Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Kungarna i Pinya, Sagaing och Ava

Följande kungar regerade i Pinya efter Thihathu;

 • Uzana I (Phra Chao Usana 1) พระเจ้าอุซะนาที่ 1 (r. cirka februari 1325-1 september 1340).

 • Sithu (Phra Chao Mayinsang Sithu) พระเจ้ามยินซางสิธู (r. 1 september 1340-29 mars 1344). Sithu betraktas inte som kung utan endast som regent.

 • Kyawswa I (Phra Chao Chorsawa 1) พระเจ้าจอซะวาที่ 1 (r. 29 mars 1344-12 december 1350) var en halvbror till Uzana I.

 • Kyawswa II (Phra Chao Chosawa 2) พระเจ้าจอซะวาที่ 2 (r. 12 december 1350-19 mars 1359).

 • Narathu (Phra Chao Narathu) พระเจ้านราธู av Pinya (r. 19 mars 1359-juni 1364).

 • Uzana II (Phra Chao Usana 2) พระเจ้าอุซะนาที่ 2 (r. juni 1364-september 1364). Förväxla inte denne Uzana II med Uzana II av Pagan!


Följande kungar regerade i Sagaing efter Saw Yun;

 • Tarabya I (Phra Chao Tayaphaya 1) พระเจ้าตายาพยาที่ 1. (5 februari 1327-1335/1336).

 • Shwetaungtet (Phra Chao Yawedondet) พระเจ้ายเวดอนเดต (1335/1336-cirka augusti 1339).

 • Kyaswa (Phra Chao Chasawa) พระเจ้าจะซวา av Sagaing (cirka augusti 1339-cirka mars 1349).

 • Nawrahta Minye (Phra Chao Noratha Minye) พระเจ้านอรธามินเย (cirka april 1349-cirka november 1349).

 • Tarabya II (Phra Chao Tayaphaya 2) พระเจ้าตายาพยาที่ 2 (cirka november 1348-23 februari 1352).

 • Minbyauk Thihapate (Phra Chao Minbayat Thihapate) พระเจ้ามินบยาตธิฮาปะเต (23 februari 1352-april 1364).


Följande kungar regerade i Ava efter Thado Minbya;

En del källor talar om en upprorsman Nga-nu งานู, som kortvarigt skall ha suttit på tronen 1367 eller 1368. Han är dock inte nämnd i Wikipedias kungaföljd.

 • Swa Saw Ke (Phra Chao Sawasoke) พระเจ้าสวาซอเก eller (Phra Chao Farang Mangsichawa) พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา (r. 5 september 1367-april 1400). Han är också känd som Mingyi Swa.

 • Tarabya (Phra Chao Taraphraya) พระเจ้าตราพระยา (r. april 1400-cirka 25 november 1400). Förväxla inte denne kung med de två ovan nämnda Tarabya I och II, med annan thaistavning.

 • Minkhaung I (Phra Chao Farang Mang Khong) พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (r. 25 november 1400-cirka februari 1422).

 • Thihathu (Phra Chao Sihatu) พระเจ้าสีหตู av Ava (r. cirka februari 1422-augusti 1425). Han är också känd som Phra Chao Farang Mangsi พระเจ้าฝรั่งมังศรี och han var född 1394. Han blev dödad i en kupp iscensatt av en drottning vid namn Shin Bo-me 1425.

 • Minhlange (Phra Chao Minla Ngae) พระเจ้ามินละแหง่ (r. augusti-november 1425). Han blev också mördad av drottning Shin Bo-me.

 • Kale Kyetaungnyo (Phra Chao Kale Chetongyo) พระเจ้ากะเลเจตองโญ (r. november 1425-maj 1426).

 • Mohnyin Thado (Phra Chao Moyin Tado) พระเจ้าโมญีนตะโด (r. 16 maj 1426-maj 1439).

 • Minye Kyawswa I (Mangrai Kayochawa 1) มังรายกะยอชวาที่ 1 (r. maj 1439-januari/februari 1442).

 • Narapati I (Phra Chao Narapati 1) พระเจ้านรปติที่ 1 (r. 25 april 1442-24 juli 1468).

 • Thihathura (Phra Chao Sihasura) พระเจ้าสีหสุระ (r. 24 juli 1468-omkring augusti 1480).

 • Minkhaung II (Phra Chao Mangkhong 2) พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 (r. omkring augusti 1480-7 april 1501).

 • Shwenankyawshin (Phra Chao Chawenanchochin) พระเจ้าชเวนันจอชิน (r. 7 april 1501-14 mars 1527), eller Narapati II (Phra Chao Narapati 2) พระเจ้านรปติที่ 2.

