Forntid - De tidiga människorna i Sydostasien
De största taigrupperna i Thailand

Thaifolket, eller siameserna (chao sayam) ชาวสยาม, är taifolkens mest kända representant. Deras samlade folkmängd är drygt 30 miljoner och de är bosatta i dagens centrala och södra Thailand. Av dessa 30 miljoner bor fler än 5 miljoner i söder och de kallas också för sydthai (chao pak tai) ชาวปักษ์ใต้, eller thai pak tai ไทยปักษ์ใต้. Namnet thai noi ไทยน้อย förekommer också.

Sydthailändarna talar sydthai (phasa thai thin tai) ภาษาไทยถิ่นใต้. Språket, eller dialekten, har en rad olika namn såsom pak tai (phasa pak tai) ภาษาปักษ์ใต้, dambro (phasa tamphro) ภาษาตามโพร och thai tai (phasa thai tai) ภาษาไทยใต้. En källa säger att sydthai talas i 14 provinser i södra Thailand samt av ett mindre antal personer i de nordligaste delarna av Malaysia.

Det finns källor som har en uppdelning mellan sydthai och thai takbai (phasa thai takbai) ภาษาไทยตากใบ. Dialekten skiljer sig åt i vokabulär från andra dialekter i söder och det finns också en undergrupp av thai takbai som kallas phasa thin sakom ภาษาถิ่นสะกอม, eller phasa sakom ภาษาสะกอม, i provinsen Songkhla สงขลา. Du kan läsa mer om denna dialekt eller språket i länken ”thai takbai”, i de externa länkarna på thai.


(Provinsen Songkhla)

I norra Thailand har vi tai yuan (thai yuan) ไทยวน, som huvudsakligen är bosatta i det område som en gång i tiden var det gamla tai-kungariket Lan Na ล้านนา, eller Lanna. Det finns också drygt 30 000 tai yuan på andra sidan gränsen i Laos (Prathet Lao) ประเทศลาว i provinserna Bokeo (Bo-kaeo) บ่อแก้ว, Sainyabuli (Chaiyaburi) ไชยบุรี och Luang Namtha หลวงน้ำทา. Tai yuan kallas även för nordthai och deras samlade folkmängd är omkring sju miljoner.


(Tai yuan i traditionell klädsel)


(Provinsen Bokeo i Laos)


(Provinsen Sainyabuli i Laos)


(Provinsen Luang Namtha i Laos)

Tai yuan är nära besläktade med tai lue (thai lue) ไทลื้อ, eller luefolket, och tai khuen (thai khuen) ไทขึน, som också kallas tai khoen (thai khoen) ไทเขิน. Tai lue och tai khuen kan du läsa mera om i den kommande artikeln ”Övriga taifolk i Thailand, del II”.


(Tai khoen)

Tai yuan kallar sig själva för khon mueang ฅนเมือง eller kalom กล๋อม. Deras språk har flera olika namn såsom tai thin nuea (phasa thai thin nuea) ภาษาไทยถิ่นเหนือ, thin phayap (phasa thin phayap) ภาษาถิ่นพายัพ, lanna (phasa lan na) ภาษาล้านนา, kam mueang กำเมือง eller nordthai. Dagens tai yuan talar också centralthai (thai).

Många andra folk, som talar taispråk (phasa thai) ภาษาไท, eller phasa tai ภาษาไต, och som betraktar sig själva som tai, kallar emellertid sig själva och sina språk för andra namn. Hit hör bland annat folkslaget lao (lao) ลาว, som sammanlagt består av omkring 20 miljoner människor. Sitt språk kallar de också för lao (phasa lao) ภาษาลาว. På svenska används ibland ordet laotier för laofolket och laotiska för språket.

Av dessa etniska lao bor faktiskt omkring 4 miljoner i Laos och 20 miljoner i nordöstra Thailand, som också kallas för Isan อีสาน. Lägg märke till att dessa siffror varierar en del i olika källor.

De lao som bor i Isan kallas också för lao isan ลาวอิสาน, eller thai isan ไทยอีสาน. Det finns också mindre grupper av etniska lao i Kambodja (Prathet Kamphucha) ประเทศกัมพูชา och Vietnam (Prathet Wiatnam) ประเทศเวียดนาม. I Kambodja bor de primärt i det gamla laotiska området Stung Treng (Satueng Treng) สตึงเตรง, som då det tillhörde Laos hette Xiang Taeng (Chiang Taeng) เชียงแตง.


(Isan)


(Provinsen Stung Treng i Kambodja)

Språket som talas i Isan är phasa isan ภาษาอีสาน eller nordöstthai (phasa thai thin tawan ok chiangnuea) ภาษาไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ. Alternativa namn är phasa thai thin isan ภาษาไทยถิ่นอีสาน, phasa thai isan ภาษาไทยอีสาน eller phasa lao isan ภาษาลาวอีสาน. Namnen refererar till den variant av lao som utvecklats i Thailand. Detta efter den politiska delningen av den laotalande befolkningen, där Mekongfloden (Maenam Khong) แม่น้ำโขง bildat gräns efter 1893. Språket i Isan kallas fortfarande lao av befolkningen.

Phasa isan klassificeras officiellt som en thailändsk dialekt. Talare av thai och lao (inklusive isan) kan förstå varandra med vissa svårigheter även om språken delar uppemot 80 procent av ett gemensamt ordförråd. Svårigheterna består bland annat i de båda språkens olika användningar av toner och vokaler och att en del vanligt förekommande ord är väsentligt annorlunda i de båda språken.

Litet längre fram kan du läsa mera utförligt om taispråken och till vilken språkfamilj de hör i artikeln ”Taifolk utanför Thailand.”


