Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Kungarna i Ayutthaya

Kungarna i Ayutthaya (enligt Wyatt). De titlar eller namn som Wyatt använt sig av har fetstilats;

Namn Regeringstid
1 Ramathibodi I รามาธิบดีที่ 1 1351-1369
2 Ramesuan ราเมศวร (första regeringsperioden) 1369-1370
3 Borommaracha I บรมราชาที่ 1 1370-1388
4 Thong Chan ทองจันทร์
Alternativt namn; Thong Lan ทองลัน
1388
5 Ramesuan (andra regeringsperioden) 1388-1395
6 Ramaracha
Jag använder namnet Ramracha รามราชา eller
Ramrachathirat รามราชาธิราช
1395-1409
7 Intharacha I อินทราชา 1409-1424
8 Borommaracha II บรมราชาที่ 2 1424-1448
9 Borommatrailokanat (Borommatrailokkanat) บรมไตรโลกนาถ
Jag använder stavningen Borommatrailokkanat
บรมไตรโลกนาถ eller Trailok ไตรโลก
(regerade i Ayutthaya)
1448-1463
(regerade i Phitsanulok) 1463-1488
10 Borommaracha III บรมราชาที่ 3 (regerande i Ayutthaya) 1463-1488
11 Intharacha II อินทราชาที่ 2 1488-1491
Nr. 10 och 11 är en och samma person!
12 Ramathibodi II รามาธิบดีีที่ 2 1491-1529
13 Borommaracha IV บรมราชาที่ 4 1529-1533
14 Ratsada รัษฎา 1533-1534
(5 månader)
15 Chairacha ไชยราชา 1534-1547
16 Yot Fa ยอดฟ้า 1547-
juni 1548
17 Khun Worawongsa ขุนวรวงศา
Jag använder namnet Khun Worawongsathirat ขุนวรวงศาธิราช
juni-juli 1548
18 Chakkraphat จักรพรรดิ juli 1548-
januari 1569
19 Mahin มหิน januari-augusti 1569
20 Maha Thammaracha I มหาธรรมราชา
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet I
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
augusti 1569-
juni 1590
21 Naresuan นเรศวร
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet II
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2
juni 1590-
25 april 1605
22 Ekathotsarot เอกาทศรถ
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet III
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
25 april 1605-
oktober/november 1611
23 Si Saowaphak ศรีเสาวภาคย์
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet IV
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
1610-1611?
24 Song Tham
Jag använder namnet Songtham ทรงธรรม
Alternativt namn; Intharacha (Phra Intharacha) พระอินทราชา
1610-11-
13 december 1628
25 Chettha เชษฐา 13 december 1628-
augusti 1629
26 Athittayawong อาทิตยวงศ์ augusti-september 1629
27 Prasat Thong ปราสาททอง
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet V
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
september 1629-
7 augusti 1656
28 Chai ไชย
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet VI
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
7-8 augusti 1656
29 Suthammaracha สุธรรมราชา
Alternativt namn; Somdet Phra Sanphet VII
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
8 augusti-
26 oktober 1656
30 Narai นาราย 26 oktober 1656-
11 juli 1688
31 Phra Phetracha พระเพทราชา 11 juli 1688-
1703
32 Süa (Suea) เสือ
Alternativa namn; Phra Suriyenthara Thibodi
พระสุริเยนทราธิบดี eller Somdet Phra Sanphet VIII
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
1703-1709
33 Phumintharacha (Phra Phumintharacha) พระภูมินทราชา
Alternativa namn; Thai Sa ท้ายสระ eller
Somdet Phra Sanphet IX สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
1709-
januari 1733
34 Borommakot บรมโกศ januari 1733-
13 april 1758
35 Uthumphon อุทุมพร 13 april 1758-
maj 1758
36 Suriyamarin สุริยามรินทร์
Alternativt namn; Suriyat Amarin สุริยาสน์อมรินทร์
maj 1758-
7 april 1767


Kungarna i Ayutthaya, enligt den engelskspråkig Wikipediasidan List of Monarchs of Thailand. Jag har lagt till kommentarer där informationen skiljer sig från Wyatt och från Wikipediasidans version på thai;

