Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Champa

Nordost om dagens Kambodja, vid nuvarande Vietnams mellersta kust, levde chamfolket som talade ett språk tillhörande den malajo-polynesiska familjen. Chamfolket kan ursprungligen ha kommit från Borneo.

Enligt kinesiska källor grundades här ett rike 192 som med tiden skulle bli känt som Champa som existerade ända fram till 1832. Riket hade grundats efter att en lokal ledare hade gjort uppror mot kineserna som gjorde anspråk på området. Detta första rike kallades Linyi หลินยี av kineserna. Därefter skall kineserna ha gjort flera misslyckade försök att återta området. Men chamfolket genomförde också tidigt egna räder mot kineserna i nuvarande norra Vietnam.

På 300-talet erövrade Champa en del territorium från Funan, vilket innebar en stark indisk påverkan. Detta visar inskriptioner, från före år 400, som är skrivna på en variant av sanskrit. En del källor menar att riket nu dominerades av indier och styrdes av en brahmansk härskare. Champas statsreligion blev sedan hinduismen.

Att riket skulle ha dominerats av indier är i dag starkt ifrågasatt. Detta då indier traditionellt sett inte utvandrade i större antal vid den här tiden. Men att den indiska kulturen hade en stark påverkan råder det inget tvivel om.

Liksom Funan var Champa en sjöfartsnation. Detta var nödvändigt då den bergiga kusten i centrala Vietnam inte kunde producera tillräckligt med jordbruksprodukter för att försörja Champas befolkning. Verksamheten till havs handlade både om handel och om sjöröveri.

Den viktigaste hamnen var Kattigara och blev enligt vissa källor föregångaren till den moderna staden Saigon (Saingon) ไซ่ง่อน, eller Ho Chi Minh City (Nakhon Ho Chi Min) นครโฮจิมินห์ i nuvarande Vietnam. Det kambodjanska namnet på den blivande staden Saigon var Prey Nokor (Phrai Nakhon) ไพรนคร. Saigon är också känd under namnet Gia Dinh (Ya Ding) ยาดิ่ง från 1690-talet till 1860-talet.

Det har spekulerats i om Kattigara kan vara identisk med den tidigare omnämnda hamnstaden Oc Eo. Men enligt senare utgrävningar verkar så inte ha varit fallet. Se även den tidigare artikeln ”Funan och Chenla.”

Man bör också veta att chamfolket inte bara var utmärkta sjömän utan också framstående byggmästare och jordbrukare.

Det gamla Champa var uppdelat i fem regioner eller furstendömen med följande städer;

1. Indrapura (dagens Dong Duong) var rikets religiösa centrum och låg i dagens provins Quang Nam (Kuang Nam) กว๋างนาม, nära den nuvarande staden Da Nang ดานัง.

2. Amaravati (Amarawati) อมราวตี låg också i dagens provins Quang Nam.

3. Vijaya (Wichai) วิชัย, som också kallas Cha Ban. Ibland används också namnet Qui Nhon (Kwi Yoen) กวีเญิน. Men den gamla staden Cha Ban ligger 26 kilometer norr om Qui Nhon, som är huvudstad i dagens provins Bin Dinh (Bin Din) บิ่ญดิ่ญ.

4. Kauthara (Khaothara) เคาธาระ, som i dag är den moderna staden Nha Trang, låg i den nuvarande provinsen Khanh Hoa (Khan Wa) คั้ญฮหว่า.

5. Panduranga (Pandurangkha) ปัณฑุรังคะ som låg i den nuvarande provinsen Ninh Thuan (Nin Thuan) นิญถ่วน. Den senare huvudstaden i provinsen är i dag bättre känd som Phan Rang-Thap Cham (Fan Sang-Thap Cham) ฟานซาง-ท้าปจ่าม.

Med tiden skulle Champa tvingas kämpa för sin existens mot sina mäktiga grannar. 446 erövrade kineserna i Annam Vijaya och riket hamnade under kinesiskt styre. Men Champa lyckades få tillbaka sin självständighet 510.

Längre fram fick Champa chansen att expandera söderut beroende på Funans minskade styrka och omkring 540 tog man sig ända fram till Mekongflodens delta. Innan Champa hamnade på defensiven mot sina starka grannar hade riket under en kort tid i början på 800-talet hotat både det kinesiska Annam och khmerriket. Champas territorium minskade därefter till en liten strimla av centrala Vietnams kust. Här talar källorna om att khmererna anföll Champa 969.

