Ayutthaya - Ayutthaya och kontakterna med väst
Highslide JS
Naturbild från Chiang Mai
Burma återtar kontrollen över Chiang Mai 1615

Den märkliga situationen med en burmesisk prins som regent i Lan Na under siamesiskt styre hade varat sedan 1598 då burmeserna under kung Anaukpetlun beslöt sig för att återta kontrollen över regionen. Detta skulle visa sig gå ganska lätt vilket förmodligen berodde på tidigare årtiondens konflikter, som skadat Lan Nas ledarskap.

Norr hade splittrats i en mängder små mueanger som misstänksamt konkurrerade med varandra och Chiang Mais isolerade burmesiske prins hade ingen fastare kontroll över området. Tharawadi Min (Nawrahta Minsaw) dog 1607 och efterföljdes i rask följd av tre av sina söner. Wyatt talar i stället om två möjliga söner.

Den förste, Phra Choi พระช้อย (r. 1607-1608) eller Thado Minsaw (Mong Soi Thao) มองซอยเทา, skall ha regerat i ett år och en månad innan han dog. Detta stämmer inte med en del andra källor som säger att han senare kom tillbaka livs levande till en andra regeringsperiod 1613-1615! Se nedan! Förväxla inte denne Thado Minsaw med Thado Minsaw av Ava!

Mellansonen, Phra Chaiyathip พระชัยทิพ (r. 1608-1613) eller Minye Deibba (Mong Koi To) มองกอยต่อ, regerade därefter i fem år innan han dog 1613. Han efterföljdes av den yngste sonen Thadogyaw (r. 1613-1615). Här säger andra källor att Phra Choi återkommer för en andra regeringsperiod. Han är också känd som Sathokayo สะโทกะยอ. Kan detta helt enkelt vara en transkribering av Thadogyaw?

Burmeserna förberedde sin kommande attack på Chiang Mai med att skaffa sig kontroll över Chiang Saen genom att installera en av sina egna som guvernör här. Då burmeserna anföll 1614 flydde Thadogyaw till Lampang där han förskansade sig och höll stånd.

Burmeserna inledde en belägring av staden som var på väg att misslyckas då de plötsligt fick hjälp av Nans regent Phra Chao Si Song Mueang พระเจ้าศรีสองเมือง (r. 1603-1615). Burmeserna hade installerat honom som regent här 1603.

Lampang föll till sist och Thadogyaw dog. Därefter utsåg burmeserna Si Song Mueang (r. 1615-1631) till ny regent över Chiang Mai. Men han hade inte någon egentlig kontroll över det splittrade Lan Na.

Striderna mellan Burma och Siam fortsatte fram till 1618 då de båda länderna skrev under ett fredsavtal som gav Burma kontrollen över Chiang Mai och Siam fick Tavoy. Så såg det ut i norr fram till mitten av 1620-talet då det bröt ut revolter i Chiang Khong den 22 augusti 1624, i Nan 1625 och Chiang Hung erövrades 1626. Det handlade kanske om en revolt även denna gång.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Thado Minsaw; Chao Nong Suai Satokhoi เจ้าหมองส่วยสโตคอย.

Alternativ regeringstid för Phra Choi; 1607/1608-1608/1609.

Phra Choi; Pra Soy, Sakhokayo สะโดกะยอ, Tu Laung.

Phra Chaiyathip; Mongkoito มองกอยต่อ, Phra Chaiya Thip.
Alternativ regeringstid för Phra Chaiyathip; 1608/1609-1614.

Thadogyaw; Thado Gyaw, Thado Kyaw.
Alternativ regeringstid för Thadogyaw; 1614.

Chao Si Song Mueang; Cao Si Song Mueang, Cao Si Song Mueang Palasiik, Cao Si Song Mueang Palasuek, Chao Mueang Nan เจ้าเมืองน่าน, Chao Phaya Phonsoek Sai Chai Songkhram เจ้าพญาพลเสิกซ้ายไชยสงคราม, Chao Phaya Phonsoek Sai Chai Songkhram, Chao Phonsuek Si Song Mueang เจ้าพลศึกศรีสองเมือง, Chao Phraya Luang Si Song Mueang เจ้าพระยาหลวงศรีสองเมือง, Phaya Phonsuek Sai Chaiyasongkhram พญาพลศึกซ้ายไชยสงคราม, Phra Chao Si Song Mueang, Sai Songkhram, Si Song Meuang, Sisongmueang av Nan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-09-15, 15.44
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.