 • Thohanbwa (Phra Chao Tohanbawa) พระเจ้าโต่หั่นบวา (r. 14 mars 1527-maj 1542).

 • Hkonmaing (Khonmeng) คอนเมง (r. omkring juni 1542-omkring september 1545).

 • Mobye Narapati (Mopye Narapati) โมบเยนรปติ (r. omkring september 1545-omkring oktober 1551) Han är även känd som Narapati III (Phra Chao Narapati 3) พระเจ้านรปติที่ 3 av Ava.

 • Sithu Kyawhtin (Situ Chothin) สีตูจอทิน (r. omkring oktober 1551-22 januari 1555), eller Narapati Sithu (Narapati Situ) นรปติสีตู. Förväxla inte namnet Narapati Sithu med den tidigare Pagankungen med samma namn!

Riket Toungoo (Tong-u) ตองอู erövrade Ava 1555 och detta räknas som det egentliga slutet för det självständiga riket Ava.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Sithu; Myinsaing Sithu.

Kyawswa I; Thihathu II.

Narathu av Pinya; Phra Chao Narathu haeng Phinya; Phra Chao Narathu Haeng Phinya พระเจ้านราธูแห่งพินยา, Thihathu III, Thihathura.

Uzana II; Uzana Pyaung.

Kyaswa av Sagaing; Phra Chao Chasawa haeng Sakai พระเจ้าจะซวาแห่งสกาย.

Swa Saw Ke; Mengkyiswâ Saokai, Mengkyiswa Saokai, Mingyi Swa Saw Ke, Mingyi Swasawke, Minkyiswasawke, Swasawke, Tarabyâ Saokai, Tarabya Saokai.
Alternativa regeringstider för Swa Saw Ke; 5 september 1367-april 1400, 1368-1401.

Tarabya; Phra Chao Taraphraya haeng Angwa พระเจ้าตราพระยาแห่งอังวะ, Taraphaya ตะระพญา.
Alternativa regeringstider för Tarabya; april 1400-25 november 1400, 1401.

Minkhaung I; Man Khaung, Min Gaung, Mingaung, Min Swe, Pathom Min Kong ปฐมมินกอง, Phra Chao Monthian Thong พระเจ้ามนเทียรทอง.
Alternativ regeringstid för Minkhaung I; 1401-1422.

Thihathu av Ava; Phra Chao Sihatu haeng Angwa พระเจ้าสีหตูแห่งอังวะ.
Alternativ regeringstid för Thihathu; 1421-1425, 1422-1426.

Minhlange; Min Hla, Min Hla-nge, Minhla-nge.
Alternativ regeringstid för Minhlange; 1426.

Kale Kyetaungnyo; Ka-le Kyetaungnyo.

Mohnyin Thado; Mohnyin Mintaya, พระเจ้าโม่ญี่นตะโด.
Alternativ regeringstid för Mohnyin Thado; 20 maj 1426-maj 1439, 1427-1440.

Minye Kyawswa I; Minyekyawswa, Min-ye-kyaw-swa, Minye' Kyawzwa, Minye Kyawswa I av Ava; Mangrai Kayochawa 1 haeng Angwa มังรายกะยอชวาที่ 1 แห่งอังวะ. .
Alternativ regeringstid för Minye Kyawswa I; 1440-43.

Narapati I of Ava; Phra Chao Narapati 1 haeng Angwa พระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ.
Alternativ regeringstid för för Narapati I; 1443-1469.

Thihathu av Ava; Hsinbyushin Thihathu, Phra Chao Sihatu haeng Angwa พระเจ้าสีหตูแห่งอังวะ.
Alternativ regeringstid för Thihathura; 1469-1481.

Alternativ regeringstid för Minkhaung II; 1481-1502. Alternativt dödsår omkring april 1502.

Alternativ regeringstid för Shwenankyawshin; 1502-1527.

Narapati II av Ava; Phra Chao Narapati 2 haeng Angwa พระเจ้านรปติที่ 2 แห่งอังวะ.

Hkonmaing; Hkonmaing Nge, Sao Hkun Mong.
Alternativt dödsår för Hkonmaing; 1546.

Narapati III av Ava; Mobyè Narapati, Phra Chao Narapati 3 haeng Angwa พระเจ้านรปติที่ 3 แห่งอังวะ.
Mobye Narapati tillträdde tronen 1546.

Sithu Kyawhtin; Sithu-kyaw-htin.

Toungoo; Taung-ngu, Taungoo, Taungu, Thuankho ทวนคู, Tongngu ตองงู, Tongu, Tongoo, Toungu.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-08-19, 17.01
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.