Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Kungarna i Lan Na
Denna sida är inte komplett då det finns fler avvikande regeringstider och stavningar i olika källor. Här nedan kommer ett par exempel på detta.

Kungarna i Lan Na enligt Wyatt. De namn eller titlar som Wyatt använder sig av har fetstilats;

Namn Regeringstid
1 Mangrai (Phaya Mangrai) พญามังราย
Alternativt namn; Mengrai เม็งราย
1259-1317
(från 1292 i Chiang Mai)
2 Cheyyasongkhram (Phaya Chaiyasongkhram) พญาไชยสงคราม
Jag använder namnet Chaiyasongkhram i min text.
1317-1318
3 Saen Phu (Phaya Saen Phu) พญาแสนภู
(första regentperioden)
1318-1319
4 Khrüa เครือ
Jag använder namnet Khun Khruea ขุนเครือ i min text.
1319-1322
5 Nam Thuam น้ำท่วม 1322-1324
6 Saen Phu
(andra regentperioden)
1324-1328
7 Kham Fu (Phaya Kham Fu) พญาคำฟู 1328-1337
8 Pha Yu (Phaya Pha Yu) พญาผายู 1345-1355
9 Kü Na (Phaya Kue Na) พญากือนา.
Jag använder namnet Kue Na i min text.
1367-1385
10 Saen Müang Ma (Phaya Saen Mueang Ma) พญาแสนเมืองมา.
Jag använder namnet Saen Mueang Ma i min text.
1385-1401
11 Sam Fang Kaen (Phaya Sam Fang Kaen) พญาสามฝั่งแกน 1401-1441
12 Tilokaracha ติโลกราชะ eller (Phra Chao Tilokkarat) พระเจ้าติโลกราช
Jag använder namnet Tilokkarat ติโลกราช eller förkortningen Tilok ติโลก i min text.
19 maj 1442-27 maj 1487
13 Yot Chiang Rai (Phaya Yot Chiang Rai) พญายอดเชียงราย 1487-18 juli 1495
14 Müang Kaeo (Phra Mueang Kaeo) พระเมืองแก้ว
Jag använder namnet Phaya Kaeo พญาแก้ว i min text.
1495-7 februari 1526
15 Ket Chettharat เกษเชษฐาราช
(första regentperioden)
1526-1538
16 Chai Sai ซาย alternativt (Thao Sai Kham) ท้าวซายคำ
Jag använder namnet Saikham ซายคำ eller Sai ซาย i min text.
1538-1543
17 Ket Chettharat
(andra regentperioden)
1543-1545
18 Drottning Chiraprapha (Phra Nang Chiraprapha Thewi)
พระนางจิรประภาเทวี
Alternativt namn; Maha Thewi Chiraprapha มหาเทวีจิรประภา.
25 juni 1545-1546
19 Setthathirat (Somdet Phra Chai Setthathirat)
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (från Lan Xang)
Jag använder namnet Setthathirath i min text.
17 juli 1546-20 augusti 1547
20 Phra Mekutawisutthiwong (Phra Mekuti Sutthiwong)
พระเมกุฎิสุทธิวงศ์ eller Mae Ku แม่กุ
Jag använder namnet Phra Mekuti พระเมกุฎิ eller Mekuti i min text.
alternativt Phra Mekuti Sutthiwong
9 maj 1551-1564
21 Drottning Wisutthithewi วิสุทธิเทวี
(under burmesisk överhöghet)
1564-1578
22 Prins från Tharrawaddy
Jag använder namnet Nawrahta Minsaw i min text.
1578-1607
23 Två söner till nr. 22 1607-1613
24 Thadogyaw 1613-1615
25 Si Song Müang (Si Song Mueang) ศรีสองเมือง
Jag använder Si Song Mueang i min text.
1615-1631
26 Phraya Thipphanet พระยาทิพเนตร
Jag använder namnet Phaya Thipphanet พญาทิพเนตร eller Phaya Luang Thipphanet พญาหลวงทิพเนตร i min text.
1631-1659
27 Regenten av Phrae (Chao Müang Phrae) เจ้าเมืองแพร่ 1659-1672
28 Ingsemang
Alternativt Ingsae อึ้งแซะ (burmes)
1672-1675
29 Chephutarai เจพูตราย
(burmes)
1675-1707
30 Mangraenara มังแรนร่า
(burmes)
1707-1727
31 Thep Sing เทพสิงห์
(rebell)
1727
32 Ong Kham องค์ดำ 1727-1759
33 Chan (Ong Chan) องค์จันทร์ 1759-1761
34 Khi Hut (Chao Khi Hut) เจ้าขี้หุด 27 april 1761-1762
35 Abhayagamani (Aphaiyakhamani) อภัยคามินี
(burmes)
1766-1768
36 Moyagamani (Mayu-nguan) มะยุง่วน
(burmes)
1768-1771
Uppror i Lan Na 1771-1774

Kungar eller Chao av Chiang Mai enligt Wyatt;

