Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Chalerm Yubamrung
Motståndet mot försoningsförslaget

Jurister från rödskjortorna hade sökt upp sina kollegor bland gulskjortorna för att få stöd för Pheu Thais försök att få igenom, vad de kallade, en amnestilag i parlamentet. Detta berättade PAD:s talesman Panthep Puapongpan måndagen den 12 mars 2012. Han sade att advokater från "Thaksins regim" nyligen hade kontaktat PAD:s advokater.

Detta avslogs emellertid med motiveringen att gulskjortornas mål var att försvara lagstiftningen och att de inte tänkte stödja ett amnestiförslag som var förödande för rättsväsendet.

PAD kritiserade också regeringen för deras lobbyverksamhet som gick ut på att få gehör för lagförslaget. PAD tänkte inte ge efter för påtryckningar och var beredda att slåss för sin sak i domstol.

PAD uppmanade UDD, Pheu Thai och Thaksin Shinawatra att inte äventyra landets rättssystem genom att försöka få igenom en amnestilag i skepnaden av ett försoningsförslag.

Samma dag berättade biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung att han skulle använda de kommande fyra-fem månaderna för att förklara detaljerna i försoningsförslaget, innan det lämnades över till representanthuset.

Han insisterade på att försoningsförslaget helt och hållet var hans eget förslag och inte ett förslag från regeringen. För att förslaget skulle kunna accepteras att behandlas av parlamentet krävdes enligt lagen att minst 20 parlamentsmedlemmar gav det sitt stöd.

Enligt Chalerm, så var förslaget en "nationell försoningslag'' och inte något amnestiförslag. Men förslaget hade ändå som mål att ge amnesti till alla som begått politiska brott efter kuppen 2006, oavsett vilken sida man tillhörde.

Chalerm berättade att försoningsförslaget redan hade utarbetats, men han ville ännu inte avslöja några detaljer ur innehållet. Han ville först förklara för folket så att de förstod förslagets verkliga syfte. Chalerm sade också att han var fast besluten på att alla skulle ges tid att glömma det som varit och börja om på nytt. Detta med en ny politik som skulle gynna alla.

Under perioden den 26-30 april 2012 genomfördes en opinionsundersökning om vad befolkningen tyckte om den föreslagna amnestin, eller försoningsförslaget. Man hade frågat 1 180 personer i åldern 18 år och uppåt i Bangkok och närliggande provinser.

68.8 procent av de tillfrågade trodde inte att en amnesti för politiska brott skulle leda till nationell försoning, rapporterade opinionsinstitutet Bangkok Poll กรุงเทพโพลล์ fredagen den 4 maj. Men 31.2 procent av de tillfrågade hade motsatt uppfattning och menade att om en försoning blev verklighet skulle konflikten upphöra och alla parter skulle kunna börja tala med varandra.

Söndagen den 20 maj sade Chalerm att han fortfarande tänkte ta med sig sitt försoningsförslag till representanthuset, när läget var det rätta.

Chalerm hänvisade till ett telefonsamtal från Thaksin, i samband med rödskjortornas möte vid Ratchaprasongkorsningen, på lördagsnatten. Thaksin hade uppmanat rödskjortorna att hålla tillbaka sin ilska och frustration över den sociala och rättsliga orättvisan i landet till förmån för en nationell försoning.

Chalerm sade att han höll med Thaksin och att han själv var av den uppfattningen att bara försoning kunde leda till fred i landet. Försoningsförslaget, som inte nämnde några namn, skulle ge alla parter som påverkats av kuppen 2006 fördelar.

Chalerm trodde att Thaksin skulle kunna återvända hem i slutet av året under förutsättning att den nationella försoningsplanen snabbt blev till lag. Thaksin vill inte komma hem just nu, utan ville först se en försoning i landet, sade Chalerm.

Partiet Matubhums ledare Sonthi Boonyaratglin gav en intervju tisdagen den 29 maj. I denna intervju sade han att ett nationellt försoningsförslag inte var ämnat att fria alla och envar från brott. Han hade själv tankar om hur förslaget skulle se ut.

På en fråga om försoningsförslaget bara råkat sammanfalla med att Thaksin nyligen talat om nödvändigheten av en försoning svarade Sonthi att han pratat om detta långt innan Thaksin gjorde det.

