Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Hustrur och barn till Rama II (Del 1)

Namn och titlar har jag ofta transkriberat själv. Jag har dock försökt följa "the Royal Thai General System of Transcription (RTGS)," med något enstaka undantag.

Jag är fullt medveten om att jag ibland har gjort misstag gällande transkriberingen och att det även smugit sig in rena sakfel i mina artiklar. Hittar ni några fel så tar jag tacksamt emot er hjälp för att rätta till dessa!


Prins Isarasundhorn utsågs till Rama II (r. 1809-1824). Han var född den 24 februari 1767 och dog den 21 juli 1824. Han är också känd under titeln Phra Bat Somdet Phra Phuttha Loet La Naphalai พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. Han blev 57 år gammal.

Rama II fick sammanlagt 73 barn med 39 hustrur. 38 av barnen var söner och 35 var döttrar. Men det finns källor som talar om 73 barn med 40 mödrar.


Rama II:s hustrur och barn

1. Sri Suriyendra (Somdet Phra Si Suriyenthara Borommarachini) สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (21 september 1767-18 oktober 1836). Hon hade även titeln Somdet Phra Chao Lan Thoe Chao Fa Bunrot สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญรอด. Hon är från början känd som prinsessan Bunrot. Se även den tidigare artikeln "Rama I, Bakgrund."

Sri Suriyendras mamma var den tidigare omtalade Sri Sudaraksa, som i sin tur var en syster till Rama I. Sri Suriyendras pappa var som tidigare nämnt den kinesiske handelsmannen Chao Khrua Ngoen Sae Tan.

Bland folket var Sri Suriyendra känd som (Somdet Phra Phan Wasa) สมเด็จพระพันวษา. Senare, under Rama IV:s regeringstid, upphöjdes Sri Sudaraksa till Somdet Phra Si Suriyenthra Mat สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์. Sri Suriyendra blev 69 år gammal.

Sri Suriyendra fick tre barn;

 • Prins Ratchakuman (Chao Fa Ratchakuman) เจ้าฟ้าชายราชกุมาร. Han dog vid födseln 1801. 

 • Prins Mongkut (Chao Fa Mongkut) เจ้าฟ้ามงกุฎ (18 oktober 1804-1 oktober 1868). Han blev senare kung Rama IV (Phra Bat Somdet Phra Chom Klao Chao Yu Hua) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. Mongkut blev 63 år gammal.

 • Prins Chudamani (eller Chutamani) (Chao Fa Chuthamani) เจ้าฟ้าจุฑามณี (4 september 1808-7 januari 1866) eller Chao Fa Noi เจ้าฟ้าน้อย. År 1832 fick han namnet Chao Fa Kromma Khun Itsaretrangsan (Chao Fa Kromma Khun Itsaret-rangsan) เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์. Ibland förkortat till Isaret (Itsaret) อิศเรศ. Du kan läsa mer om honom i huvudtexten. År 1851 blev han till Phra Pinklao eller Phra Bat Somdet Phra Pinklao Chao Yu Hua พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว. Phra Pinklao blev 57 år gammal.

2. Sri Sulalai (Somdet Phra Si Sulalai) สมเด็จพระศรีสุลาลัย (28 januari 1771-17 oktober 1837). Sri Sulalai var först känd som Phra Sanom Ek พระสนมเอก och senare som Chao Chom Manda Riam เจ้าจอมมารดาเรียม. Hon utsågs 1824 till Krom Somdet Phra Sri Sulalai (Krom Somdet Phra Si Sulalai) กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย.

Sri Sulalai var dotter till guvernören av Nonthaburi, Phraya Nonthaburi Sri Maha Uthayan (Boonchan) (Phraya Nonthaburi Si Maha Uthayan (Bunchan)) พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน), och hennes mamma hette (Khun Pheng Nonthaburi Si Maha Uthayan) คุณเพ็ง นนทบุรีศรีมหาอุทยาน. Sri Sulalai blev 66 år gammal.

Läs mer om Sri Sulalai här;
http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Sulalai

Sri Sulalai fick tre barn;

 • Prins Tub (Phra Ong Chao Thap) พระองค์เจ้าทับ (16 februari 1786-12 april 1825). Han är även känd som Kromma Muen Jessadabodindra (Kromma Muen Chetsadabodin (Thap)) กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (ทับ). Han blev senare till kung Rama III eller Phra Bat Somdet Phra Nang Klao Chao Yu Hua พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. Tub blev 39 år gammal.

 • Prins Pom (Phra Ong Chao Pom) พระองค์เจ้าป้อม. Han dog 3 år gammal.

 • Prins Noo Dam (Phra Ong Chao Nu Dam) พระองค์เจ้าหนูดำ. 

