Bangkok, Rama I - Rama VII - Kung Chulalongkorn
Highslide JS
Frederik Carl Christian Köbke
Berättelsen om Frederik Köbke

Så här skrev Andreas Richelieu om den tidigare omtalade Frederik Köbke 1877;

“Då jag kom till Bangkok begav jag mig omedelbart dit alla danskar begav sig då de anlände till Bangkok, väl medveten om att jag skulle bli bra mottagen av vår landsman konsul Köbke. Han har bott i Siam i 18 år och har varit konsul i 10 och är en lojal vän till alla sina landsmän, och det är utan tvekan hans förtjänst att vi danskar är fler sammanlagt än alla andra européer tillsammans.”

Frederik Köbke var uppenbart en man som tyckte om spektakulära saker och 1878 skänkte han som exempel på detta två elefanter till det nyöppnade Köpenhamns zoo สวนสัตว์โคเปนเฮเกน. Det var en gåva från konsuln och hans då 76-åriga mamma, änkan och skeppsredaren Mette Marie Köbke (15 december 1798-7 januari 1888).


(Frederik Köbke)

Mette Marie hette som ogift Bruun i efternamn och tillhörde en välkänd och välbeställd familj i Fredericia เฟรเดอริเชีย som ägde varuhus, segelfartyg som seglade mellan Kiel คีล och Lübeck ลือเบ็ค, en tobaksfabrik och senare också en klädesfabrik. Bland mera udda ägodelar fanns också tre kyrkor! En av dessa, Egeskovs kyrka, fungerade som familjens gravplats.

Frederik var också född i Fredericia den 15 september 1837 där han också växte upp. Frederiks pappa överstelöjtnant Niels Christian Köbke (16 april 1793-26 april 1849) dog redan 1849, men mamma Mette Marie levde ända fram till 1888 och blev 89 år gammal.

Frederik gick till sjöss i ung ålder, liksom Andreas Richelieu och många andra gjorde vid samma tid, och 22 år gammal dyker han upp i Bangkok som förste styrman ombord på en brittiskt skonare. Han blev sedan registrerad hos en konsul Mason på nyöppnade danska konsulatet den 26 eller 27 juli 1860.

Jag har tidigare berättat att Siam hade öppnats upp under kung Mongkut och att ett traktat hade skrivits med Storbritannien 1855. Detta traktat innebar att utlänningar kunde slå sig ned i landet och syssla med affärer. Danmark hade fått ett liknande traktat 1858.

Köbke var en av de första danskarna som slog sig ned i Siam och fler följde efter det danska nederlaget mot tyskarna 1864. Det handlade då ofta om danska skeppsägare och kaptener från Åbenrå อาเบนรา, Sönderborg ซอนเดอร์บอร์ก och Flensburg เฟล็นส์บวร์ค som blev registrerade på konsulatet. Se även den kommande artikeln ”Berättelsen om Gustav Schau.”

Ett konsulat vid den här tiden var ett måste då danskarna hade exterritorialitet över sina medborgare. I Siam fanns ännu inga domare och domstolar och det var upp till härskarna att döma och utfärda straff, som till och med kunde resultera i halshuggning. Konsuln hade därför auktoritet och fungerade som domare, vigselförrättare och polis.

Konsulns beslut var lag och han kunde döma sina landsmän till böter och eventuellt också deportera dem tillbaka till Danmark. Dessutom registrerade konsulatet alla inflyttningar och utflyttningar, födslar och dödsfall samt äktenskap med mera. Den viktigaste uppgiften var att registrera alla danska fartyg som kom till Bangkok.

Under sina tidiga år i Siam arbetade Frederik som kapten på kinesiskt ägda siamesiska barkskepp. De kinesiska handelsmännen i Bangkok ägde många fartyg och man importerade porslin, köksartiklar och redskap från i huvudsak Shanghai och Hongkong.

Fredrik fick 1862 en son med en siamesiska, som jag tyvärr inte har namnet på, men sonens namn var Christian. De brittiska kolonialisterna rynkade på näsan över de som blev alltför intima med lokalbefolkningen och sina egna affärer skötte de i stället diskret enligt viktoriansk dubbelmoral. Britternas inställning tycks inte ha haft någon effekt på Frederik, som uppenbart var före sin tid.

Under sina år som kapten verkar han inte ha haft några problem med varken sina fartyg, besättningar eller det tidvis utmanande vädret under tyfonsäsongen. Det är också känt att Frederik lärde känna kung Mongkut och att de delade gemensamma intressen såsom astronomi och navigation. Vi vet också att Frederik vid någon tidpunkt utsågs till kunglig inspektör av den nybildade siamesiska tullmyndigheten. Dessutom var han agent för försäkringsbolaget Lloyd’s of London สถาบันลอยด์ แห่งลอนดอน, vilket var mycket prestigefullt.

