Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Ahomfolket

Uppenbart lyckades burmanerna, omkring 1200, avskilja shanerna öster om Irrawaddy från andra taigrupper längre västerut. De grupper som fanns kvar väster om Irrawaddy hade redan vandrat, eller vandrade nu, längre västerut in i Assam. En av dessa grupper, som kallas ahom อาหม, är mycket gåtfullt. De var inte buddhister utan animister och det är därför troligt att de lämnat sina shanbröder i öst redan innan burmanerna i Pagan missionerade buddhismen bland shanfolket på 1100-talet. Namnet Assam härstammar kanske från ordet ahom.

Ahomfolkets egna krönikor uppger att man trängt in i Assam under det första årtiondet av 1200-talet, där de slog sig ner i Brahmaputras (Maenam Phrombut) แม่น้ำพรหมบุตร dalgång. Den tidigare nämnde Hkun Sam Long skall ha upprättat ett litet furstendöme i östra Assam 1227. Här säger andra källor 1228 och att kungariket Ahom (Anachak Ahom) อาณาจักรอาหม grundades samma år. Detta rike skulle vara ända fram till 1826.

Här kommer en delvis annorlunda version; Här talas det om en man vid namn Sukaphaa (Chao Luang Suea Ka Fa) เจ้าหลวงเสือก่าฟ้า (r. 1228-1268) som skall ha varit en ättling till guden Khunlung ขุนลุง. Namnet Sukaphaa översätts ibland till ”Tigern från himlen”, eller ”den Himmelska tigern”. Berättelserna om hans liv och ursprung skiljer sig starkt i olika krönikor. I ett försök att ge en korrekt skildring av Sukaphaas liv sägs det att han föddes i shanstaten Mong Mao, vid dagens Ruili รุ่ยลี่, i Yunnanprovinsen i Kina. Hans födelseår anges ha varit senast 1189.

Regenten i Mong Mao hade ingen son som kunde efterträda honom och därför hade Sukaphaa utsetts till tronföljare. Då regenten till sist fick en son fick Sukaphaa ge upp sina regentanspråk. Efter 19 år som kronprins beslöt sig därför Sukaphaa för att lämna Mong Mao 1215. Enligt traditionen skall hans mormor ha sagt följande till honom; "Två tigrar bor inte i samma djungel och två kungar sitter inte på samma tron.”

Sukaphaa lämnade Mong Mao i sällskap med tre fruar, två söner och en dotter, hövdingar från fem andra mueanger underordnade Mong Mao, munkar, soldater, 300 hästar och två elefanter. Hans tyngre vapen forslades en annan väg. Sammanlagt bestod följet av omkring 9 000 personer. En del vanligt folk skall ha anslutit sig på vägen. Begreppet mueang เมือง förklaras längre fram i avsnittet ”Thaifolkens tidiga invandring i Thailand,” artikeln ”Bildandet av müanger.”

Sukaphaa följde en gammal känd rutt från Yunnan till Assam som gick genom Myitkyina (Mitchina) มิตจีนา, Mogaung och övre delen av Irrawaddyfloden. Under sin långa vandring gjorde han långa uppehåll på flera olika platser. Han korsade senare floden Kham Nam Chang (Maenam Kham Nam Chang) แม่น้ำคามน้ำช้าง och kom 1227 fram till sjön Nangyang (Thalesap Nongyang) ทะเลสาบหนองยาง och den 2 december 1228 nådde han fram till Namrup นามรูป i Brahmaputra-dalen.


(Naturbild från Namrup)

På sin väg över Patkaibergen (Phukhao Patkai) ภูเขาปาดไก่ skall han ha blivit överfallen av nagafolket ชาวนาคะ (chao nakha). Dessa besegrade han på ett våldsamt och brutalt sätt och etablerade en mueang här. Det påstås att han skulle ha grillat några av sina fiender och sedan tvingat deras släktingar att äta dem! Efter att ha besegrat nagafolket lämnade Sukaphaa kvar befälhavaren Kan-Khrang-Mong här för att skydda en eventuell reträttväg och fortsatte sin resa över Patkaibergen genom Pangsau-passet (Dan Pangso) ด่านปางซอ.


(Patkai-bergen)


(Naga)

En del källor berättar också att Sukaphaa hamnade i konflikt med en grupp tai i området Khamjang (Khamchang) คามช้าง. Detta område ligger i den nuvarande Kachinstaten i Burma. De tai som överföll honom kallas khamyang คำยาง eller shyam. I dag finns det omkring 7 000 khamyang kvar, men ytterst få av dem talar det gamla khamyangspråket (phasa khamyang) ภาษาคำยัง. 2005 uppskattades antalet till femtio personer! Khamyangfolket lever i dag företrädesvis i Assam, men det finns också några få byar i Arunachal Pradesh (Rat Arunachan Prathet) รัฐอรุณาจัลประเทศ i den nordostligaste delen av dagens Indien.

Resan från Mong Mao till Namrup hade därmed tagit omkring 13 år och 1228 anses vara det år som kungariket Ahom bildades och Sukaphaa blev rikets förste regent (r. 1228-1268). Härifrån skulle sedan hans efterträdare komma att utvidga kontrollen över större delen av Assam. Riket varade sedan ända fram till 1826. Kungariket Ahom blev med tiden multietniskt och ahomfolket utgjorde bara omkring 10 procent av befolkningen i slutet av rikets existens.