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchs_of_Thailand

1 Uthong alternativt Ramathibodi I
Somdet Phra Chao Uthong สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง eller Somdet Phra Ramathibodi I สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1. Wyatt anger regeringstiden 1351-1369.
1350-1369
2 Ramesuan (första regeringsperioden)
Somdet Phra Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร.
1369-1370
3 Borommarachathirat I
Somdet Phra Borommarachathirat I สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 eller Khun Luang Pha Ngua ขุนหลวงพะงั่ว. Wyatt använder namnet Borommaracha I.
1370-1388
4 Thong Lan alternativt Thong Chan
Somdet Phra Chao Thong Lan สมเด็จพระทองลัน. Wyatt använder namnet Thong Chan (Chao Thong Chan) เจ้าทองจันทร์.
1388
(2) Ramesuan (andra regeringsperioden) 1388-1395
5 Ramrachathirat
Somdet Phra Ramratchathirat สมเด็จพระรามราชาธิราช eller Somdet Phra Chao Ramracha สมเด็จพระเจ้ารามราชา. Wyatt använder namnet Ramaracha.
1395-1409
6 Intharacha I
Somdet Phra Intharacha I สมเด็จพระอินทราชา, Phra Chao Nakhon In พระเจ้านครอินทร์ eller Somdet Phra Nakharinthara Thirat สมเด็จพระนครินทราธิราช.
1409-1424
7 Sam Phraya
Somdet Phra Borommarachathirat II สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 eller Somdet Phra Chao Sam Phraya สมเด็จเจ้าสามพระยา. Wyatt använder namnet Borommaracha II.
1424-1448
8 Borommatrailokkanat
Somdet Borommatrailokkanat สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, Somdet Phra Trailokkanat สมเด็จพระไตรโลกนาถ eller Trailokanat (Trailokkanat) ไตรโลกนาถ. Wyatt använder namnet Borommatrailokanat.
1448-1488
9 Borommaracha III alternativt Intharacha II
Somdet Phra Borommarachathirat III สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 eller Intharacha II อินทราชาที่ 2.
1488-1491
10 Ramathibodi II
Somdet Phra Ramathibodi II สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 eller Chettathirat I (Phra Chetthathirat I) พระเชษฐาธิราช.
1491-1529
11 Borommarachathirat IV
Somdet Phra Borommarachathirat IV สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4, Borommarachathirat No Phutthangkun บรมราชาหน่อพุทธางกูร eller Phra Athittayawong พระอาทิตยวงศ์. Wyatt använder namnet Borommaracha IV.
1529-1533
12 Ratsadathirat
Somdet Phra Ratsadathirat สมเด็จพระรัษฎาธิราช. Wyatt använder namnet Ratsada รัษฎา och hans regeringstid till fem månader 1533-1534. Thailändska Wikipedia säger fem månader 1534.
1533 (fyra månader)
13 Chairacha
Phra Chai eller Chairachathirat (Somdet Phra Chairachathirat) สมเด็จพระไชยราชาธิราช. Wyatt anger hans regeringstid till 1534-1547. Thailändska Wikipedia anger 1534-1546.
1533-1546
14 Yotfa
Somdet Phra Yot Fa สมเด็จพระยอดฟ้า eller Phra Kaeofa (Phra Kaeo Fa) พระแก้วฟ้า. Wyatt använder namnet Yot Fa och anger hans regeringstid till 1547-juni 1548.
1546-1548
- Worawongsathirat
Khun Worawongsathirat ขุนวรวงศธิราช. Wyatt använder namnet Khun Worawongsa och anger hans regeringstid till juni-juli 1548.
1548
15 Maha Chakkraphat
Somdet Phra Maha Chakkraphat สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ, Phra Chao Chang Pueak พระเจ้าช้างเผือก eller Phra Thianracha พระเฑียรราชา. Wyatt använder namnet Chakkraphat och anger hans regeringstid till juli 1548-januari 1569. Thailändska Wikipedia anger 1548-1568.
1548-1564
16 Mahinthrathirat
Somdet Phra Mahinthrathirat สมเด็จพระมหินทราธิราช. Wyatt använder namnet Mahin och anger hans regeringstid till januari-augusti 1569. Thailändska Wikipedia anger 1564-1565.
1564-1569
17 Mahathammarachathirat มหาธรรมราชาธิราช
Somdet Phra Maha Thammarachathirat สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช eller Somdet Phra Sanphet I สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1. Wyatt använder namnet Maha Thammaracha I och anger hans regeringstid till augusti 1569-juni 1590. Thailändska Wikipedia anger 1565-1590.
1569-29 juli 1590
18 Naresuan
Somdet Phra Naresuan Maharat สมเด็จพระนเรศวรมหาราช eller Somdet Phra Sanphet II สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2. Wyatt anger hans regeringstid till juni 1590-25 april 1605.
