Sukhothai och Lan Na - Konungariket Sukhothai
Kung Loe Thai (1298-1346/1347)

Kung Ramkhamhaeng anses ha dött 1298, enligt kinesiska källor. Men det finns thailändska källor som säger att han dog 1317. Legenden säger att han försvann i strömvirvlarna i floden Yom (Maenam Yom) แม่น้ำยม vid Sawankhalok. 


(Floden Yom)

Ramkhamhaengs födelseår varierar i olika källor, men flera talar om att han var född någon gång mellan 1237-1247. Någon källa säger 1257. Angående hans blodsbröder så sägs det att Mangrai var född 1239 och dog 1317. Han kan därför ha varit omkring 78 år gammal vid sin död. Kung Ngam Mueang av Phayao kan ha varit född 1238 och dog 1298. Men det finns källor som säger att han dog 90 år gammal 1328!

Trots att kung Ramkhamhaeng kanske inte levde lika länge som sina blodsbröder anses han ha haft stor betydelse för tillkomsten av nationen Thailand. Jag har tidigare berättat att han med stor vördnad anses vara den thailändska nationens fader.

Efter Ramkhamhaengs död tog Pu Saisongkhram ปู่ไสสงคราม (r. 1298) över som tillfällig regent, då den tilltänkte tronföljaren Loe Thai เลอไท befann sig på en resa till Kina. Innan det gått ett år av Pu Saisongkhrams regeringstid var Loe Thai hemma igen och utsågs till kung Loe Thai (Phaya Loe Thai) พญาเลอไท (r. 1298-1346/47).

Loe Thai var inte en lika skicklig statsman som sin far och dessutom betydligt mera intresserad av religion än av krig. Detta sammantaget medverkade till att han förlorade delar av sin fars rike lika snabbt som de en gång hade erövrats.

Omkring 1300 försvann Sukhothais kontroll över området väster om Chaophraya och furstendömet Suphanburi blev åter självständigt. Suphanburi fortsatte förmodligen att ha inflytande, men inte kontroll, över regionen söderut.

I den tidigare artikeln ”Ramkhamhaeng och monfolket” har jag berättat om hur kung Hkun Law blev störtad och dödad i mars 1311. Min Bala ville först proklamera sig själv som kung, men Hnin U Yaing motsatte sig detta då hon menade att Min Bala var för gammal och att deras äldste son Saw O, som ju var en systerson till Wareru, skulle ha större chanser att få stöd från vasallerna. Saw O var född omkring 1284.

Under överläggningarna stod tronen tom i minst två veckor intill Min Bala gick med på sin frus krav och Saw O (Phra Chao So-o) พระเจ้าสอโอ (r. 10 april 1311-september 1323) besteg tronen som Hanthawaddys tredje regent. Han är även känd som Phra Chao Saen Mueang Ming พระเจ้าแสนเมืองมิ่ง.

Trots att sonen tagit över tronen blev det ändå hans far Min Bala som hade den reella makten. Både Min Bala och Hnin U Yaing dog av hög ålder någon gång mellan 1314-1319.

Efter 1319 erkände monstaten Hanthawaddy (Pegu) inte längre Sukhothais överhöghet och 1321 införlivades Tak i riket Lan Na. Detta innebar att Sukhothai återigen hade blivit ett litet lokalt konungadöme.

Saw O efterträddes av sin helbror Saw Zein (Phra Chao So Sen) พระเจ้าสอเซน (r. 28 september 1323-cirka april 1330) som i sin tur efterträdes av Zein Pun (Sen Pun) เซนปุน (r. april 1330) och Saw E (Phra Chao So-E) พระเจ้าสอเอ (r. april-juni 1330).

1330 försökte Loe Thai återta kontrollen över de förlorade områdena och anföll Pegu. Men Hanthawaddys sjunde kung, Binnya E Law (Phra Chao Binya-E-Lo) พระเจ้าบินยเอลอ (juni 1330-1348), besegrade Sukhothais styrkor och Loe Thais försök misslyckades.

De religiösa förbindelserna med Sri Lanka fortsatte och utvecklades under Loe Thais regeringstid. Kungen själv uppger att han lät uppföra många religiösa byggnader för att förvara reliker av Buddha, som han fått från Sri Lanka. Han skaffade också imitationer av Buddhas fotspår (Roi Phra Phutthabat) รอยพระพุทธบาท från Adam's Peak แอดัมส์พีก (Sri Pada (Si Batha) ศรีบาทา) på Sri Lanka.


(Adam's_Peak)

Söder om Sukhothai höll ett nytt kraftfullt tairike på att ta form. Redan innan Loe Thais regeringstid var till ända hade detta nya rike erövrat delar av khmerriket som inte ens Ramkhamhaeng lyckats med. Delar av monfolkets Hanthawaddy, som Sukhothai förlorat sitt inflytande över, hamnade åter under taistyre då området annekterades av det blivande Ayutthayariket omkring 1325.

Phayao upphörde att existera som självständig stat och uppslukades av Lan Na 1338, under kung Loe Thais regeringstid. En del källor är inte lika precisa med årtalet utan säger att annekteringen bör ha skett någon gång efter 1336, men före 1340.

Med tanke på det jag skriver längre fram i min text så får du själv avgöra vad som verkar tidsmässigt troligast. Se avsnittet ”Konungariket Lan Na,” artikeln ”Mangrais rike och hans efterträdare.”


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Pu Saisongkhram; Phaya Sai Songkhram, พญาไสสงคราม.

Loe Thai; Lerthai, Le Thai, Lo Thai, Le Thai, Loethai, Loe Thai, Lo Thai, Lö Thai, Loethai, Lo T'ai, Lö Thai.
Alternativ regeringstid för Loe Thai; 1298-1317?, 1298-1323 (thailändska Wikipedia).

Phaya Loe Thai; Phaya Loe Thai, Pho Khun Loethai, Phra Chao Loe Thai พระเจ้าเลอไท, Phraya Lao Thai, Phraya Loe Thai พระยาเลอไท.

Saw O; Chao Ao เจ้าอาว.

Saw Zein; Binnya Ran De, Chao Chip เจ้าชีพ, Phra Chao Rammatai พระเจ้ารามมะไตย, Saw Zeik.

Zein Pun; Chipon ชีปอน.

Saw E; Chao Ai Kamkong เจ้าอายกำกอง, Saw E Kan-Kaung.
Alternativ regeringstid för Saw E; april-maj 1330.

Alternativ regeringstid för Binnya E Law; maj 1330-1348.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-11-02, 20.40
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.