Nutid - Militären tar över
Highslide JS
Yingluck den 19 maj 2015
Rättegången mot Yingluck Shinawatra (19 maj 2015)

Tisdagen den 19 maj 2015 började rättegången mot Yingluck Shinawatra. Om hon skulle bli fälld riskerade hon upp till 10 års fängelse.

I februari 2015 hade det stått klart att hon skulle åtalas för att inte gjort tillräckligt för att stoppa den påstådda korruptionen kring rissubventionsprogrammet som regeringen infört 2011. Att hon åtalades innebar ett direkt förbud att verka politiskt de kommande fem åren.

Du kan läsa mera detaljerat om rissubventionsprogrammet i det tidigare avsnittet "Yingluck Shinawatra blir premiärminister," artikeln "Thailands rissubvensionsprogram."

Risbönderna hade under valkampanjen 2011 lovat att regeringen skulle köpa in deras ris till betydligt högre priser än världsmarknadspriset. Detta beslut skulle visa sig bli oerhört kostsamt för de thailändska skattebetalarna, speciellt eftersom världsmarknadspriset sjönk kraftigt vid den här tiden. Detta innebar att staten inte kunde sälja riset vidare med en tänkt vinst.

Yinglucks advokat Norawich Lalaeng menade att åklagarna inte kunde visa på vilket sätt Yinglucks politiska beslut hade varit kriminella. De har inte lagt fram ett enda bevis, sade advokaten till TV-kanalen Channel News Asia (Chong Khao Esia) ช่องข่าวเอเชีย. Åklagaren hävdade i sin tur att han med hjälp av tio vittnen som var kallade skulle kunna bevisa att Yingluck visst kunde ha stoppat korruptionen. Det här är en fråga som borde avgöras i parlamentet och inte i en domstol, kontrade Norawich.

Yingluck själv förväntades förklara sig oskyldig i dagens förhandlingar. När hon gick in i domstolen sade hon att hon hoppades på en rättvis rättsprocess.

Den här rättegången genomförs med ett syfte sade Paul Chambers พอล แชมเบอร์, som leder forskningsinstitutet Institute of Southeast Asian Affairs (sathaban esia akhane süksa) สถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา (ISEAA) vid Chiang Mais universitet till nyhetsbyrån AFP. Det handlar om att stoppa Yingluck för gott politiskt. Men jag tror inte att man kommer att sätta henne i fängelse eftersom det skulle skapa en martyr. Och det vill inte det nuvarande militärstyret, menade Paul Chambers.


(Paul Chambers)

I augusti 2017 då Yingluck skulle få sin dom valde hon istället att fly landet. En arresteringsorder utfärdades och i september 2017 dömdes hon i sin frånvaro till fem års fängelse. Enligt tillgängliga källor befinner Yingluck sig i London, England.

Yinglucks beslut att lämna Thailand kom som en överraskning för många då hon bedyrat att hon aldrig skulle kunna tänka sig att fly sitt hemland.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-03-10, 12.30
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.