Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Angkor och Lopburi

Lopburi var på 1000-talet en av khmerrikets viktigaste provinsstäder, men hade uppenbart en slags självständighet. Vid den här tiden blev Lopburi attackerat av monriket Hariphunchai och khmerkungen Udayadityavarman I (Uthaithitworaman 1) อุทัยทิตย์วรมัน 1 (r. 1002), som efterträtt Jayavarman V, begav sig därför till Lopburi och startade en massiv motattack mot Hariphunchai.

Nu blandade sig ytterligare en part i detta krig. Det handlade om en khmerprins eller kung från riket Tambralinga (Tampharaling) ตามพรลิงค์, som låg vid dagens Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช i södra Thailand. Hans namn eller titel var Sujita Raja.


(Provinsen Nakhon Si Thammarat)

Sujita Rajas pappa kan ha varit etnisk malaj och kung av Tambralinga. Mamman kan ha varit khmer och en syster till Jayavarman V. Du kan läsa mera om Tambralinga längre fram i artikeln "Malajerna och Srivijaya."

Sujita Raja kom sedan fram till Lopburi med en aktningsvärd armé och flottstyrka. Överraskade över detta flydde kungen av Hariphunchai, som deltog i attacken på Lopburi, och regenten i Lopburi bägge mot Hariphunchai. Därefter intog Sujita Raja Lopburi. Den flyende regenten av Lopburi hann först till Hariphunchai där han gifte sig med Hariphunchais drottning och utnämnde sig själv till kung.

Det finns källor som säger att Sujita Raja av bara farten fortsatte mot Angkor där han blev till kung Jayaviravarman (Chaiwiraworaman) ชัยวีรวรมัน (r. 1002-1006). Sujita Raja skall senare ha etablerat sig som regent i Lopburi.

Efter några år skall hans efterträdare, som kanske var hans son, ha attackerat Hariphunchai utan framgång. Han blev till kung Suryavarman I (Surayaworaman 1) สูรยวรรมันที่ 1 (r. 1006-1050). Lägg dock märke till att det finns källor som beskriver det jag berättat här ovan på ett litet annorlunda sätt.

All denna turbulens resulterade i uppror i khmerrikets östra och norra delar, men Suryavarman I lyckades senare återerövra huvudstadsområdet och därefter också återinlemma Lopburi i Angkorriket 1022. Det var för övrigt Suryavarman I som lät bygga det tidigare omtalade templet Preah Vihear. Suryavarman I förhandlade fram en fred med Champa för att slippa ett krig på två fronter.

Lopburi hävdade dock vid upprepade tillfällen sitt oberoende genom att skicka egna diplomatiska missioner till Kina. Uppenbart för att uppnå ett kinesiskt erkännande av Lopburi som självständig stat. Första gången detta hände var 1001, sedan 1015, då det pågick en inre konflikt i khmerriket, och ännu en gång 1155.

Suryavarman I påstås ha varit mahayanabuddhist. Men han försökte inte ändra på sina khmerundersåtars hinduism och den framväxande theravadabuddhismen (therawada) เถรวาท i riket.

Efter Suryavarman I regerade kung Udayadityavarman II (Uthaithitworaman 2) อุทัยทิตย์วรมัน 2 (r. 1050-1066). Han efterträddes av sin äldre bror som blev till kung Harshavarman III (Hansaworaman 3) หรรษวรมัน 3 (r. 1066-1080). Åren 1074-1080 invaderades khmerriket faktiskt av Champa som intog khmerernas starka fäste i staden Sambor Prei Kuk.

Efter Harshavarman III finns det källor som talar om en kung vid namn Nripatindravarman (r. 1080-1113). Men de flesta av källorna talar istället om kung Jayavarman VI (Chaiworaman 6) ชัยวรมัน 6 (r. 1080-1107), som skall ha regerat parallellt med honom. Men Jayavarman VI kanske aldrig regerade från Angkor. Det var Jayavarman VI som byggde det tidigare omtalade templet Prasat Hin Phimai i dagens Thailand.

Sedan kom Dharanindravarman I (Thoranintharaworaman 1) ธรณินทรวรมัน 1 (r. 1107-1113), Suryavarman II (Suriyaworaman 2) สุริยวรมัน 2 (r. 1113-1150), Dharanindravarman II (Thoranintharaworaman 2) ธรณินทรวรมัน 2 (r. 1150-1156), Yasovarman II (Yasoworaman 2) ยโศวรมัน 2 (r. 1156-1165) och Tribhuvanadityavarman (Triphuwathityaworaman) ตรีภูวนาทิตยวรมัน (r. 1165-1177). Observera att kung Dharanindravarman II saknas i en del källor!