Stavningsvarianter;

Siameser; Tai noi (thai noi) ไทน้อย, thai ไทย, thai sayam ไทยสยาม.

Sydthai, folket; Pak thai, paktay, sydthai, thai malay.

Sydthai, språket; Phasa malayu pattani ภาษามลายูปัตตานี, sydtai, sydthailändska, thai malay.

Thai takbai; phasa chehe ภาษาถิ่นเจ๊ะเห, phasa thin nare ภาษาถิ่นนาเระ, phasa thong thin tak bai ภาษาท้องถิ่นตากใบ, takbai thai, thai takbai ไทตากใบ.

Songkhla; Cingor (fransmän), Mueang Singkhon เมืองสิงขร, Sangora (britter, fransmän), Shinichu (japanerna), Siara, Singgora, Singhala สิงหลา, Singha-la, Singhora, Singor (fransmän), Singoro ซิงกอรอ (pattanimalajiska) Singkhara Nakhon สิงขรานคร, Singkhon สิงขร, Sing-khon, Singku ซิงกูร์, Singola, Singora, Singkora ซิงกอรา, Sing Krol Lar, Song Khla, Songkla, Soncourat (fransmän), Sungkla.

Tai yuan; Khon mueang คนเมือง, lao yuan, nordthai, northern tai people, siamesiska shan, tai yuan ไตยวน, thai yuan ไทยวน, yon โยน, yonok โยนก, yuan ยวน.

Lan Na; Anachak Lan Na อาณาจักรล้านนา, Anachak Lan Na Thai อาณาจักรลานนาไทย, Anachak Lanna Thai, Babai Xifu, Bingaraṭṭha (pali), Lan-Na-Thai, Lannathai, kungariket Mae Ping, Mueang Lanna เมืองล้านนา, Pa-pai-hsi-fu, Pa-pai-si-fu, Yonaraṭṭha (pali), kungariket Yuan, Yun Pyi (burmesiska), Zimme (burmesiska), Zinme (burmesiska), Zinme Pyi (burmesiska).

Laos; Ai Lao (vietnamesiska) อ้ายลาว, Laros, Lin Zin, Linzin (burmesiska), Laenzaen (burmesiska).

Bokeo; Hua Khong หัวของ, Khwaeng Bokaeo แขวงบ่อแก้ว.

Sainyabuli; Chaiyabuli ไซยะบุลี, Chaiyaburi ไชยะบุรี, Khwaeng Chaiyaburiแขวงไชยบุรี Sainyaburi, Sayabouli, Sayabouri, Saiyaboury, Sayaboury, Xaignabouli, Xaignabouri, Xaiyaboury, Xaiyabuli, Xayaboury, Xayaburi, Zaignabouli.

Luang Namtha; Khwaeng Luang Namtha; แขวงหลวงน้ำทา, Louang Namtha, Luang Nam Tha, Nam Ta.

Nordthai, folket; Nordtai, siamesiska shan (engelska).

Tai lue; Chao lue ชาวลื้อ, chao thai lue ชาวไทลื้อ, dai lue, dai lü, khon lue คนลื้อ, leu, lu, Lự, lue, pay-i, payi (kinesiska), shui pai-i, tai le, tai lue ไตลื้อ, tai lü, tay lu, thai lue, thai-lue, thai lue ไทยลื้อ, Xishuangbanna dai.

Tai khuen; Chao thai khuen ชาวไทขึน, Kengtung tai, khun, khuen, tai khün, tai kheun, tai khuen ไตขึน, tai khun, thai khun.

Tai khoen; tai-khoen, tai khoeun.

Khon mueang; Khon muang.

Kam mueang, språket; Kammuang, kham mueang คำเมือง, lan na ล้านนา, phasa thai nuea ภาษาไทเหนือ phasa thai thin nuea ภาษาไทยถิ่นเหนือ, phasa thin phayap ภาษาถิ่นพายัพ, tai le, tai nüa, tai nuea, thai nuea ไทเหนือ, thai yai ไทใหญ่, tai yuan.

Lao, folket; Chao isan ชาวอีสาน, chao lao ชาวลาว, chao thai phak isan ชาวไทยภาคอีสาน, chao thai phak tawan ok chiang nuea ชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, isan lao, khon isan, tai isan, thai lao ไทยลาว, thai-lao.

Isan; Esan, Esarn, Isaan, I-san, Isanya อีศานฺย (sanskrit), Isarn, Issan, Issarn, Phak Isan ภาคอีสาน.

Kambodja; Camboje, Kambodsha, Kamboja, Kambuja, Kampuchea, Kan-pogee.

Vietnam; Viet Nam, Viet-nam, Yeun.

Stung Treng; Satrueng Traeng สะตึงแตรง, Satrueng Treng สตรึงเตรง, Satueng Traeng สตึงแตรง, Satung Teng, Stoeng Treng, Stueng Traeng, Stueng Trang, Stueng Traeng, Stung-Treng, Stu’ng Treng, Strung Treng, Treng.

Xiang Taeng; Mueang Chiang Taeng เมืองเชียงแตง, Xieng Teng.

Phasa isan; Phasa lao tawan tok ภาษาลาวตะวันตก.

Mekongfloden; Cuu Long, Cửu Long (vietnamesiska), Lancang, Lancangjiang, Lancang Jiang (kinesiska), Láncāng Jiāng, Lan Tsang-Kiang, Mae Khaung, Maenam Lan Chang แม่น้ำล้านช้าง, Maenam Lan Chang Chiang แม่น้ำหลานชางเจียง, Mae Khong, Mebong, Mecon, Megaung Myit, Méigōng, Mekawng, Mekhong, Me'kong, Mê Kông, Mékôngk, Me Nam Kawng, Mènam Khong, Sông Cửu Long, Tonle Thom.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-11, 11.16
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.