1 Kavila (Phra Chao Kawila) พระเจ้ากาวิละ
Jag använder namnet Kawila
(1775-1781 i Lampang)
1781-1816
2 Thammalangka (Phraya Thammalangka) พระยาธรรมลังกา 1816-1821
3 Kham Fan (Phraya Kham Fan) พระยาคำฟั่น
Alternativt stavning; คำฝั้น
1822-1825
4 Phutthawong (Phraya Phutthawong) พระยาพุทธวงศ์ 1826-1846
5 Mahawong (Chao Mahawong) เจ้ามหาวงส์
Alternativt namn; Mahotaraprathet (Phra Chao Mahotara Prathet) พระเจ้ามโหตรประเทศ
1846-1854
6 Kavilorot (Phra Chao Kawilorot Suriyawong) พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
Jag använder namnet Kawilorot
1856-1870
7 Intanon อินทนนท์
Jag använder namnet Inthanon och även Inthawichayanon (Phra Chao Inthawichayanon) พระเจ้าอินทวิชยานนท์
1871-1897
8 Suriyawong สุริยวงษ
Alternativt namn; Chao Inthawarorot Suriyawong เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์
1901-1911
9 In Kaeo อินแก้ว
Alternativt namn; Chao Kaeo Nawarat เจ้าแก้วนวรัฐ
1911-1939

Kungarna i Lan Na enligt Wikipediasidan List of Rulers of Lan Na;
https://www.bing.com/search?q=list+of+rulers+in+lan+na&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=list+of+rulers+in+lan+na&sc=7-24&sk=&cvid=50C9B7768C8B430A99D644471E1103F2&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=

Denna kungalängd skiljer sig mycket från Wyatts och Mangraidynastin varade enligt Wikipedia 1292-1558.

1 Mangrai
Wyatt anger regeringstiden 1259-1317
(från 1292 i Chiang Mai).
1292-1311
2 Chaiyasongkhram
Wyatt använder stavningen Cheyyasongkhram
med regeringstiden 1317-1318.
1311-1325
3 Saenphu
Wyatt använder stavningen Saen Phu
med en första regeringstid 1318-1319 och en andra 1324-1328.
1325-1334
4 Khamfu
Wyatt använder stavningen Kham Fu
med regeringstiden 1328-1337.
1334-1336
5 Phayu
Wyatt använder stavningen Pha Yu
med regeringstiden 1345-1355.
1336-1355
6 Kue Na
Wyatt använder stavningen Kü Na
med regeringstiden 1367-1385.
1355-1385
7 Saenmueangma
Wyatt använder stavningen Saen Müang Ma.
1385-1401
8 Samfangkaen
Wyatt använder stavningen Sam Fang Kaen
med regeringstiden 1401-1441
1402-1441
9 Tilokkarat
Wyatt använder stavningen Tilokaracha
1441-1487
10 Yotchiangrai
Wyatt använder stavningen Yot Chiang Rai
med regeringstiden 1487-18 juli 1495.
1487-1495
11 Kaeo eller Mueangkaeo
Wyatt använder stavningen Müang Kaeo
med regeringstiden 1495-7 februari 1526.
1495-1525
12 Ket eller Muangketklao (första regeringsperioden)
Jag använder namnet Ket Klao medan Wyatt använder namnet
Ket Chettharat med regeringstiden 1526-1538.
1525-1538
13 Saikham
Wyatt använder namnet Chai.
1538-1543
14 Ket eller Muangketklao (andra regeringsperioden) 1543-1545
15 Drottning Chiraprapha 1545-1546
16 Chaiyachettha (även kung i Lan Xang)
ไชยเชษฐา. Wyatt använder namnet Setthathirat
med regeringstiden 17 juli 1546-20 augusti 1547.
1546-1547
17 Period utan regent 1547-1551
18 Mekuti
Wyatt använder namnet Phra Mekutawisutthiwong eller Mae Ku
med regeringstiden 9 maj 1551-1564.
1551-1558

Under burmesisk dominans;

1551-1564
1 Mekuti
1558-1564
2 Drottning Wisutthithewi
(under burmesisk överhöghet)
1565-1578
3 Nawrahta Minsaw
1579-1607/1608
4 Thado Minsaw (Phra Choi) 1607/1608-1608/1609
5 Minye Deibba (Phra Chaiyathip) 1608/1609-1614
6 Thado Kyaw 1614
7 Si Songmueang
Si Song Mueang som varit regent i Nan 1603-1615.
1615-1631
8 Thipphanet 1631–1655
9 Phra Saenmueang 1655-1659
10 Phraes regent
1659-1672
11 Vicekung Uengsae av Ava 1672-1675
12 Che Putarai 1675-1707
13 Mang Raenra
1707-1727
14 Thepsing (självständig regent) 1727
15 Ong Kham 1727-1759
16 Ong Chan (självständig regent) 1759-1761
17 Khihut (självständig regent) 1761-1763
18 Po Aphaikhamini 1763-1768
19 Po Mayu-nguan 1768-1775

Enligt Wikipedia var Phraya Chaban พระยาจ่าบ้าน regent 1775-1782.