29 juli 1590-7 april 1605
19 Ekathotsarot
Somdet Phra Ekathotsarot สมเด็จพระเอกาทศรถ eller Somdet Phra Sanphet III สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3. Wyatt anger hans regeringstid till 25 april 1605-oktober/november 1611. Thailändska Wikipedia anger 1605-1610.
25 april 1605-1620
20 Si Saowaphak
Somdet Phra Si Saowaphak สมเด็จศรีเสาวภาคย์ eller Somdet Phra Sanphet IV สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4. Wyatt anger hans regeringstid till 1610-1611? Thailändska Wikipedia anger 1610.
1620
21 Songtham
Somdet Phra Songtham สมเด็จพระทรงธรรม, Borommaracha I (Somdet Phra Borommaracha I) สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 eller Sri Sin (Phra Si Sin) พระศรีศิลป์. Wyatt använder namnet Song Tham och anger hans regeringstid till 1610/1611?-13 december 1628. Thailändska Wikipedia anger 1611-1628.
1620-12 december 1628
22 Chetthathirat
Somdet Phra Chetthathirat II สมเด็จพระเชษฐาธิราช eller Borommaracha II (Somdet Phra Borommaracha II) สมเด็จพระบรมราชาที่ 2. Wyatt använder namnet Chettha och anger hans regeringstid till 13 december 1628-augusti 1629. Thailändska Wikipedia anger 1628-1630.
1628-1628/1629
23 Athittayawong
Somdet Phra Athittayawong สมเด็จพระอาทิตยวงศ์. Wyatt anger hans regeringstid till augusti/september 1629. Thailändska Wikipedia säger 1630.
1629
24 Prasat Thong
Somdet Phra Chao Prasat Thong สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง eller Somdet Phra Sanphet V สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5. Wyatt anger hans regeringstid till september 1629-7 augusti 1656. Thailändska Wikipedia anger 1630-1656.
1629-1656
25 Chao Fa Chai
Somdet Chao Fa Chai ไชย eller Somdet Phra Sanphet VI สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6. Wyatt använder namnet Chai och anger hans regeringstid till 7-8 augusti 1656.
1656
26 Si Suthammaracha
Somdet Phra Si Suthammaracha สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
eller Somdet Phra Sanphet VII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7. Wyatt använder namnet Suthammaracha och anger hans regeringstid till 8 augusti-26 oktober 1656.
juni 1656-26 oktober 1656
27 Narai
Somdet Phra Narai den Store (Somdet Phra Narai Maha Rat) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช.
26 oktober 1656-11 juli 1688
28 Phetracha
Somdet Phra Phetracha สมเด็จพระเพทราชา. Wyatt använder namnet Phra Phetracha och anger hans regeringstid till 11 juli 1688-1703.
1688-1703
29 Suriyenthrathibodi
Somdet Phra Suriyenthrathibodi สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี, Somdet Phra Sanphet VIII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 eller Phra Chao Suea พระเจ้าเสือ. Wyatt använder namnet Süa. Thailändska Wikipedia anger hans regeringstid till 1703-1708.
1703-1709
30 Thai Sa
Somdet Phra Chao Yu Hua Thai Sa สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ eller Somdet Phra Sanphet IX สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9. Wyatt använder namnet Phumintharacha ภูมินทราชา och anger hans regeringstid till 1709-januari 1733. Thailändska Wikipedia anger 1708-1732.
1709-1733
31 Borommakot
Somdet Phra Chao Yu Hua Borommakot สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. Wyatt anger hans regeringstid till januari 1733-13 april 1758. Thailändska Wikipedia anger 1732-1758.
1733-1758
32 Uthumphon
Somdet Phra Chao Uthumphon สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร, Khun Luang Ha Wat ขุนหลวงหาวัด, Somdet Phra Borommarachathirat VI สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6 eller Ramathibodi IV. Wyatt anger hans regeringstid till 13 april-maj 1758.
1758
33 Ekkathat
Somdet Phra Chao Ekkathat สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ, Somdet Phra Chao Yu Hua Phra Thi Nang Suriyat Amarin สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ eller Borommaracha III. Wyatt använder namnet Suriyamarin สุริยามรินทร์ och anger hans regeringstid till maj 1758-7 april 1767.
1758-7 april 1767
Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-14, 08.30
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.