(Sukaphaa på sin tron)

Genom att dessa shan flyttade över bergen, som skiljer Burma från Indien, blev de snabbt avskilda från den kultur och politiska värld varifrån de kommit. Genom ingifte med eliten i Assam behöll de till en början makten, men gradvis uppslukades de av den indiska kulturen. Med tiden förlorade de också helt sin identitet som tai. Deras öde är uppenbart unikt och förmodligen har inga andra taigrupper gått samma öde till mötes.

Det finns några få byar kvar i Assam där ålderdomliga taidialekter fortfarande lever kvar och där befolkningen har asiatiska drag. En av dessa taitalande grupper kallas för tai phake (thai phake) ไทพ่าเก eller phake พ่าเก. Deras antal uppskattas i dag till omkring 8 000 personer och de lever i Assam och Arunachal Pradesh. Phake talar ett språk med samma namn (phasa phake) ภาษาพ่าเก. Prinsessan Maha Sirindhorn (Chao Fa Maha Chakri Sirinthon) เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร (2 april 1955-) besökte under en av sina resor en av deras byar och det sägs att de kunde förstå varandra, trots att språken varit skilda åt i så många hundra år.

En annan etnisk taigrupp är khamti คำตี่, som har sitt ursprung i Kachinstaten och Sagaingregionen (Khet Sakai) เขตซะไกง์ i nuvarande Burma. De är i dag omkring 200 000 till antalet. I Indien i provinsen Arunachal Pradesh och i Assam finns det omkring 130 000 och i Kina finns det förmodligen ett mindre antal. En källa säger at khamti är nära besläktade med den tidigare nämnda folkgruppen khamyang. Khamtifolkets språk (phasa khamti ภาษาคำตี่ eller phasa thai khamti ภาษาไทคำตี่) talas enligt Wikipedia endast av omkring 13 000 personer.

Det finns ytterligare en grupp tai i Assam som kallas för Aiton อ่ายตน. Deras språk med samma namn, (phasa aiton) ภาษาอ่ายตน eller (phasa thai aiton) ภาษาไทอ่ายตน, är nära besläktat med tai phake. Enligt Aitonfolkets egen orala tradition och skriftliga källor härstammade de från en plats i Burma nära den kinesiska gränsen. Det anses att de anlände till Assam för omkring 200-300 år sedan, efter att ha flytt från förtryck. Oavsett ur länge de funnits i Assam är det ett faktum att många från de äldre generationerna inte talar flytande assamesiska (phasa atsam) ภาษาอัสสัม, som är statens officiella språk.

Vi har också en grupp tai i Assam som kallas turung ตุรุง. De hade utvandrat från Övre Burma i slutet av 1700-talet och talade tidigare ett numera utdött språk vid namn tai turung (phasa thai turung) ภาษาไทตุรุง. Turungfolket talar numera assamesiska eller jingpo (phasa chingpao) ภาษาจิ่งเผาะ. Under sin vandring blev turungfolket tillfångatagna och förslavade av folkslaget jingpo (chingphao) จิ่งเผาะ och detta kachinfolk (chao khachin) ชาวคะฉิ่น fick stort inflytande på deras kultur, språk och livsstil. Kachinfolkets språk tillhör den sinotibetanska språkfamiljen. Lägg märke till att jingpo också stavas jingpaw i Wikipedia.

Till sist skall det tilläggas att i slutet av 1100-talet hade shanfolket blivit etniskt dominerande i norra Burma och sydvästligaste Kina.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Ahomfolket; Chao ahom ชาวอาหม, tai ahom ไทอาหม, tai-ahom.

Brahmaputra; Nam Ti-Lao.

Sukaphaa; Chaolung Sukaphaa, Chow Seukapha, Chukapha, Seu Ka Hpa, Siu-Ka-Pha, Siukhapha, Sukapha, Sukhapa, Sukhapha, Tsue-Ka-Pha.

Khunlung; Khun Lung.

Ruili; Jui-li, Mueang Ruili เมืองรุ่ยลี่, Mueang Khon เมืองขอน?

Myitkyina; Mayichina มยิจีนา.

Kham Nam Chang; Khamjang-floden.

Nangyang; Nawng Yang (burmesiska),”sjön utan återvändo.”

Namrup; Namruk.

Patkaibergen; Thueak Khao Pat Kai เทือกเขาปาดไก่.

Pangsau-passet; Pan Saung Pass.

Khamyang; Chao thai kham yang ชาวไทคำยาง, khamyang คำยัง, kham yang, sayam ศยามฺ, tai kham yang ไทคำยัง, tai-khamyang.

Arunachal Pradesh; Arunchal Pradesh.

Tai Phake; Chao tai faagae (chao thai pha ke) ชาวไทพ่าเก, phakial.

Maha Sirindhorn; Chao Fa Maha Sirinthon Ratthasima Khunnakon Piyachat Sayam Borommaratcha Kumari เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี, Maha Chakri Sirindhorn.

Khamti; Chao tai kam dtee (chao thai khamti) ชาวไทคำตี่ (thai), khamti ขำติ, hkamti shan (burmesiska), tai khamti.

Turung, folket; Chao tai rong (chao thai rong) ชาวไทรง, chao tai turung (chao thai turung) ชาวไทตุรุง, chao turung ชาวตุรุง, khon tai turung (khon thai turung) คนไทตุรุง.

Tai turung, språket; pasa tai turung, tailung, tairong.

Jingpo (Kina); Chingpaw, chingp'o, jinghpaw, jingpho, jingpo, kachin, lechi, singfo, singpho (Indien), tsaiva, theinbaw.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-09-24, 10.59
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.