Ayutthaya - Ayutthayas fall
Kung Uthumphons grav

Uthumphon kan ha blivit begravd i en stupa på en kyrkogård vid Linzin Hill (Noen Linsin) เนินลินซิน vid sjön Taungthaman (Thalesap Tongtaman) ทะเลสาบตองตามัน nära staden Amarapura อมรปุระ. Stupan finns idag nära en berömd träbro vid namn U Bein (Saphan U Beng) สะพานอูเบ็ง som korsar sjön. Amarapura var Burmas huvudstad under perioden maj 1783-1821 och igen under perioden 1842-1859. Tidigare hade Ava varit huvudstad vid flera tillfällen. Därefter blev Mandalay huvudstad, som låg cirka 11 kilometer längre norrut. Amarapura är idag en del av den moderna staden Mandalay.


(Uthumphons påstådda grav)

Den 14 februari 2013 rapporterades det att den gamla stupan skulle bli utgrävd denna månad för att försöka få klarhet i om den innehöll resterna av kung Uthumphon. Under ledning av Association of Siamese Architects (Samakhom Satha Phanik Sayam) สมาคมสถาปนิกสยาม skulle åtta experter bestående av arkitekter och arkeologer från både Thailand och Burma gräva ut stupan i jakt på aska och andra föremål som kunde verifiera om stupan verkligen var kung Uthumphons begravningsplats.

Utgrävningen var nödvändig med tanke på att platsen förmodligen skulle exploateras genom nya utvecklingsprojekt (husbyggen) berättade undersökningsteamet. Det var därför som en handfull entusiastiska thailändska arkeologer, med hjälp av det thailändska utrikesministeriet, hade tagit kontakt med det burmesiska kulturministeriet för att kunna undersöka platsen och eventuellt bevara den, förutsatt att det verkligen handlade om Uthumphons grav.

Akademiker hade sedan länge debatterat om platsen verkligen var kung Uthumphons begravningsplats och utgrävningarna ägde rum från slutet av februari fram till den 16 mars 2013.

Måndagen den 1 juli 2013 rapporterade en anonym källa att det hade avsatts mer än 100 miljoner baht (bat) บาท för att renovera det som nu ansågs vara Uthumphons grav. I denna summa ingick också byggandet av en thailändsk kulturby nära Mandalay. Samma källa, som begärt att få vara anonym, sade också att om det blev nödvändigt skulle projektet förmodligen tillåtas kosta mer.

Historikern Mickey Heart มิกกี้ ฮาร์ท, som var engagerad i utgrävningsprojektet rapporterade följande till media; “Enligt historiska källor och våra fynd kan vi, både burmesiska och thailändska experter, nu konstatera att graven verkligen är Uthumphons."

Heart, som fungerade som mellanhand mellan de två ländernas experter, tillade att utgrävningsteamet hittat en urna med människoben, bitar av en munks gula klädsel och en tredje artefakt som tillhört en kunglighet. Man hade begärt tillstånd från de lokala myndigheterna i Mandalay för att få bygga en kulturby nära begravningsplatsen för att kunna bevara den thaikultur som funnits på platsen på 1700-talet. “Om vi beviljas tillstånd kommer projektet ta minst två år,” sade Heart.

Fredagen den 21 februari 2014 rapporterades det att arkeologer och historiker motsatte sig Mandalays stadsadministrations planer om en utomhuspark i rekreationssyfte nära kung Uthumphons grav. Då man i samband med parkbygget byggde ett staket hade nämligen arbetarna stött på en väg belagd med tegelstenar, omkring en meter från graven, som de delvis lyckades förstöra.

“De förstörde 45 meter av den centrala delen av tegelstensvägen sade burmesen Win Maung (Win Mong) วิน หม่อง. Win som var författare, arkitekt och medlem i utgrävningsteamet sade att “alla tegelstenar lyftes bort från vägen och kastades”. Han menade att den nästan fem kilometer långa vägen hade byggts för att förbinda ett kloster nära graven med den kungliga huvudstaden Amarapura.

“Enligt de historiska källorna och kartorna har vi under utgrävningarna hittat klostret, vägen och många rester av Amarapuras gamla byggnader. Vi vill inte att MCDC ska fördärva detta arv, utan istället bevara det,” tillade Win Maung med hänvisning till Mandalay City Development Committee (MCDC).

I stället för en park för rekreation ville historikerna och arkeologerna göra området till en arkeologisk park och en thailändsk kulturby. I ett uttalande under fredagen i Mandalay sade biträdande kulturministern Than Swe (Tan Chuai) ตาน ฉ่วย (2 februari 1933-) att det var oklart om ministeriet hade auktoritet för att kunna agera för att ändra detta.

En grupp arkeologer och historiker bestående av 100 personer från Burma och Thailand hade arbetat med utgrävningarna sedan februari 2013 då det thailändska kulturministeriet (krasuang watthanatham) กระทรวงวัฒนธรรม under 2014 drog tillbaka sitt stöd för utgrävningsprojektet. Detta då man ansåg att burmeserna var långsamma med att verifiera fynden och det burmesiska kulturdepartementet menade att mer forskning var nödvändig.

Vad som sedan hänt i ärendet är för mig lite oklart och det är ännu inte klarlagt om det verkligen handlar om kung Uthumphons grav och kvarlevor.


Stavningsvarianter;

Linzin Hill; Linsin Kong ลินซินกง, Lin Zin Hill, Lin Zin Khon cemetery, Lin Zin Kohn, Linzin Kong (Linsin Kong) สุสานลินซิน-กอง.

Taungthaman; Taungtaman, Thaungthaman lake, Thalesap Khong Taman ทะเลสาบคองตามัน, Thaung Tha Man.

Amarapura; Taungmyo (den södra staden) i relation till Mandalay.

Mickey Heart; Mickey Hart.

Win Maung; U Win Maung.

Kulturdepartementet; Thailand Fine Arts Department.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-04, 07.23
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.