Sukhothai och Lan Na - Konungariket Sukhothai
Kung Loe Thai (1298-1346/1347)

Kung Ramkhamhaeng anses ha dött 1298, enligt kinesiska källor. Det finns thailändska källor som säger att han dog 1317. Legenden säger att han försvann i strömvirvlarna i floden Yom vid Sawankhalok.

Som tidigare nämnts varierar Ramkhamhaengs födelseår i olika källor, men de flesta säger att han var född någon gång mellan 1237-1247. Angående hans blodsbröder så sägs det att Mangrai var född 1239 (2 oktober 1238 enligt Wyatt) och dog 1317. Mangrai kan därför ha varit omkring 78 år gammal vid sin död. Kung Ngam Mueang av Phayao kan ha varit född 1238 och dog 1298. Det finns emellertid källor som säger att han dog 90 år gammal 1328!

Trots att kung Ramkhamhaeng kanske inte levde lika länge som sina blodsbröder anses han ha haft stor betydelse för tillkomsten av nationen Thailand. Jag har tidigare berättat att han med stor vördnad anses vara den thailändska nationens fader.

Efter Ramkhamhaengs död tog Pu Saisongkhram ปู่ไสสงคราม (r. 1298) över som tillfällig regent då den tilltänkte tronföljaren Loe Thai เลอไท befann sig på en resa till Kina. Pu Songkhram är också känd som Phaya Sai Songkhram พญาไสสงคราม.

Innan det hade gått ett år av Pu Saisongkhrams regeringstid efterträddes Ramkhamhaeng av sin son som blev till kung Loe Thai (Phaya Loe Thai) พญาเลอไท (r. 1298-1346/47). Här finns det dock källor som säger att han regerade 1298-1323! Loe Thai kan ha varit född 1362.

Loe Thai var inte en lika skicklig statsman som sin far och var dessutom betydligt mer intresserad av religion än av krig. Detta ledde till att han förlorade delar av sin fars rike lika snabbt som de en gång hade erövrats. Omkring 1300 förlorade Sukhothai kontrollen över området väster om Chaophraya och furstendömet Suphanburi blev åter självständigt. Suphanburi fortsatte förmodligen att ha inflytande, men inte kontroll, över regionen söderut.

I den tidigare artikeln ”Ramkhamhaeng och monfolket” har jag berättat om hur kung Hkun Law i Martaban blev störtad och dödad i mars 1311. Först ville Min Bala proklamera sig själv som kung, men hans hustru Hnin U Yaing motsatte sig detta då hon menade att Min Bala var för gammal och att deras äldste son Saw O (So O) สอโอ, som var en systerson till Wareru, skulle ha större chanser att få stöd från vasallerna. Saw O var född omkring 1284.

Under överläggningarna stod tronen tom i minst två veckor tills Min Bala gick med på sin frus krav. Därefter besteg Saw O (r. 10 april 1311-september 1323) tronen som Martabans tredje regent. Han är också känd som Saen Mueang eller Saen Mueang Ming แสนเมืองมิ่ง. Trots att sonen tog över tronen var det ändå hans far Min Bala som hade den verkliga makten. Både Min Bala och Hnin U Yaing dog av hög ålder någon gång mellan 1314-1319.

Efter 1319 erkände monstaten Martaban, eller Hanthawaddy (Pegu), inte längre Sukhothais överhöghet och 1321 införlivades Tak i riket Lan Na. Detta innebar att Sukhothai återigen hade blivit ett litet lokalt konungadöme.

Saw O efterträddes av sin helbror Saw Zein (So Sen) สอเซน (r. 28 september 1323-cirka april 1330) som blev mördad av usurpatorn Zein Pun (Sen Pun) เซนปุน (r. april 1330) som bara fick behålla tronen i sju dagar. Därefter blev Saw E (So E) สอเอ (r. april-juni 1330) kung av Martaban i 49 dagar.