Enligt en historisk källa hette Champas huvudstäder Indrapura från 875-978, Vijaya (Cha Ban) 978-1485 och till sist Panduranga 1485-1832. Andra källor säger att Indrapura var huvudstad från omkring 875-1000 och att Vijaya (Cha Ban) var huvudstad 1000-1471, efter att Champa förlorat staden Indrapura.

Från 900-talet och framåt förde den arabiska handeln i området med sig islamsk kultur och religionen islam (itsalam) อิสลาม och med början på 1400-talet hade många blivit muslimer.

Källorna säger att huvudstaden Vijaya intogs av den vietnamesiske prinsen Phat Ma 1044 och att han tog med sig ett stort krigsbyte härifrån. Detta inkluderade chamkungens harem, danserskor, musiker och sångare.

Champa hade landsvägsförbindelser med mellersta Mekong, och därmed dagens södra Laos och nordöstra Thailand, och det måste ha varit genom handelsförbindelser eller krig som taifolk hamnade i Champa som slavar. De nämns nämligen i en inskription från 1050.

Det finns i dag forskare som menar att Champas centrum en gång låg nära Champasak i nuvarande södra Laos.

Som tidigare nämnt så invaderade Champa khmerriket 1074-1080 och erövrade det starka fästet Sambor. Jag har också berättat att khmererna i sin tur ockuperade Champa 1145-1149 och att Champa anfölls ännu en gång 1150 eller 1153 eller både och. Champa revolterade 1158 och blev åter självständigt.

Champa invaderade sedan Angkorriket ännu en gång 1177 och 1178 genomförde man faktiskt ett överraskande anfall på själva huvudstaden Angkor. Under perioden 1178-1181 hade Kambodja därför ingen kung. I flera källor kallas khmerernas huvudstad inte för Angkor utan Yasodharapura. Detta lilla problem får vi leva med.

En flottstyrka under ledning av Champas kung Jaya Indravarman IV (Phra Chao Chaiyaintharaworaman 4) พระเจ้าชัยอินทรวรมันที่ 4 (r. 1167-1192) seglade runt nuvarande södra Vietnams kust och sedan uppför Mekongfloden, Tonle Sap-floden (Maenam Tonlesap) แม่น้ำโตนเลสาบ, över Tonle Sap och uppför Siem Reap-floden (Maenam Siam Reap) แม่น้ำเสียมเรียบ till huvudstaden Angkor (Yasodharapura) som intogs, plundrades och brändes.

Den kambodjanske kungen Tribhuvanadityavarman dog 1177 och Champa lyckades faktiskt installera en chamkung på Angkors tron! Därför fanns det, som tidigare nämnt, ingen kambodjansk kung under perioden 1177-1181. Men 1181 hade kambodjanerna utsett Jayavarman VII till ny kung och han skulle regera fram till 1218.

Därför fanns det, som tidigare nämnt, ingen kambodjansk kung under perioden 1177-1181. Men 1181 hade kambodjanerna utsett Jayavarman VII till ny kung och han skulle regera fram till 1218.

Jayavarman VII lyckades driva ut chamfolket från Angkorriket och khmererna lyckades i sin tur inta Champa och placera en marionett på rikets tron 1190. Khmererna skulle därefter hålla praktiskt taget hela Champa ockuperat fram till 1220, då de drog sig tillbaka. Det är högst troligt att khmererna drog sig tillbaka då de behövde sina soldater för krig mot de tai som börjat bli en maktfaktor i väst. Då kunde chamfolket ännu en gång få placerat en av sina egna på tronen.

Vem som blev Jayavarman VII:s efterträdare kan du läsa om i ”Sukhothai och Lan Na,”, avsnittet ”Konungariket Sukhothai,” artikeln ”Tiden före Sukhothais grundande.”

Champa blev på 1300-talet återigen ett mäktigt rike och en kung vid namn Po Binasuor, eller Che Bong Nga (Phra Chao Che Bong Nga) พระเจ้าเจ๊บ่งงา (r. cirka 1360-1390), skall ha attackerat khmerriket och genomförde framgångsrika kampanjer mot vietnameserna 1361-1390, innan han dog i strid 1390.

