Forntid - Taifolkens tidiga invandring i Thailand
Taifolkens splittring

Jag har tidigare berättat att taifolken faktiskt blivit delade i två stora grupper någon gång under de första århundradena av vår tideräkning. Ytterligare en delning, eller splittring, av taifolken kan ha ägt rum mellan 700 och 1100-talet. Se även ”Taifolkens ursprung,” artikeln ”Taifolkens vandringar och delning.” Detta stämmer bra överens med legenden om Khun Borom. Man lägger märke till att Khun Borom kom till jorden i området vid Dien Bien Phu, men att ingen av hans söner lämnades kvar för att regera här.

De svarta, vita och röda taierna och närbesläktade grupper måste ha separerats väldigt tidigt från det språk som laotierna och thailändarna talade. Även från de nordvästliga taispråken såsom shan, lue och nordtai (thai yuan) har de separerats någon gång mellan 700-1000-talet.

Vi kan föreställa oss att taifolken nu var delade i fem olika språkliga grupper.

1. Först var det den norra gruppen, som nu fanns i Kina. De blev zhuangfolkets förfäder.

2. En grupp fanns någonstans i norra Vietnam och blev förfäder till svarta, vita och röda tai. 

3. En tredje grupp måste ha befunnit sig i dagens nordöstra Laos och intilliggande delar av Vietnam och blev förfäder till folket i Xiang Khouang i Laos och folket i Ayutthaya. De tai som blev förfäder till befolkningen i dagens centrala Thailand begav sig med tiden söderut till Chaophrayafloden.

4. En fjärde grupp kan ha befunnit sig i norra Laos. Kanske i Luang Prabangs närhet. De slog sig ner i övre Mekongdalen i Laos och kallade sig själva för lao. Här blev de fast etablerade i början av 1000-talet. Den grupp som fortsatte in i dagens norra Thailand har förmodligen först slagit sig ner i större grupper omkring dagens städer Chiang Mai och Chiang Saen. De blev förfäder till folket i Sukhothai.

5. En sista och femte grupp fanns helt säkert väster om de andra grupperna i nordligaste Thailand och intilliggande områden i Laos, Yunnan och Burma. De tai som vandrade in i Övre Burma till området omkring floden Irrawaddys lopp på 700-talet är kända som shanfolket. Här bildades med tiden Shanstaterna. En grupp av dessa shan vandrade med tiden in i Assam i dagens nordvästra Indien.

Denna grupps öde är tidigare beskrivet i "Forntid,” "Sydostasien före och under taifolkens ankomst,” artikeln "Ahomfolket.”

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-18, 09.26
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.