Sukhothai och Lan Na - Laos tidiga historia
Phra Bang

Enligt legenden hade Buddhastatyetten Phra Bang, som Fa Ngums hustru fått från Kambodja, långt tidigare skickats dit som gåva från kungen av Sri Lanka. Det påstås att den skulle ha gjutits på Sri Lanka under det första århundradet av vår tideräkning och presenterats som gåva till den kambodjanske kungen som i sin tur skänkte den till Fa Ngum.

Statyettens stil är i khmerstil och har förmodligen gjutits långt senare än angivet här ovan. Statyetten är 83 cm hög och består av en legering av guld, silver och brons. Envisa rykten påstår att den nuvarande statyetten är en kopia och att originalet finns i ett valv antingen i Vientiane eller i Moskva มอสโก!

Missionen från Kambodja som hade med sig Phra Bang till Lan Xang gjorde en tids uppehåll i det blivande Vientiane. När man skulle fortsätta visade det sig plötsligt att Buddhastatyetten inte gick att lyfta. Det hjälpte inte hur många bärare man än satte in. Statyetten gick inte att rubba! Munkarna tolkade detta som att statyetten ville bli kvar i Vientiane.

Trots att Phra Bang blev kvar i Vientiane en tid blev den en symbol för den buddhistiska tron och kungamakten i Lan Xang. Dessutom skulle den ge Lan Xangs huvudstad dess namn, nämligen Luang Prabang. Du kommer att få höra mer om denna statyetts vidare öde längre fram och här nedan kan du läsa legenden om Phra Bang;

För mycket länge sedan levde en högt ärad munk, känd som Chunlanaga (Phra Chunlanak) พระจุลนาค, som besatt magiska krafter. Han önskade att buddhismen skulle bli en levande och blomstrande religion de kommande 5 000 åren. För att förverkliga denna önskan reste Chunlanaga till Sri Lanka (Ceylon) för att övertala folket där att bidra till en ceremoni där en buddhastaty skulle gjutas. Ceremonin skulle ledas av Sri Lankas kung, samt andra heliga personer såsom brahminer och asketer.

Efter att ha fått ett positivt besked om detta började Chunlanaga samla in silver, guld, koppar och brons från folket samt andra nödvändiga saker såsom blommor, ljus och rökelse, till ceremonin. När man hade samlat in metallerna lades de i en smältdegel och efter en sju dagar lång ceremoni hade man till sist gjutit en Buddhastaty som döptes till Phra Bang. Ordet phra refererar till en buddhistmunk eller en buddhastaty och bang betyder "smal" eller "liten."

En ceremoni då man gjuter en buddhastaty kallas för buddhaphisek (phutthaphisek) พุทธาภิเษก och genomfördes av ett antal höga munkar under en fullmånenatt. På grund av det gynnsamma valet av dag för ceremonin skulle det visa sig att Phra Bang fick magiska egenskaper. Statyn blev så kraftfull att alla skapningar på jorden och himlen var tvungna att tillbe den.

Chunlanaga hade med sig fem värdefulla och magiska kristaller från den helgedom där Buddhas aska förvarades. Hans plan var att placera dessa fem kristaller inuti Phra Bang. Medan munkarna reciterade och bad flög plötsligt den första kristallen iväg mot Phra Bang och in i statyns panna. Den andra kristallen for in i statyns kind, den tredje in i statyns högra hand, den fjärde in i den vänstra handen och den femte och sista in i statyns bröst. Ryktet om Phra Bangs magiska egenskaper spred sig därefter över hela landet.

Många århundraden senare reste en kambodjansk kung till Sri Lanka för att be om Phra Bang och ta med den hem till sin stad, vilket också beviljades. Därefter gick det flera generationer innan Phra Bang flyttades från Viengkham (Wiang Kham) เวียงคำ till Mueang Sava (Luang Prabang).

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-17, 07.07
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.