Forntid - Sydostasien före och under taifolkens ankomst
Khmererna och indierna

Jag skall nu berätta lite mer om de olika folken som bodde i det som idag är Thailand och omkringliggande länder före och under tiden för taifolkens invandring i området.

Jag har tidigare berättat att kambodjanerna i dagens Kambodja är ättlingar i rakt nedstigande led till de tidigare omtalade khmererna och kallas så även idag. Även monfolket och andra mindre folkgrupper är förmodligen besläktade med khmererna. Khmererna hade tidigt bosatt sig utmed Sydostasiens kuster från Irrawaddyflodens (Maenam Irawadi) แม่น้ำอิรวดี delta i nuvarande Burma till Mekongflodens delta i nuvarande Vietnam.


(Irrawaddyfloden och dess bifloder)

Den långt senare fantastiska khmercivilisationen hade indiska rötter. Kanske hade indiska handelsfartyg börjat segla söderut längs nuvarande Burmas kust redan på 600-talet före vår tideräkning. Den indiska handelsverksamheten i Sydostasien ökade dock kraftigt under de tre första århundradena före vår tideräkning och samtidigt upprättade indier handelsstationer längs kusterna och de indonesiska öarna.

I provinsen Phang Nga พังงา hittade man i början av 1900-talet en nästan fyra meter hög övervuxen stenstaty. Den föreställer den hinduiska guden Vishnu (Phra Wisanu) พระวิษณุ och lär stamma från 800-talet. Lägg märke till att Vishnu även kallas Phra Narai vilket härstammar från ordet Narayana på språket sanskrit. Idag finns statyn på Thalang National Museum (Phiphitthaphan Sathan Haeng Chat Thalang) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง på ön Phuket ภูเก็ต i provinsen med samma namn.


(Provinsen Phang Nga)


(Vishnustatyn på Thalang National Museum)


(Provinsen Phuket)

Lägg märke till att Thalang (Ko Thalang) เกาะถลาง är ett gammalt namn på det välkända turistparadiset Phuket. Den nuvarande ön var förbunden med fastlandet under en stor del av sin historia. Så sent som på 1700-talet tog man sig över till ön på elefantrygg då tidvattnet var lågt.

Den indiska kolonisationen grundades helt på handelsförbindelser och det fanns aldrig några politiska band mellan Indien och de ”indienpåverkade” stater som bildades över en stor del av Sydostasien under det första århundradet av vår tideräkning. På 300-400-talet strömmade indiska tankar ut i området och khmererna, liksom monfolket, anammade det indiska inflytandet. De blev därmed de första folken i nuvarande Thailand som påverkades av denna kultur med indiskt ursprung.


Stavningsvarianter;

Irrawaddyfloden; Ayeyarwaddy, Ayeyarwady, Ayeyawaddy, Ayeyawady, Erawadi เอราวดี, Eyawadi เอยาวดี, Irâwadi, Irawadi อิระวดี, Irrawady, Maenam Irawadi แม่น้ำอิระวะดี.

Phang Nga, provinsen; Changwat Phang Nga จังหวัดพังงา, Pang-Nga, Phangnga.

Phuket; Jonsalam, Jonsalem, Jung Ceylon, Junk Ceylon, Junk-Ceylon, Junkceylon, Junkselon, Junk Selon, Oedjong Salang, Prince of Wales Island, Prince of Wales Isle, Tanjung Salang (malajiska), Tanjung Selang, Ujong Salang.

Thalang; Talang, Tha-Laang, Koh Thalang, Tha-laang.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-12, 09.23
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.