Därefter kommer följande regenter i Chiang Mai under perioden 1782-1839 enligt Wikipediasidan List of Rulers of Lan Na;

1 Kung Kawila
1782-1813
2 Prins Thammalangka eller Dharmalanka
1813-1822
3 Prins Khamfan 1823-1825
4 Prins Phutthawong eller Buddhavansa 1826-1846
5 Kung Mahotaraprathet 1847-18544
6 Kung Kawilorot Suriyawong 1856-1870
7 Kung Inthawichayanon 1870-1897
8 Prins Intavaroros Suriyavongse 1901-1910
9 Prins Kaew Nawarat 1910-1939

Regenterna i Lampang 1732-1925 enligt Wikipediasidan List of Rulers of Lan Na;

1 Kung Thipchang (Pho Chao Thipchang) พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
(under burmesiskt styre)
1732-1759
2 Prins Chaikaeo ชายแก้ว
(under burmesiskt styre)
1759-1774
3 Prins Kawila (under siamesiskt styre) 1774-1782
4 Prins Khamsom (Phraya Kham Som) พระยาคำโสม
Alternativt namn; Chao Kham Som เจ้าคำสม
1782-1794
5 Kung Duangthip (Phra Chao Duang Thip) พระเจ้าดวงทิพย์ 1794-1825
6 Prins Chaiwong (Phraya Chaiyawong) พระยาไชยวงศ์ eller Jayavansa
Alternativt namn; Chao Luang Chaiyawong เจ้าหลวงไชยวงศ์
1825-1838
7 Prins Khattiya (Phraya Khattiya) พระยาขัติยะ
Alternativt namn; Chao Luang Khattiya เจ้าหลวงขัติยะ
1838
8 Prins Noi In (Phraya Noi In) พระยาน้อยอินท์ (tidigare regent i Lamphun)
Alternativt namn; Chao Luang Noi In เจ้าหลวงน้อยอินทร์
1838-1848
9 Prins Worayannarangsi (Chao Worayan Rangsi) เจ้าวรญาณรังษี
eller Varayanaransi
1848-1873
10 Prins Phrommaphiwong (Chao Phrommaphiphong Thada) เจ้าพรหมาภิพงษธาดา
eller Brahmabhivansa
1873-1887
11 Prins Suriya Changwang eller Surya Changwang
Denne regent är inte nämnd i thailändska Wikipedia!
1887
12 Prins Noranan Chaichawalit (Chao Noranan Chaichawalit) เจ้านรนันทไชยชวลิต
eller Narananda Jayajavalit
1887-1897
13 Prins Bunyawat Wongmanit (Chao Bunyawat Wongmanit) เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
eller Bunyavadya Vansamanit
1897-1922
14 Prins Ratchabut (Chao Ratchabut) เจ้าราชบุตร
Alternativt Noi Mueangphruan eller Kaeo Müang Phuan na Lampang แก้วเมืองพวน ณ ลำปาง)
1922-1925

Regenterna i Lamphun 1805-1943 enligt Wikipediasidan List of Rulers of Lan Na;

1 Prins Khamfan (Phraya Kham Fan) พระยาคำฟั่น
(senare regent i Chiang Mai 1823)
1805-1815
2 Kung Bunmamueang
Alternativa namn; Phra Chao Lamphun Chai พระเจ้าลำพูนไชย, Phra Chao Nakhon Lamphun Bunma พระเจ้านครลำพูนบุญมา
och Chao Bunma เจ้าบุญมา
1815-1827
3 Prins Noi In (Phraya Noi In) พระยาน้อยอินท์ (senare regent i Lampang 1838) 1827-1837
4 Prins Khamtan (Phraya Kham Tan) พระยาคำตัน 1838-1841
5 Prins Thammalangka ธรรมลังกา eller Dharmalanka
Alternativt namn; Phraya Noi Langka พระยาน้อยลังกา eller Chao Luang Thammalangka เจ้าหลวงธรรมลังกา
1841-1843
6 Prins Chailangkaphisan Sophakkhun (Chao Chai Langka Phisan Sophak Khun) เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
Alternativt namn; Chao Luang Chai Langka Phisan Sophak Khun เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
1848-1871
7 Prins Daradirekratphairot (Chao Daradirek Ratphairot) เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
Alternativt namn; Chao Luang Daradirek Ratphairot เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์
1871-1888
8 Prins Hemphinphaichit (Chao Hemaphin Phaichit) เจ้าเหมพินธุไพจิตร 1888-1895
9 Prins Inthayongyotchot (Chao Inthayongyotchot) เจ้าอินทยงยศโชติ 1895-1911
10 Prins Chakkham Khachonsak (Chao Chakkham Kachonsak) เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ 1911-1943
Denna artikel senast uppdaterad: 2024-03-20, 07.49
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.