Under perioden 1177-1181 fanns det ingen kambodjansk kung. Men det kommer jag att berätta mera om i artikeln "Champa," litet längre fram i detta avsnitt.

Det kan ha varit en självständig kung från Lopburi som 1167 lämnade efter sig en inskription vid Nakhon Sawan นครสวรรค์ i nuvarande Thailand. Han kallas också för kung Dharmacoka (Thammasok) ธรรมโศก. Staden Nakhon Sawan har en rad gamla namn såsom Paknam Pho ปากน้ำโพ, Muang Si Khwae (Müang Si Khwae) เมืองสี่แคว, Muang Phrabang (Müang Phrabang) เมืองพระบาง och Muang Chon Tawan (Müang Chon Tawan) เมืองชอนตะวัน.


(Provinsen Nakhon Sawan)

Det kan vara intressant att veta att där floderna Ping (Maenam Ping) แม่น้ำปิง (eller Raming (Maenam Raming) แม่น้ำระมิงค์ som var flodens gamla namn) och Nan (Maenam Nan) แม่น้ำน่าน flyter samman vid Paknam Pho bildas floden Chaophraya.


(Chaophrayafloden med bifloder)

Khmerkungen Jayavarman VII (Chayworaman 7) ชัยวรมัน 7 (r. 1181-1218) återetablerade Angkors herradöme över centrala nuvarande Thailand före 1180 och kanske utvidgade han även sitt territorium en bit ner på Malackahalvön. Jayavarman VII var en son till den tidigare kungen Dharanindravarman II.

Det skall nämnas att det var kung Jayavarman VII som lät bygga den berömda staden Angkor Thom (Nakhon Thom) นครธม strax norr om Angkor Vat. Han lät även bygga de berömda khmertemplen Ta Phrom (Prasat Ta Phrom) ปราสาทตาพรหม till sin mammas ära och Preah Khan (Prasat Phra Khan) ปราสาทพระขรรค์ till sin pappas ära.


(Ta Phrom)


(Preah Khan)

Lopburi blev centrum för khmerernas verksamhet i nuvarande centrala Thailand och namnet Lopburi används traditionellt av thailändarna för att ange den konststil som khmererna lämnade efter sig. Detta oavsett om konsten framställts i eller utanför Lopburiregionen, eller om konstföremålen eller arkitekturen stammar från före, under eller efter den tidsperiod då khmererna dominerade Lopburi.

Ännu i dag finns det kvar ett antal tempelruiner i Lopburi som stammar från tiden av khmerdominans. I Lopburis centrum finns Phra Prang Sam Yot พระปรางค์สามยอด som ursprungligen var en hinduhelgedom som senare blev omgjord för buddhistisk användning. Två andra exempel på khmerinflytandet i Lopburi är San Phra Kan ศาลพระกาฬ och Prang Khaek ปรางค์แขก. Den förstnämnda är känd för sina apor.


(Phra Prang Sam Yot)

Kanske är Wat Phra Si Rattana Mahathat วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, eller Wat Phra Prang วัดพระปรางค์, den mest imponerande ruinen. Fast templets arkitektur spänner ända från khmerperioden fram till 1600-talet. Det ursprungliga templet stammar förmodligen från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och byggdes om på 1300-talet för att senare utvidgas under kung Narai นารายณ์ på 1600-talet.


(Wat Phra Si Rattana Mahathat)


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Udayadityavarman I; Phra Chao Uthaithitworaman 1 พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 1, Uthaithityaworaman 1 อุทัยทิตยวรรมันที่ 1.
Alternativ regeringstid för Udayadityavarman I; 1001-1002, 1001-1002?

Tambralinga; Anachak Tampharaling อาณาจักรตามพรลิงค์, Danmaling, Holing โฮลิง (kinesiska), Mali, Maling, Müang Tambra Linga, Müang Tampharaling เมืองตามพรลิงก, Pho-ling โพ-ลิง (kinesiska), Poli, Poling (kinesiska), Taiu-pra-ling-ka, Tambalinga, Tamballinggam, Tambralingarath, Tambralingham, Tampaling, Tamphuraling ตามพฺรลิงค์, Tamra-ling-ka, Tanmaling, Tanmeiling ตันเหมยหลิง (kinesiska), ตามพรลิงก์, เชียะโท้ว.

