Ayutthaya - Constantine Phaulkon
Massakern i Mergui 1687

Den andra allvarliga krisen inträffade också då den siamesiska ambassaden befann sig i Europa. Bakgrunden till denna var att relationerna mellan det brittiska Ostindiska kompaniet och Constantine Phaulkon och den siamesiska regeringen hade varit ansträngda under några år.

Kompaniets affärer i Ayutthaya hade gått med ständig förlust samtidigt som Constantine använde sig flitigt av engelska privata handelsmän, eller interlopers (som kan översättas till ”inkräktare”), i siamesisk tjänst. Han hade till och med beväpnat dem mot makassareserna och givit dem kaparuppdrag mot fartyg från kungariket Golkonda. Du kan läsa mera utförligt om dessa interlopers i det kommande avsnittet ”Samuel White,” artikeln ”Interlopers.”

Eftersom det brittiska Ostinidska kompaniet strävade efter att ha ett gott förhållande till Golkonda betraktade de dessa förehavanden som sjöröveri och 1686 hade man övervägt att förklara krig mot Siam. Detta kom till siamesernas kännedom och regeringen blev vaksam och misstänksam. Constantines gamle vän Samuel White แซมมวล ไวท์ (omkring 1650-1689), som faktiskt var härskare i Mergui, ledde dessutom en ytterligt lönande privat handelsverksamhet härifrån, som också störde kompaniets förhållande till Golkonda.

I juni 1687 skärptes läget då kompaniet skickade två fregatter till Mergui, där det bodde fler interlopers än Samuel, för att sätta press på siameserna. Senare samma månad blev läget ännu allvarligare då det brittiska Ostindiska kompaniet krävde ett stort skadestånd av Narai och hotade med repressalier mot siamesiska skepp och medborgare och att försätta Mergui i blockad.

Engelsmännen hade hoppats att de engelska skeppens ankomst skulle få Mergui att överge sig. Istället försatte man de fastboende engelsmännen i staden i en utomordentligt farlig situation. White som var rädd att bli betraktad som pirat och dömd i brittisk domstol försökte energiskt blidka kommendanten för den brittiska expeditionen.

Siameserna i Mergui hyste misstankar om att engelsmännen i staden skulle gå samman med den brittiska styrkan och ta över staden och den 14 juli gjorde de uppror och började döda alla engelsmän som inte lyckades fly. En månad senare förklarade kung Narai formellt krig mot det brittiska Ostindiska kompaniet.

Mergui lämnades därefter över till en fransk guvernör och en mindre fransk styrka. Samuel White själv lyckades ta sig hem till England. Du kan läsa mera utförligt om ovanstående händelse i avsnittet "Samuel White," artikeln "Händelserna i Mergui 1687."

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-28, 10.41
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.