av parlamentet under måndagens tredje runda med röstsiffrorna 381-165. Detta förslag skulle nu också ses över av senaten. Ändringsförslaget innebar att internationella traktat och överenskommelser inte längre behövde godkännas av parlamentet.

Under måndagen den 4 november samlades demonstranter från Businessmen for Democracy Club (Chomrom Nak Thurakit Phuea Prachathipatai) ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย och Green Silom Business Group ledda av Somkiat Homla-or (Somkiat Homla-o) สมเกียรติ หอมละออ på Silom Road. Enligt bedömare handlade det om uppskattningsvis 10 000 eller fler, medan polisen uppskattade demonstranternas antal till omkring 8 000. De skulle blåsa i sina visselpipor i en minut klockan 12.34 för att visa sitt förakt för de som ”lurar nationen.”

Demonstranterna förklarade att de skulle samlas igen under onsdagen den 4 november om regeringen vägrade att lyssna på dem och inte avskaffade amnestilagen. Demokraternas partiledare Abhisit Vejjajiva var också med bland visselpipsblåsarna på Silom Road. På måndagseftermiddagen återvände tiotusentals demonstranter till sin bas i Samsen, efter sin demonstrationsmarsch mot amnestilagen.

Måndagen den 4 november bad Chulalongkornuniversitetets styrelse senaten att stoppa amnestilagen och skicka tillbaka förslaget till representanthuset för översyn. Universitetets styrelse menade att amnestilagen var ett brott mot rättsstatsprinciperna och internationell standard, som slagit fast att en amnesti inte får genomföras i egenintresse och att en amnesti inte kan vara ovillkorlig.

Tisdagen den 5 november blev det känt att omkring 10 senatorer hade bestämt sig för att motsätta sig den kontroversiella amnestilagen, berättade senatens talman Nikom Wairatpanich. Senatorerna menade lagförslaget skulle bordläggas för att minska de politiska spänningarna i landet. Under tisdagen uttalade sig också premiärminister Yingluck och sade amnestilagens öde nu låg i händerna på senaten.

Onsdagen den 6 november genomförde omkring 1 000 offentligt anställda vid regeringskomplexet på Chaeng Watthana Road en fredlig demonstration mot amnestilagen utanför sina kontor. Ett uttalande lästes upp där man sade att amnestilagen var ett klart brott mot rättsstatsprinciperna och FN:s konvention mot korruption (United Nations Convention Against Corruption).

Demonstranterna samlade namnunderskrifter från folk som var motståndare till amnestilagen och de sade att man skulle samla in en miljon underskrifter som sedan skulle lämnas över till parlamentet. Under onsdagen återvände demonstranterna som utlovat till Silom Road. Deras ledare hade nu berättat att regeringen kanske ändå tänkte försöka driva igenom amnestilagen.

Enligt rapporterna hade omkring 600 demonstranter samlats under onsdagsmorgonen i ett av Bangkoks mest prominenta handelsområden där de med sina visselpipor visade sitt motstånd mot amnestilagen. Ledaren Somkiat Homla-or sade att han bjudit in flera senatorer att hålla tal under onsdagens demonstrationen. Bland dessa fanns Rosana Tositrakul, Somchai Sawaengkarn och Khamnoon Sithisamarn.


Stavningsvarianter;

Kamolkade Akkahad; Kamolkade Akkahade.

Samsens järnvägsstation; สถานีสามเสน.

Amphoe Bang Saphan; อำเภอบางสะพาน.

Puthipong Punnakant; Phutthipong Punnakan, Phutthipong Punnakant, Putthipong Punnakant, Puttipong Punnakan, Puttipong Punnakanta, พุฒิพงษ์ ปุณณกันต์.

Representanthusets granskningsutskott; House scrutiny committee.

Businessmen for Democracy Club; Business Club for Democracy, Businessmen for Democracy Group.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-03-22, 12.22
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.