Sukhothai och Lan Na - Konungariket Sukhothai
Livet i Sukhothai

Sukhothais ekonomi baserades på jordbruk med ris och fruktodling, vilket tillsammans med fisk utgjorde folkets basföda. Ibland förekom kött eller vilt, men detta var för det mesta ett privilegium för aristokraterna. I huvudstaden fanns regeringen, det militära högkvarteret och de viktigaste buddhisttemplen. Här fanns också, liksom i andra städer, marknadsplatser. Alla högre ämbetsmän i huvudstaden hade samtidigt poster vid hovet, inom det militära och inom det civila.


(Staden Sukhothai sedd uppifrån)

Landet regerades som tidigare omtalat genom en slags feodalism och bara under starka kungar, som Ramkhamhaeng, hade man verklig kontroll över dessa feodalstater. De provinsstäder som inte låg alltför långt borta styrdes direkt av kungen genom ditsända ämbetsmän från hovet. De mera avlägsna städerna styrdes av prinsar, eller höga officerare, som fungerade som vicekungar eller guvernörer.

Dessa vicekungars släktingar hade dock inte någon arvsrätt till posterna som vicekungar. De kunde efter sin död ersättas av vem som helst som kungen ansåg lämplig, men de kunde faktiskt också råka ut för detta redan under sin livstid. Det fanns emellertid vasallstater, där det vanligtvis inte bodde tai, där det existerade arvsföljd bland härskarna. På detta sätt blev riket regerat ända fram till 1868 oavsett var huvudstaden låg, eller vilken dynasti som regerade.

Sukhothaiperioden betraktas som en lycklig tid i Thailands historia. Staden var skyddad av kraftiga murar och vallgravar. Sukhothai var dessutom rik på vegetation, inte minst på grund av en dammkonstruktion som innehöll stora mängder vatten som kunde användas under torrtiden. Denna damm kan du läsa mera om längre fram i artikeln ”Sukhothairikets sista tid.” I staden fanns dessutom mer än 80 buddhisttempel.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-16, 06.11
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.