Fredrik reste på semester till Danmark 1865. Här träffade han sin kusin Bolette (19 december 1839-27 juni 1866), som var två år yngre än Frederik, som han känt sedan barnsben. Tycke uppstod och de två gifte sig i Köpenhamn den 10 september 1865. Därefter reste paret gemensamt till Siam dit de kom fram tidigt i januari 1866. Ett halvt år senare dog Bolette av dysenteri, som tog så många européers och siamesers liv vid den här tiden. Det berättas att hela den danska kolonin följde henne till graven på den protestantiska kyrkogården.

Frederik blev 1868 utnämnd till kunglig dansk konsul i Bangkok och han hade denna position fram till 1879-1880.

I december 1869 öppnades den 162 kilometer långa Suezkanalen. Kanalen innebar ett stort uppsving för handeln mellan Europa och Fjärran Östern. Det första danska ångfartyget H.C. Örsted passerade 1872 och även Fredriks eget rederi blomstrade under de här åren. Han handlade mest med Java, Singapore och Hongkong. Kanske hade Fredrik också fartyg registrerade i Bangkok. Vi vet bara att han hade ångdrivna bogserbåtar som användes för att bogsera segelfartygen och en husbåt som han gjorde nöjesresor med uppför Chaophrayafloden.

Den 18 september 1873 kollapsade den amerikanska banken Jay, Cooke & Company, vilket resulterade i en finansiell och ekonomisk kris som varade i åtta år. Krisen nådde så småningom också Siam och handeln för Frederik minskade. Det dominerande internationella handelshuset Borneo Company i Bangkok fick kraftigt dra ner på sin verksamhet. Krisen skyndade på moderniseringen av handelsflottan och ångfartyg ersatte segelfartygen, som var snabbare och mera pålitliga, och som på egen hand kunde gå genom Suezkanalen. Denna omställning drabbade Frederik hårt.

I april 1875, då Andreas Richelieu kom till Siam, bodde han en tid som gäst hos Frederik. Förmodligen bodde han där fram till han blev kommendant på kanonbåten Phitthayamronnayut. En dansk läkare som kom till Siam 1876 bodde också hos Frederik en tid. Han är också så pass intressant att han fått en egen artikel efter denna.

Fredrik fick ytterligare en son vid namn Dan 1877 men jag vet inte om han fick denne son med samma kvinna som han fått sonen Christian med. Det började gå utför med Frederiks hälsa 1879. Han skrev till danska utrikesdepartementet att hans läkare hade givit honom rådet att lämna Bangkok en tid och då det inte var säkert att han skulle komma tillbaka hade han tillsvidare bett den brittiske generalkonsuln Thomas Knox att sköta de danska intressena i Siam. Han tackade utrikesdepartementet och bad om att få pensionera sig som dansk konsul.

Det hela drog ut på tiden och då Frederik efter en tid återvände till Bangkok fanns det ännu ingen ny konsul även om utrikesdepartementet, i ett brev daterat den 31 oktober 1879, hade accepterat hans avsked. En herr Clark hade utnämnts till ny konsul, men han befann sig på en affärsresa, och på en fråga från Köpenhamn förklarade Frederik att det inte fanns någon vicekonsul.

Den 1 mars 1880 skickade Frederik sitt sista brev till utrikesministeriet, som innehöll skeppslistorna för 1879 och några få andra dokument. Frederik Carl Christian Köbke dog sedan av dysenteri och leverinfektion den 27 oktober 1881, endast 44 år gammal.


Stavningsvarianter;

Frederik Köbke; Frederick Carl Christian Købke, Frederik C. C. Köbke, Fredrik C. C. Köbke, Fredrik Carl Christian Köbke, Frederik Kobke, Frederik Koebke, Frederik Købke.

Niels Christian Köbke; N.C. Köbke.

Åbenrå; Aabenraa.

Sönderborg; Sonderburg (tyska).

Flensburg; Flensborg (danska).

Lloyd’s of London; Lloyd’s.

Bolette; Thora Bolette Marie Köbke.

H.C. Örsted; H.C. Ørsted.

Jay, Cooke & Company; American Banking House Jay, Cooke & Company.

Sophus Deuntzer; Dr. Sophus Deuntzer.

Mae Lam; Mae Lan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-16, 08.41
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.