Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Krathomblad
Förslaget om legalisering av krathom (2 oktober 2013)

Onsdagen den 2 oktober 2013 berättade justitieminister Chaikasem Nitisiri, efter ett möte vid justitieministeriet, att man kommit överens om att föreslå att bladen från krathomträdet skulle tas bort från listan av förbjudna substanser. Krathom klassades 1979 som en så kallad kategori 5-drog i narkotikalagen tillsammans med cannabis (kancha) กัญชา och psykedeliska svampar som också är kända som magiska svampar. Användning av dessa droger ger normalt lägre straff jämfört med andra tyngre droger.

Chaikasem sade att man var överens på mötet om att bladen från krathomträdet traditionellt användes av folk för att få en energikick och att drogen inte var skadlig för hälsan. Mötet fastslog också att man noggrannare skulle undersöka växtens egenskaper då den kanske kunde användas i örtmedicin. Polisgeneral Pongsapat Pongcharoen, som var generalsekreterare för kontoret för narkotikakontroll (ONCB), sade att hans kontor skulle lämna över en samlad rapport till en kommitté vid hälsoministeriet, som var den instans som kunde avgöra ärendet.

Hårdare straff skulle föreslås för den som använde den verksamma kemiska substansen i krathombladen för att producera andra droger, såsom den krathombaserade drogcocktailen, som var känd som si khun roi สี่คูณร้อย, eller 4x100, sade Pongsapat.

Krathom, som traditionellt använts för att minska trötthet, användes ofta i alternativa mediciner och såldes helt lagligt i många länder. I Thailand förbjöds användandet av krathom 1943 då drogen ökat i popularitet efter att opiumpriserna stigit, då man med ny lagstiftning slog ned på den illegala användningen av opium. För att begränsa användningen förbjöds nyplantering av krathomträd samtidigt som det blev obligatoriskt att hugga ner redan existerande träd. Hur väl man lyckades med det sistnämnda känner jag inte till.

Thailands inställning till krathom ändrades först i slutet av 2019 då regeringen legaliserade produktion, innehav och användning av cannabis och krathom för medicinskt ändamål. För producenterna kommer det vara möjligt att importera och exportera krathom enligt den nya lagstiftningen, men de kommer fortfarande att vara nödvändigt med licenser för att hantera drogerna och slutanvändarna måste ha recept för att få använda krathom-baserade läkemedel.

Medicinskt kan krathom användas för att minska ångest, kronisk värk och abstinensbesvär orsakade av opioider โอปิออยด์. Krathom har använts i traditionell medicin i hela Sydostasien sedan tidigt på 1800-talet eller tidigare och man bjöds krathomblad då man välkomnades som gäst.

Att använda cannabis och krathom som fritidsdrog är fortfarande olagligt i Thailand och straffas med fängelsestraff och böter.

Mina källor säger att det verkar troligt att det kommer lagändringar i slutet av 2020 eller tidigt 2021, som kommer att minska restriktionerna mot krathom.


Stavningsvarianter;

Magiska svampar; Magic mushrooms.

Narkotikalagen; Narcotics Act.

Si khun roi; Si khoon roi.

Denna artikel senast uppdaterad: 2021-01-11, 15.34
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.