Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Taifolk och khmererna

På 1000 och 1100-talet hade taifolk blivit etniskt dominerande bland folken i ytterkanterna av Angkorriket. Både i områdena av mellersta Mekongfloden och i nuvarande centrala Thailand.

Vi får anta att dessa tai tidigt påverkades av khmerernas religiösa traditioner. I Lopburi dominerade nog monfolket etniskt, med khmerer på andra plats. Men det fanns nu också en ökande buddhistisk taibefolkning inne på khmerkontrollerat område.

Det finns reliefer i Angkor Vat från 1100-talet som omtalar dessa tai som syam kuk (siam kuk) เสียมกุก. En källa är så specifik att den säger 1120.


(Syam kuk)

Intressant är också att kontakterna med mon- och khmerfolket ännu i dag återspeglas i dialekterna i dagens Thailand.

I centrala Thailand söder om Phitsanulok finns många låneord från khmerspråket, förutom de indiska språken pali och sanskrit. Norr om Phitsanulok talas nordthai och längre norrut i Burma talas shan eller tai yai-språket (phasa thai yai) ภาษาไทใหญ่. Ännu längre norrut i Yunnan talas olika dai- eller taispråk.

Ju längre norrut man kommer så finns det färre och färre låneord från khmerspråket och tills sist finns inga alls. Detta indikerar att folkvandringarna i området gick från norr till söder och inte tvärtom.

Att det finns många låneord från pali och sanskrit i alla dialekter beror på buddhismens utbredning bland taifolken.


Stavningsvarianter;

Syam kuk; Sayam kuk สยำกุก, siem kuk.)

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-03-20, 22.07
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.