3. Ratchachaiyanari (Somdet Phra Ratchayanari) สมเด็จพระราชชายานารี (1798-16 februari 1838). Hon hade från början den lägre titeln Phra Chao Luk Thoe Phra Ong Chao Chanthaburi พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าจันทบุรี. Hon fick senare titeln Kundala Dibayavadi (Somdet Phra Chao Borommawong Thoe Chao Fa Kunthon Thipphayawadi) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี. Hennes föräldrar var Rama I och Chao Chom Manda Thong Suk. Hon var därmed sin mans halvsyster. Ratchachaiyanari dog 39 eller 40 år gammal.

Läs mer om Ratchachaiyanari här (thai) ;
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5

Ratchachaiyanari fick fyra barn;

Härefter har hustrurna titeln Chao Chom Manda;

4. Ket (Chao Chom Manda Ket) เจ้าจอมมารดาเกด.

Ket fick ett barn;

5. Krut (Chao Chom Manda Krut) เจ้าจอมมารดากรุด.

Krut fick ett barn;

6. Klam (Chao Chom Manda Klam) เจ้าจอมมารดากล่ำ.

Klam fick ett barn;

 • Prinsessan Duangchan (Phra Ong Chao Duangchan) พระองค์เจ้าดวงจันทร์ (1809-?). Hon dog under Rama II:s regeringstid. 

7. Chaem Yai (Chao Chom Manda Chaem Yai) เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่.

Chaem Yai fick ett barn;

 • Prinsessan Thapthim (Phra Ong Chao Thapthim) พระองค์เจ้าทับทิม. Hon dog under Rama III:s regeringstid. 

8. Si (Chao Chom Manda Si) เจ้าจอมมารดาสี eller Chao Chom Manda Si Yai เจ้าจอมมารดาศรีใหญ่. Hon är även känd som Si Sida ศรีสีดา och Chao Khun Phi เจ้าคุณพี. Hon hette från början Si Bunyarattaphan สี บุณยรัตพันธุ์. Hon var dotter till Chaophraya Thammathirat (Bunrot Bunyarattaphan) เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธุ์).

Läs mer om Si här (thai);
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2#:~:text=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2,%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2

Si fick två barn;

 • Prinsessan Chakrachan (Phra Ong Chao Chakrachan) พระองค์เจ้าจักรจั่น (1810-1853). Hon blev 42 eller 43 år gammal. 

 • Prinsessan Buppha (Phra Ong Chao Buppha) พระองค์เจ้าบุบผา. Hon blev 31 år gammal. 

9. Suan (Chao Chom Manda Suan) เจ้าจอมมารดาสวน.

Suan fick tre sju barn;

10. San (Chao Chom Manda San) เจ้าจอมมารดาสั้น.

San fick två barn;

11. Hem Yai (Chao Chom Manda Hem Yai) เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่.

Hem Yai fick två barn;

12. Hem Lek (Chao Chom Manda Hem Lek) เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก.

Hem Lek fick tre barn;

 • Prins utan namn. Han dog under Rama III:s regeringstid. 

 • Prins Khom Phet (Phra Ong Chao Khom Phet) พระองค์เจ้าโคมเพ็ชร (1799-?). Han dog under Rama I:s regeringstid. 

 • Prins utan namn. Han dog 2 år gammal under Rama I:s regeringstid. 

13. Sila (Chao Chom Manda Sila ) เจ้าจอมมารดาศิลา. Hon var dotter till Krua Yai Fak Thong ขรัวยายฟักทอง.

Läs mer om Sila här (thai);
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2

Sila fick fem barn;

14. Muang Yai (Chao Chom Manda Muang Yai) เจ้าจอมมารดาม่วงใหญ่.

Muang Yai fick ett barn;

 • Prinsessa utan namn. Hon dog under Rama I:s regeringstid. 

15. Nim (Chao Chom Manda Nim) เจ้าจอมมารดานิ่ม. Hon var dotter till Chaophraya Phrakhlang (Hon) เจ้าพระยาพระคลัง (หน) under Rama II:s regeringstid.

Nim fick ett barn;

16. Sap (Chao Chom Manda Sap) เจ้าจอมมารดาทรัพย์.

Sap fick två barn;

17. Prang (Chao Chom Manda Prang) เจ้าจอมมารดาปราง. Förväxla inte Prang med Prang Yai som jag berättar om längre fram!

Prang fick ett barn;

 • Prins Net (Phra Ong Chao Net) พระองค์เจ้าชายเนตร. En del källor kallar honom Nut นุช och andra Nok นก. Han dog under Rama I:s regeringstid.