Nakhon Si Thammarat; Anachak Nakhon Si Thammarat อาณาจักรนครศรีธรรมราช, Dharmanagari, Nagara Shri Dharmaraja, Nagara Sri Dhammaraja, Nagara Sri Dharmaraja, Nakhorn Sri Thammarat, Nakhon Srithammarat, Nakhon Srithamarart, Nakhon Sri Tamarat, Nakhon Sri Thammarat, Nakorn Si Thammarat, Nakorn Sri Thammarat, Nakorn Tammarat, Negara Sri Dharmaraja, Nokor Sri Thommareach, Sididhammangara, Siridhamma, Sri-dhammanagara, Tambralinga.

Sujita Raja; Raja Sujita, Sujitaraja.

Jayaviravarman; Jayavirahvarman, Jaya Vira Varman, Nirvanapada (Niphanbot) นิพพานบท (efter sin död), Phra Chao Chaiwiraworaman พระเจ้าชัยวีรวรมัน, Sri Narapativiravarman.
Alternativ regeringstid för Jayaviravarman; 1002-1010, 1002-1011, 1002?-1011?, 1002-cirka 1011.

Suryavarman I; Phra Chao Surayaworaman 1 พระเจ้าสูรยวรรมันที่ 1, Phra Chao Suriyaworaman 1 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1, Suriyaworaman 1 สุริยวรมัน 1, Surya Varman I.
Alternativ regeringstid för Suryavarman I; 1001-1050, 1002-1049, 1002/1010-1049, 1002-1050, 1007-1050.

Udayadityavarman II; Phra Chao Uthaithitworaman 2 พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 2.

Harshavarman III; Phra Chao Hansaworaman 3 พระเจ้าหรรษวรมันที่ 3, Sadasivapada (efter sin död).
Alternativ regeringstid för Harshavarman III; cirka 1066-1080, 1066-1089?, 1066/1067-1080, 1066-1090.

Nripatindravarman; Napatindra Varman, Napatindravarman, Noriditdravarman (personnamn), Noriditdravarman Paramakaivalyapada (efter sin död).

Jayavarman VI; Phra Chao Chaiworaman 6 พระเจ้าชัยวรมันที่ 6.
Alternativ regeringstid för Jayavarman VI; 1080-cirka 1107, 1080-1113?, 1090-1107.

Dharanindravarman; Paramanishkalapada (efter sin död), Phra Chao Thoranintharaworaman 1 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1.
Alternativ regeringstid för Dharanindravarman I; 1107-1112.

Suryavarman II; Paramavishnuloka (efter sin död), Phra Chao Suriyaworaman 2 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2, Suriyavarman II.
Alternativ regeringstid för Suryavarman II; 1112-1162, 1113-1145/1150, 1113-minst 1145, 1113-cirka 1150, 1113-minst 1145.

Dharanindravarman II; Phra Chao Thoranintharaworaman 2 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2.
Alternativ regeringstid för Dharanindravarman II; 1150-1160.

Yasovarman II; Phra Chao Yasoworaman 2 พระเจ้ายโศวรมันที่ 2, Yashovarman II.
Alternativ regeringstid för Yasovarman II; cirka 1150-cirka 1165, cirka 1150-1165, efter 1150-1165, 1150-cirka 1165, 1160-1166 och 1160-1165/1166.

Tribhuvanadityavarman; Phra Chao Tri พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน, Tribhuvanaditya.
Alternativ regeringstid för Tribhuvanadityavarman; 1160-1167, cirka 1165-1177, 1165-1177, 1166-1177.)

Nakhon Sawan; Nagara Svarga, Nagor Svarga, Nakawn Sawan, Nakawu Sawan, Nakhonsawan, Nakon Sawan, Nakorn Sawan.

Dharmacoka; Phra Choa Si Thammasokkarat พระเจ้าศรีธรรมโศกราช.

Paknam Pho; Paknam Bho, Pak Nam Phau, Pak Nam Pho, Paknampo, Paknam-Po Paknam Po, Paknampoh.

Pingfloden; Maenam Ping, Mae Ping, Me Phing, Me Ping.

Raming; Mae Raming.

Jayavarman VII; Chaivoraman, Chaiworaman VII, Jayavathon (personnamn), Mahaparamasangata, Mahaparamasaugata, Phra Chao Chaiworaman 7 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7, Yasoriaman VII.
Alternativ regeringstid för Jayavarman VII; 1181-cirka 1215, 1181-1215/1220, 1181-1218?, 1181-cirka 1219, cirka 1181-1218, 1181-1219, 1181-1220?, 1181-cirka 1220.

Angkor Thom; Angkor-Thom.

Phra Prang Sam Yot; Phra Phang Sam Yod, Wat Phra Prang.

San Phra Kan; San Chao Pho Phra Kan ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ, San Phra Khan, Sarn Phra Karn.

Wat Phra Si Rattana Mahathat; Wat Phra Sri Rattana Mahathat.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-11-27, 13.30
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.