På en direkt fråga om försoningsförslaget var ämnat att fria Thaksin svarade han att det bara var de som begått politiska brott som skulle beviljas amnesti eller förlåtas. Förövare av andra brott skulle tas om hand av rättsväsendet, tillade han.

Sonthi menade inte att det fanns någon anledning att tro att försoningsförslaget skulle orsaka en ny kris i landet. "Jag tror att krisen är över nu och att vi är på väg mot en försoning. Jag tror inte att det leder till några nya konflikter eller någon ny kupp. "Militären måste tänka sig för noggrant innan man gör något sådant, då situationen i dag är fullständigt annorlunda jämfört med hur det såg ut då jag gjorde det," sade han.

På frågan om hans roll som kuppledare och nu som förespråkare för en försoning inte var motsägelsefullt svarade Sonthi: "Jag tjänar inget på detta. Denna lag är inte till för mig. Jag vill bara att landet skall få fred."

Han fick också frågan om han tyckte att kompensationen på 7.7 miljoner baht till familjerna för varje dödad under de tidigare demonstrationerna innebar försoning. På detta svarade Sonthi: "Tidigare var jag militärkommendant. Jag led varje gång jag förlorade en underordnad. Pengar kan inte kompensera för förlusten. Men i detta läge är denna hjälp det bästa alternativet. Det är bättre än att inte göra något alls."

Samma dag som Sonthi intervjuades förklarade partiet Chartthaipattanas chefsrådgivare Banharn Silpa-archa, att han och hans parti stödde ett försoningsförslag. Han medgav att viktiga personer i hans parti hade fått besök från partiet Pheu Thai och av Sonthi från partiet Matubhum angående försoningsförslaget.

“Vårt land måste nu arbeta mot en försoning och alla partier måste förlåta varandra. Om vi inte löser problemen med den sociala splittringen och den politiska konflikten kommer Thailand att hamna på efterkälken mot Vietnam, Burma och till och med Laos,” sade han.

Han sade också att generalmajor Sanan Kachornprasart, som var ordförande i partiet, inte hade dragit tillbaka sitt stöd för ett försoningsförslag, vilket en del media hade rapporterat.

Inte heller Banharn trodde att ett försoningsförslag skulle orsaka social splittring eller politiskt våld. De grupper som var emot Thaksin skulle inte tro att försoningsförslaget bara kommit till för att rentvå Thaksin. “Den föreslagna lagen handlar om amnesti för alla parter inklusive rödskjortorna och gulskjortorna”, sade han.

Under tisdagen uttalade sig också Abhisit från Demokratiska partiet. Han hade en helt annan uppfattning om försoningsförslaget. Den föreslagna motionen om nationell försoning kan leda till en allvarlig politisk konflikt och social splittring sade han. Landets rättsväsende kan också skadas om den nya lagen godkänns av representanthuset, tillade han.

Då Abhisit ombads kommentera Pheu Thais talesman Prompong Nopparits förslag om att Demokratiska partiet själva kunde komma med ett förslag om försoning, svarade oppositionsledaren att Prompong över huvud taget inte begrep sig på försoningsprocessen.

“Alla politiska partier har tidigare varit överens om att ett första steg mot försoning måste vara olika diskussionsfora och inte att lägga fram en motion för övervägande i parlamentet. Det lättaste sättet att lugna ner den nuvarande politiska oron och minska den sociala splittringen är att dra tillbaka försoningsförslaget från parlamentet och att försoningsprocessen sköts på det sätt man tidigare kommit överens om,” sade Abhisit.

Måndagen den 21 maj kände Noppadon Pattama att han måste försvara Thaksin. Demokratiska partiets talesman Chavanont Intarakomalyasut hade sagt att Thaksin, då han under lördagsnatten bett rödskjortorna om att sluta vara arga över de juridiska orättvisorna och istället ägna sig åt försoning, verkade vända dem ryggen efter att först ha utnyttjat dem.

Noppadon sade att Thaksin aldrig hade använt rödskjortorna som ett politiskt redskap utan betraktade dem som en grupp med samma politiska ideologi som han själv. Denna ideologi gick ut på att hjälpa landet att bli en äkta demokrati, sade Noppadon.

Noppadon var inte överraskad över att Demokratiska partiet försökte så splittring mellan Thaksin och rödskjortorna. Denna taktik hade de använt sig av tidigare utan framgång, sade han.

