Bangkok, Rama I - Rama VII - Bangkok blir huvudstad
Kampen om Tensserimkusten

Ayutthayariket behärskade uppenbart Tenasserimkusten under andra hälften av 1400-talet och denna kuststräcka skulle bli ett slagfält mellan Burma och Siam under 1500-talet. Tenasserimkusten bestod av en nordlig del med staden Tavoy (Dawei) som centrum och en sydlig del med städerna Tenasserim och Mergui (Myeik) som centrala orter. Mergui låg vid Tenasserimflodens mynning, som hade varit en viktig siamesisk hamn under andra halvan av 1600-talet och Tenasserim låg längre inåt land vid Tenasserimfloden.

Invånarna längs Tenasserimkusten kallades ibland för tavoyaner (chonchat thawai) ชนชาติทวาย, men var troligen etniska mon. Andra kallade invånarna för siameser eller mon-siameser. I en berättelse från 1600-talet sades det att invånarna i Mergui bestod av "burmeser, siameser, kineser, indier, malajer och européer."

Under det burmesisk-siamesiska kriget 1568-1569 fick burmeserna kontroll över hela kuststräckan, men 1592 eller 1593 återerövrade siameserna området för att sedan ännu en gång förlora delar av det på 1600-talet. Den norra delen hamnade under burmesisk dominans medan den södra delen, med Tenasserim och Mergui fortsatte att vara under siamesisk kontroll. Denna maktbalans skulle vara i omkring hundra år.

Monupproren under 1700-talet innebar att det gamla Peguriket återuppstod en tid, men burmeserna återhämtade sig snabbt och Peguriket upphörde att existera ännu en gång. Burmeserna insåg nu vikten av att kontrollera Nedre Burma och Tenasserimkusten för att förhindra ytterligare monrevolter. Siam hade indirekt givit monrebellerna stöd vilket fick den burmesiske kungen Alaungpaya att invadera Siam 1759-1760 och erövra Mergui och Tenasserim.

Hela Tenasserimkusten hamnade nu under burmesisk kontroll och under de nio arméernas krig 1785-1786 använde kung Bodawpaya av Burma Tenasserimkusten som bas för sina militära expeditioner in i Siam, vilket jag har berättat om i tidigare artiklar.

Efter det burmesiska nederlaget i de Nio arméernas krig skiftade maktbalansen på Tenasserimkusten till förmån för siameserna som nu valde att gå på offensiven.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-06, 19.40
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.