18. Bunnak (Chao Chom Bunnak) เจ้าจอมมารดาบุนนาค.

Bunnag fick ett barn;

19. Thong Yu (Chao Chom Manda Thong Yu) เจ้าจอมมารดาทองอยู่.

Thong Yu fick ett barn;

 • Prins Amphai (Phra Ong Chao Amphai) พระองค์เจ้าอำไพ. Han dog under Rama III:s regeringstid. 

20. Muang So (Chao Chom Manda Muang So) เจ้าจอมมารดาม่วงซอ.

Muang So fick ett barn;

 • Prins Amphon (Phra Ong Chao Amphon) พระองค์เจ้าอัมพร. Han dog under Rama II:s regeringstid. 

21. Bunma (Chao Chom Manda Bunma) เจ้าจอมมารดาบุญมา.

Bunma fick ett barn;

 • Prinsessan Prapha (Phra Ong Chao Prapha) พระองค์เจ้าประภา. Hon dog under Rama III:s regeringstid.

22. Noi (Chao Chom Manda Noi) เจ้าจอมมารดาน้อย.

Noi fick ett barn;

 • Prins Khattiyawong (Phra Ong Chao Khattiyawong) พระองค์เจ้าชายขัตติยวงศ์. Han dog under Rama II:s regeringstid. 

23. Thim (Chao Chom Manda Thim) เจ้าจอมมารดาทิม eller (Thapthim) ทับทิม. Hon hette från början (Thapthim na Banchang) ทับทิม ณ บางช้าง. Hon var dotter till Nai Em นายเอม.

Thim fick två barn;

24. Noi Ranat (Chao Chom Manda Noi Ranat) เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด.

Noi Ranat fick två barn;

 • Prinsessa utan namn. Hon dog under Rama I:s regeringstid. 

 • Prins Klang (Phra Ong Chao Klang) พระองค์เจ้ากลาง (15 februari 1806-20 februari 1877). Han utsågs under Rama IV:s regeringstid till Kromma Luang Thewet Watcharin กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์. Under Rama V:s regeringstid utsågs han till Phra Chao Borommawong Thoe Krom Phra Thewet Watcharin พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ฯ.

  Prins Klang är även känd som och Phra Worawong Thoe Phra Ong Chao Wachariwong พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์. Klang dog 71 år gammal och blev förfader till familjen Wachariwong วัชรีวงศ์.


  (Prins Thewet Watcharin (Klang))

  Läs mer om prins Thewet Watcharin (Klang) här (thai);
  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


  Stavningsvarianter;

  Phuttha Loet La Naphalai; Buddha Loetla Nabhalai.

  Boonrod; Bunreod.

  Phra Pinklao; Pinklao.

  Sri Sulalai; Somdet Phra Si Suralai สมเด็จพระศรีสุราลัย, Si Suralai ศรีสุราไลย.

  Tub; Tup.

  Jessadabodindra; Jesdabodindra.

  Arporn; Abhorn.

  Arpornkul; Abharanakul, Abhonkul, Aponkul.

  Bamrab Porapaksa; Krom Phraya Bamrapparapaksa, Bamrapporapak.

  Malakul; Mālakul.

  Maha Mala; Mahamala.

  Sep Sunthon; Kromma Muen Sebsundhorn.

  Kluai Mai; Kluaymai.

  Sunthon Thibodi; Kromma Muen Sundhorndhibodi.

  Niyamisara; Niyamisar.

  Panomwan; Banomwan, Phanomvan.

  Phiphit Phuben; Phiphitphuben.

  Phiphit Phokphuben; Krom Phra Bibidhbhogabhubendra.

  Kunchon; Kunchara, Kunchorn, Kunjara, Kunjorn.

  Phithak Thewet; Pitaktheves, Deves, Krom Phra Bidaksadevesh, กรมพระพิทักษเทเวศร์.

  Tinnakorn; Dinakara, Thinnakorn.

  Phuwanet Narinrit; Kromma Luang Bhuvaneta Narindrariddhi. 

  Inthanin; Indani, Phra Ong Chao Ying Inthanin พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล.

  Mang: Mung.

  Krom Somdet Phra Dechadison; Krom Phraya Tejatisorn.

  Dechatiwongse; Dechatiwong, Dejativong, Dejatiwong, Tejātivongse, Tejativongse.

  Renunand; Renunandana.

  Paitun; Baidurya.

  Sanit Naren; Kromma Muen Sanidnarendra.

  Chumsaeng; Chum Saeng; Jumsaeng, Xumsaeng.

  Sanpasilp Pricha; Kromma Luang Sarbasilpaprija.

  Thewet Watcharin; Thewetwacharin, Krom Phra Deveshvajrindra.

  Wachariwong; Vachariwong, Vajrivansa.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-03-25, 07.34
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.