Bangkok, Rama I - Rama VII - Bangkok blir huvudstad
Utrikeshandeln under Rama I

Under kung Taksins regeringstid hade det inte existerat någon utrikeshandel med andra främmande makter än Kina. Men 1787, under Rama I:s femte regeringsår, kom ett portugisiskt sändebud till Siam i en slup. Man vet inte med säkerhet om han kom från Macao eller från Lissabon ลิสบอน.

Rama I gav order om att ambassaden skulle ges ett vänligt mottagande och att brevet från kungen av Portugal skulle mottas aktningsfullt och att alla siamesiska ämbetsmän skulle klä sig stilfullt. Kungen mottog sändebudet och brevet i det tidigare nämnda palatskomplexet Amaringruppen, där sändebudet bad om att få öppna en handelsstation i Siam.

Kungens svar fördes sedan till portugisernas skepp med en procession av kungliga båtar. Öppnandet av en handelsstation hade beviljats. Kungen tillät också att kristna präster skulle få komma till Siam och de fick tillstånd att bygga en kyrka i Bangkok. Det fick dock inte gå för långt och en av kungens egna ämbetsmän, som tänkt att konvertera till kristendomen, tvingades att bli buddhistmunk och hans familj fängslades.

Detta blev det enda europeiska sändebudet under Rama I:s regeringstid och därmed också det första under Chakridynastin. Siam skickade fortfarande ambassadörer med ”tribut” till Kina. Om man inte gjorde detta kunde man inte handla i Kina. Detta gällde alla länder och även för Portugal. Kineserna misstolkade detta som att alla länder som skickade ambassadörer hit betraktade sig som vasallstater.


Stavningsvarianter;

Lissabon; Lisbonne.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-08, 07.15
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.