På Demokratiska partiets anklagelser om att Thaksin och hans supportrar gjort intrång på monarkin svarade Noppadon att han var innerligt trött på deras fortsatta användning av den höga institutionen som ett vapen för att krossa sina politiska motståndare.

Under eftermiddagen onsdagen den 30 maj 2012 lämnade medlemmar från PAD över ett brev till representanthuset där man motsatte sig försoningsförslaget. Detta gjorde man efter att ha flyttat sin demonstrationsplats från Royal Plaza till parlamentet. Den vice talmannen, Charoen Chankomol (Charoen Chankomon) เจริญ จรรย์โกมล (1 april 1960-), tog emot brevet.


(Charoen Chankomol)

PAD-ledare inklusive Chamlong Srimuang, Somkiat Pongpaiboon, Panthep Puapongpan och Praphan Khunmee fanns bland de demonstranter som hade ockuperat hela Uthong Nai Road vid parlamentet och de turades om att hålla tal från en mobil scen. Polisen hade stängt parlamentets huvudingång, men porten mot Pichai Road (Thanon Phichai) ถนนพิชัย var fortfarande öppen.


(Demonstranter utanför regeringsbyggnaden den 30 maj)

PAD-ledaren Sondhi Limthongkul hade samma dag, från en scen vid Royal Plaza, sagt att PAD skulle fortsätta sina demonstrationer intill man segrade i sin kamp mot försoningsförslaget. Sondhi sade att man skulle demonstrera varje gång som någon försökte inkräkta på kungens makt eller om man försökte få igenom en amnestilag.

Han sade att försoningsförslaget var ämnat att ogiltigförklara alla domar i de politiska mål som förkunnats efter kuppen 2006. "Att ogiltigförklara ett domstolsbeslut är liktydigt med ett intrång på kungens makt. Hur länge vi kommer att demonstrera beror på när vi kommer att segra," sade han.

I närheten av scenen fanns generalmajor Boonlert Kaewprasit och general Preecha Iamsuphan (Pricha Iamsuphan) ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ (1935-), som varit klasskamrater med Chamlong Srimuang i klass 7 vid Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS).


(Preecha Iamsuphan)

Omkring 200 medlemmar av den mångfärgade gruppen ledda av Tul Sithisomwong hade också börjat demonstrera till stöd för PAD på Pichai Road nära parlamentet.

Efter ett möte med regeringens gruppledare, under ledning av Udomdej Rattanasathien (Udomdet Rattanasathian) อุดมเดช รัตนเสถียร (1 januari 1959-), bestämde man sig för att man under dagens parlamentsmöte skulle föreslå att försoningsförslaget skulle prioriteras på agendan. Då kunde representanthuset börja debattera förslaget redan under torsdagen.


(Udomdej Rattanasathien)

PAD:s protester mot försoningsförslaget innebär en möjlig politisk konflikt som kan äventyra den ekonomiska tillväxten, sade Bank of Thailands guvernör Prasarn Trairatvorakul (Prasan Trairatworakun) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (20 augusti 1952-) under onsdagen.


(Prasarn Trairatvorakul)

På fredagsmorgonen den 1 juni blockerade den mångfärgade gruppen en korsning på Rajvithee Road, vilket i sin tur blockerade vägen till den enda öppna ut- och ingången till parlamentet. Detta förhindrade parlamentsmedlemmar från Pheu Thai att komma in i representanthuset. Enligt rapporter släpptes bara medlemmar från Demokratiska partiet in.

Fredagen den 1 juni beordrade den nationelle polischefen Priewpan Damapong att polischefen Winai Thongsong skulle omplaceras till en icke aktiv post vid polisens högkvarter.

Winai skulle arbeta vid högkvarteret i 30 dagar medan generalmajor Kamronwit Thoopkrachang skulle fungera som polischef i huvudstaden. Priewpan gav ingen förklaring till den plötsliga omplaceringen och Winai ville heller inte ge några kommentarer. Lägg märke till att Kamronwit kallas generallöjtnant längre fram.


Stavningsvarianter;

Udomdej Rattanasathien; Udomdej Ratanasatien, Udomdej Rattanasathien, Udomdej Rattanasatien, Udomdet Rattanasathien.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-10-27, 16.31
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.