Bangkok, Rama I - Rama VII - Kung Chulalongkorn
Highslide JS
Kronprins Vajirunhis
Kronprins Vajirunhis död

Den 14 januari 1886 utsåg Chulalongkorn sin unge son Vajirunhis เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (Chao Fa Maha Wachirunnahit) (27 juni 1878-4 januari 1895) till kronprins med titeln Sayam Makut Ratchakuman สยามมกุฎราชกุมาร. Därmed avskaffades den gamla titeln Krom Phra Rajawang Bovorn Sathan Mongkol. Vajirunhis mamma hette Savang Vadhana (Sawang Watthana) สว่างวัฒนา (10 september 1862-17 december 1955). Hon är även känd som Sri Savarindira (Si Sawarinthira) ศรีสวรินทิรา.


(Kronprins Vajirunhis)


(Drottning Savang Vadhana, kronprins Vajirunhis mor)


(Vajirunhis palats - Även kallat "Windsor Palace")


(Vajirunhis med sin far den 20 januari 1890)

En engelsk privatlärare anställdes till kronprinsen 1886. Den 23-årige lärarens namn var Robert Laurie Morant โรเบิร์ต แอล. มอรันต์ (7 april 1863-13 mars 1920) och han var utbildad i Oxford อ๊อกซฟอร์ด. Genom sin inflytelserika ställning blev han med tiden en auktoritet i Siams utbildningsfrågor. Hans ställning kan ha skapat en del avundsjuka och kan ha bidragit till att han åtta år senare (1894) återvände hem till England. Väl hemma gjorde Morant karriär inom det brittiska utbildningsdepartementet.

Den 4 januari 1895 drabbades kungahuset av en tragedi då kronprins Vajirunhis dog 16 år gammal av tyfus. Samma år utnämnde kung Chulalongkorn sonen prins Maha Vajiravudh (Chao Fa Maha Wachirawut) เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (1 januari 1881-25 november 1925) till ny kronprins. Han var kungens äldste son med sin huvuddrottning Saovabha Bhongsri.

Saovabha var faktiskt Chulalongkorns halvsyster och den yngsta av tre helsystrar som alla blev hustrur till Chulalongkorn. De andra två var de tidigare omtalade drottningarna Sunandha och Savang Vadhana. Chulalongkorn gifte sig också med ytterligare en halvsyster. Hennes namn var Sukhumala Marasri (Sukhuman Marasi) สุขุมาลมารศรี (10 maj 1861-9 juli 1927).


(Drottning Saovabha med fyra av sina söner)

Faktum var att Chulalongkorn bar hade en hustru som var egentlig ”drottning." Och denna hustru var just Saovabha. Hon hade titeln Rachini ราชินี, som bara tilldelades den högst rankade hustrun till en kung. De övriga ovan nämnda hustrurna hade titeln Somdet Phra สมเด็จพระ. I svenskan finns bara orden drottning och prinsessa och ingen passande titel för Somdet Phra. Något ord för en titel mellan drottning och prinsessa finns varken i svenskan eller engelskan. Därför kallas även en Somdet Phra ofta för drottning av oss västerlänningar. Detta är bekvämt, men är inte alldeles korrekt.

Det kan verka märkligt att bröder och systrar, eller andra nära släktingar, gifte sig med varandra, men enligt den siamesiska kungliga traditionen i gamla dagar tilläts inte en högt rankad prinsessa att gifta sig med en man ur folket. Detta blev inte möjligt förrän efter 1932, men då miste man oftast också sin kungliga titel. Äktenskapen mellan nära släktingar producerade ofta sjukliga barn som dog unga. Det är värt att notera att kungliga barn födda av ickekungliga mödrar tenderade att leva längre. En del har blivit mer än 100 år.

Den 14-årige Vajiravudh befann sig i England då han utsågs till kronprins 1895. Dit hade han skickats 11 år gammal för studier. Någon källa säger 12 år gammal. Han hade först gått på en privat internatskola, innan han skickades till en militär utbildning vid Sandhurst kungliga militärakademi (Rongrian Nai Roi Thahan Bok Saenhoet) โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ 1898.

Därefter tjänstgjorde han faktiskt en tid i olika regementen i den brittiska armén och studerade sedan historia och juridik vid Christ Church Collegeไครส์ตเชิร์ชคอลเลจ i Oxford 1900. Vajiravudh blev den förste siamesiske kung som fått sin utbildning i utlandet och blev naturligtvis påverkad av sin tid i väst. Han avslutade sina studier i England 1902 och återvände inte hem förrän i början av 1903. Här säger någon källa 1904!


(Kronprins Vajiravudh)

Innan Vajiravudh reste hem besökte han USA, där han bland annat träffade president Theodore Roosevelt ธีโอดอร์ โรสเวลต์ (27 oktober 1858- 6 januari 1919). Under sin USA-resa hann han besöka flera städer, platser och militärakademier i USA. Därefter tog han en båt från Vancouver แวนคูเวอร์ i Kanada till Yokohama โยะโกะฮะมะ i Japan. Här stannade han omkring en månad, vilket kan ha påverkat honom till kommande reformer och en modernisering av Siams utbildningssystem. Efter hemkomsten blev Vajiravudh officer i armén.

Då han fortfarande var kronprins började han omorganisera militärväsendet med nya titlar och uniformer och han utsåg sin farbror Bhanurangsi Savangwongse till Siams förste moderne general. Även andra höga officerare kom från kungafamiljen, vilket dock inte var ett absolut krav för en militär karriär. Det första steget mot militärens ökande makt hade nu tagits.


(Robert Laurie Morant)


Stavningsvarianter;

Vajirunhis; Maha Vajirunhis, Vajirunhit, Vajirunahis, Vajirunnahis, Vajirunahit.

Savang Vadhana; Savang Vattana, Sawang Vadhana.

Oxford; ออกซ์ฟอร์ด, อ๊อกซ์ฟอร์ด.

Robert Laurie Morant; Robert Morant, Robert L. Morant, โรเบิร์ต มอแรนต์.

Maha Vajiravudh; Vajiradudhi.

Sukhumala Marasri; Sukumalmarsri, Sukumalmarasri, Sukumalmarasri, Sukhumala Marasri, สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี.

Sandhurst kungliga militärakademi; Royal Military College, Royal Military Academy Sandhurst (RMAS), Sandhurst, Sandhurst kungliga militära högskola.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-18, 08.16
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.