1330 försökte Loe Thai återta kontrollen över de förlorade områdena och anföll Pegu. Men Martabans sjunde kung, Binnya E Law (Binya E Lo) บินยเอลอ (juni 1330-1348), besegrade Sukhothais styrkor och Loe Thais försök misslyckades. Kungariket blev nu formellt självständigt från Sukhothai men fortsatte att vara en lös federation bestående av makterna i Irrawaddydeltat, Pegu och Martaban. Hanthawaddys kungar hade liten eller ingen auktoritet över sina vasaller och det var uppror i Martaban 1363-1388.

Om Martabans vidare tronföljd kan du läsa i ”Ayutthaya,” avsnittet ”Konungariket Ayutthaya,” artikeln ”Ayutthaya och monfolket.”

De religiösa förbindelserna med Sri Lanka fortsatte och utvecklades under Loe Thais regeringstid. Kungen själv uppger att han lät uppföra många religiösa byggnader för att förvara reliker av Buddha, som han fått från Sri Lanka. Han skaffade också imitationer av Buddhas fotspår (Roi Phra Phutthabat) รอยพระพุทธบาท från Adam's Peak แอดัมส์พีก (Sri Pada (Si Batha) ศรีบาทา) på Sri Lanka.


(Adam's_Peak)

Söder om Sukhothai höll ett nytt kraftfullt tairike på att ta form. Redan innan Loe Thais regeringstid var till ända hade detta nya rike erövrat delar av khmerriket som inte ens Ramkhamhaeng lyckats med. Delar av monfolkets Hanthawaddy, som Sukhothai förlorat sitt inflytande över, hamnade åter under taistyre då området annekterades av det blivande Ayutthayariket omkring 1325.

Phayao upphörde att existera som självständig stat och uppslukades av Lan Na 1338, under kung Loe Thais regeringstid. Som tidigare nämnt så är en del källor inte lika precisa med årtalet utan säger att annekteringen bör ha skett någon gång efter 1336, men före 1340. Med tanke på det jag skriver längre fram i min text så får du själv avgöra vad som verkar tidsmässigt troligast. Se avsnittet ”Konungariket Lan Na,” artikeln ”Mangrais efterträdare.”

Chiang Mais krönika säger att annekteringen av Phayao delvis skedde med hjälp från Nan. Genom annekteringen minskade hoten från detta håll och man fick också en maktbas varifrån man kunde expandera in i Phrae och Nan.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Loe Thai; Lerthai, Le Thai, Lo Thai, Le Thai, Loethai, Loe Thai, Lo Thai, Lö Thai, Loethai, Lo T'ai, Lö Thai.
Alternativ regeringstid för Loe Thai; 1298-1317?

Phaya Loe Thai; Phaya Loe Thai, Pho Khun Loethai, Phra Chao Loe Thai พระเจ้าเลอไท, Phraya Lao Thai, Phraya Loe Thai พระยาเลอไท.

Saw O; Chao Ao เจ้าอาว, Phra Chao Saen Mueang Ming พระเจ้าแสนเมืองมิ่ง, Phra Chao So-o พระเจ้าสอโอ, Phra Saen Mueang, Saw Aw.

Saw Zein; Binnya Ran De, Chao Chip เจ้าชีพ, Phra Chao Rammatai พระเจ้ารามมะไตย, Phra Chao So Sen พระเจ้าสอเซน, Saw Zeik.

Zein Pun; Chipon ชีปอน.

Saw E; Chao Ai Kamkong เจ้าอายกำกอง, Phra Chao So-E พระเจ้าสอเอ, Saw E Kan-Kaung.
Alternativ regeringstid för Saw E; april-maj 1330.

Binnya E Law; Phra Chao Binya E Lo พระเจ้าบินยเอลอ.
Alternativa regeringstider för Binnya E Law; maj 1330-1348, cirka juni 1330 till sent 1348.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-16, 06.21
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.