Vietnamesernas huvudstad Thang Long ทางลอง härjades två gånger 1371 och 1377 och Champa erövrade provinserna Nghe An (Nge An) เหงะอาน och Thanh Hoa (Thaeng Hawa) แทงหวา 1380. Enligt källorna miste den vietnamesiske kejsaren Tran Due Tong (Choen Sawe Tong) เจิ่น เสวะ ตง (r. 1372-1377) livet 1377 under ett vietnamesiskt försök att inta Vijaya (Cha Ban).


(Champas ungefärliga utbredning omkring 1380)

Thang Long är i dag känt som Hanoi ฮานอย och staden har skiftat namn många gånger under historiens gång.

Under en svag Cham-härskare vände krigslyckan för Champa och huvudstaden Vijaya föll i vietnamesiska händer 1471. Under striderna skall 60 000 cham ha blivit dödade och beroende på källan skall 30 000-60 000 ha förts bort som fångar. Bland fångarna fanns Chamkungen och 50 medlemmar ur den kungliga familjen. Kungariket Champa reducerades därefter till ett litet område runt den moderna vietnamesiska staden Nha Trang.

Då en ny vietnamesisk attack hotade Champa 1720 valde majoriteten av chamfolket att emigrera mot sydväst och in i området norr om Tonle Sap i nuvarande Kambodja. Det en gång så starka riket föll nu samman och delades mellan vietnameserna och khmererna och 1832 betraktas som det år då riket upphörde att existera.

Champariket utgjorde under sin existens en effektiv barriär mot vidare kinesisk utbredning söderut. Men riket skickade då och då delegationer till Kina och det är främst från kinesiska krönikor och steninskriptioner som vi känner till något om rikets tidiga historia.

Enligt en källa finns det kvar 162 000 av det ursprungliga chamfolket i Vietnam, men jag har även sett betydligt mindre antal i andra källor. En annan källa säger att 100 000 cham i Kambodja skall ha dött under röda khmerernas skräckvälde 1975-1979 och i dag finns det 217 000 cham i Kambodja.

Som minoritetsgrupp i Vietnam kämpar chamfolket för likaberättigande. De talar fortfarande sitt eget språk, har sin egen kultur och sin egen religion islam.


Stavningsvarianter;

Linyi (mandarin); Lam Ap, Lâm Ấp (vietnamesiska), Lam Ip, Lam Yap (kantonesiska), Lim Ip, Lin Yi, Lin-yi.

Kattigara; Cattigara.

Saigon; Sài Gòn, Sai Gon.

Ho Chi Minh City; Ho Chi Minh City โฮจิมินห์ซิตี, Thành phố Hồ Chí Minh.

Prey Nokor; Prey Kor, Preykor, Preykôr.

Gia Dinh; Gia Địng, Gia Định, Sa Din ซาดิ่ญ.

Quang Nam; Changwat Kuang Nam จังหวัดกว๋างนาม, Quong Nam.

Da Nang; Đà Nẵng, ด่าหนัง.

Vijaya; Vijay, Vijiya Nakorn, Wichaya วิชยะ.

Qui Nhon; Qui-Nhon, Qui Non, Quy Nhon, Quy Nhơn, Quynhon.

Bin Dinh; Bình Định, Binh-Dinh, Binh Dinh, Changwat Bin Din จังหวัดบิ่ญดิ่ญ.

Khanh Hoa; Changwat Khan Wa จังหวัดคั้ญฮหว่า, Khánh Hòa.

Panduranga; Phan, Phan Rang-Tháp Chàm, Phanthurangkha พันธุรังคะ.

Ninh Thuan; Changwat Nin Thuan จังหวัดนิญถ่วน, Ninh Thuận.

Jaya Indravarman IV; Po Klong Garai.
Alternativ regeringstid för Jaya Indravarman IV; 1167-1190.

Siem Reap-floden; Steung Siem Reap.

Po Binasuor; Chế Bồng Nga, Che Bunga, Che Bu Ngo เจ๊ะบูงอ, Ngo-ta Ngo-che, Phra Racha Daeng พระราชาแดง.

Thang Long; Chiao-Chou, Mueang Thang Long เมืองทางลอง, Thang Lo, Thăng Long, Thang Long ทังล็อง.

Nghe An; Nge-An, เหง่อัน.

Thanh Hoa; Than-Hoa, Thaeng Howa แทงฮว๋า.

Tran Due Tong; Trần Duệ Tông.

Hanoi; Đông Đô, Hannoi, Ha Noi.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-11-06, 17.37
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.