Ayutthaya - Siam isolerar sig från väst
Kung Uthumphon (1758)

På sin dödsbädd hade kung Borommakot gett sitt stöd till prins Uthumphon, trots att hans äldste överlevande son, prins Anurakmontri (Ekkathat), faktiskt hade ett starkare rättmätigt krav på tronen. Anurakmontri led dock av sjukdom, vilket gjorde honom mindre lämplig som tronföljare.

Mer elaka tungor påstår att kungen en gång sagt att Anurakmontri var en dum person som inte förtjänade att bli kung. Andra mindre pålitliga källor hävdar att kungen tyckte att han var en idiot! Prins Uthumphon, som däremot var intelligent och mycket populär, utsågs därför till ny regent.

Tre andra framstående prinsar och halvbröder till Uthumphon samlade emellertid sina följeslagare och beväpnade sig från den kungliga livrustkammaren för att motsätta sig prins Uthumphons tillträde till tronen. Uthumphon bad då fem höga munkar att agera som medlare och försöka skapa försoning.

Medlingen lyckades och de tre prinsarna, Chit Sunthon (Kromma Muen Chit Sunthon) กรมหมื่นจิตรสุนทร, Sunthonthep och Sepphakdi gick med på att stödja Uthumphon som kung och svor en trohetsed till honom. De tre kallas också för Chao Sam Krom เจ้าสามกรม på thai.

Uthumphon, som hade stöd från ledande ämbetsmän och buddhistiska dignitärer, agerade snabbt innan de tre prinsarna hann ändra sig. Fem dagar senare arresterades och avrättades de enligt "säckmetoden". Det tog ytterligare 15 dagar att avsluta intrigerna vid hovet innan Uthumphon kunde utropas till kung. Han kröntes som Somdet Phra Chao Uthumphon สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (r. 13 april 1758-maj 1758) i slutet av april 1758. Bland folket skulle han senare bli känd som Khun Luang Ha Wat ขุนหลวงหาวัด.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Ekkathat; Egatat, Ekatat, Eka-that, Ekkatat.

Chitsunthon; Chit Sunthon, Phra Ong Chao Mangkhut พระองค์เจ้ามังคุด.

Uthumphon; Ramathibodi IV, Somdet Phra Borommarachathirat IV สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4, Somdet Phra Chao Yoo Hua Uthumphorn, Somdet Phra Chao Yu Hua Uthumphon สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร, Somdet Phra Uthumphon Phinit สมเด็จพระอุทุมพรมหาพรพินิต.
Alternativ regeringstid för Uthumphon; 13 april 1758-augusti 1758.

Khun Luang Ha Wat; Khun Luang Hawat, Khun Luang Ha-wat.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-03, 15.28
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.