Forntid - De tidiga människorna i Sydostasien
Australier, negriter och melanesier

En teori är att nuvarande Sydostasiens fastland och öar med tiden hade befolkats av en rad olika människotyper från den asiatiska kontinenten och att dessa folkvandringar söderut hade upprepats många gånger i Sydostasiens tidiga historia.

Det finns också en teori som säger att Sydostasien mycket tidigt befolkades från Sundaland (Sundalaen) ซุนดาแลนด์ och de indonesiska öarna. Sundaland var under den senaste istiden torrlagt område och ligger i dag till stora delar under vatten. Istiden upphörde för omkring 12 000 år sedan.


(Sundaland)

Australier (chao ostrelia) ชาวออสเตรเลีย var förmodligen de första mera utbredda invånarna i Sydostasien. Troligen fanns också veddafolket (chao wetda) ชาวเวดด้า här samtidigt och de liknar australierna, men har rakare hår.


(Vedda)

Efter dem kom de kortväxta och krullhåriga negriterna. För 2 000-3 000 år sedan fanns det sannolikt negriter över ett stort område i Sydostasien och särskilt många på Malackahalvön. Nutida ättlingar till dem kan ännu påträffas på olika håll i Sydostasien. 

Det var då spanska sjömän kom i kontakt med dessa folkslag på 1500-talet som de valde att kalla dem för negrito eller ”liten neger,” vilket inte helt oväntat betraktas som rasistiskt i dag.

Negriterna i Malaysia består av sex stammar eller folkgrupper kända som kensiu (kensio) เก็นซิว, kintaq (kintak) กินตัก, lanoh (lano) ลาโนะห์, jahai (yahai) ยะฮาย, mendriq (mendrik) เมนดริก och batek บาเต็ก. Språket som kintaq talar är nära besläktat med kensiu-språket och de två grupperna har nära kontakt med varandra.

De flesta kintaq finns i delstaten Perak (Pera) เประก์ och några få finns i Kelantan (Rat Kalantan) รัฐกลันตัน. Jahai finns i Perak och Kelantan och delar av Thailand. Batek finns i dag primärt i nationalparken Teman Negara (Taman Noekara) ตามันเนอการา i Pahang ปะหัง. En källa säger att det också finns negriter i Selangor (Soelango) เซอลาโงร์.


(Delstaten Perak i Malaysia)


(Delstaten Kelantan i Malysia)


(Delstaten Pahang i Malaysia)


(Delstaten Selangor i Malaysia)

Det råder en del förvirring angående namn och eventuellt släktskap mellan olika grupper av negriter och veddafolk. I Thailand refereras det till negriter under en mängd olika namn. Längst ned i denna artikel under stavningsvarianter kan du se en mängd olika benämningar som används om dessa negriter.  

Själva kallar sig de thailändska negriterna för mani (manni) มันนิ och ordet lär härstamma från mon-khmerspråken och betyder ”människa.” Mani talar språket kensiu-språket (phasa kensiu) ภาษาเกนซีอู, eller sakai-språket (phasa sakai) ภาษาซาไก, som tillhör mon-khmerspråken, men etniskt tillhör de inte denna folkgrupp. Språket fick de av dessa senare kommande folkslag.

Deras antal i den thailändska provinsen Yala uppskattas till omkring 300 personer och i Malaysia lär de vara lika många.

Ett annat namn som används för negriterna är semang เซมัง. En källa säger att detta namn ursprungligen betraktades som nedsättande och kan översättas till langur (khang) ค่าง, som är en slags apa. Men jag kan inte hitta vidare belägg för påståendet. Det finns emellertid en typ av gibbon (chani) ชะนี med namnet siamang (siam mang) เซียมมัง eller chani siamang ชะนีเซียมัง. Kan det möjligen handla om språkförbistring?

Namnet ngo เงาะ, eller ngo pa เงาะป่า, anspelar på negriternas krulliga hår. Om du studerar frukten rambutan (Nephelium lappaceum), som heter ngo på thai, förstår du säkert sambandet.

Det vanligt förekommande namnet sakai ซาไก betraktas, enligt mina källor, också som nedvärderande. En del källor översätter sakai till ”slav,” ”barbar” och ibland till ”vildar.”


(Rambutan)

I nuvarande Malaysia (Prathet Malesia) ประเทศมาเลเซีย anses orang asli โอรัง อัสลี vara de första människorna och därmed de äldsta invånarna på Malackahalvön. På malajiska betyder namnet också ”urbefolkningen” eller ”de ursprungliga människorna.” Officiellt finns det 18 olika stammar som kategoriserats i tre huvudgrupper enligt deras språk och sedvänjor.

De tre huvudgrupperna är semang (negriter) som generellt sett lever på den norra delen av Malackahalvön, senoi เซนอย som lever i den centrala delen och proto-malajer, eller ursprungliga malajer, som lever på den södra delen av Malackahalvön. Liksom semang talar senoi språk som tillhör mon-khmerspråken. Proto-malajerna däremot talar ett språk tillhörande den austronesiska språkfamiljen och undergruppen malajo-polynesiska språk.


(Senoifamilj 1908)

Under perioden med brittisk kolonial administration klassificerades orang asli, som levde på den norra delen av Malackahalvön, som sakai. Detta resulterade till sist i att det nedlåtande namnet sakai användes på alla grupper av orang asli. Den lokala malajerna i de centrala delarna av Malaysia kallar också ofta senoi för sakai.

En del negriter lever fortfarande en tillbakadragen "primitiv" tillvaro i höglandet mellan Thailand och Malaysia. Endast några hundra av dessa lever på thailändskt område. I dag finns det negriter i de thailändska provinserna Trang ตรัง, Narathiwat นราธิวาส, Yala ยะลา, Phatthalung พัทลุง, och Satun สตูล.


(Provinsen Trang)


(Provinsen Narathiwat)


(Yala)


(Provinsen Phatthalung)


(Provinsen Satun)

Än i dag har grupper av negriter endast sporadisk kontakt med sina grannar i Thailand och Malaysia och kommer då ut från djungeln för att byta sina skogsprodukter mot tobak och ris. De lever en nomadiserande tillvaro och drog sig tillbaka längre in i djungeln då malajerna tog över deras områden. Du kan läsa mera om malajerna i nästa artikel.

De krullhåriga negriterna har, enligt W.A.R. Wood ดับบลิว เอ อาร์ วู้ด (23 januari 1878-21 januari 1970), satt sina spår bland befolkningen i söder. Krulligt hår, som är sällsynt hos dagens thailändare längre norrut, är betydligt vanligare här. 

Negriterna blev länge betraktade mera som djur än som människor. En man vid namn Sir Hugh Charles Clifford เซอร์ ฮิวจ์ คลิฟฟอร์ด (5 mars 1866-18 december 1941) beskrev i slutet på 1800-talet den årliga "jakten" på sakai. Jakten hölls av en sultan สุลต่าน av Pahang! Förmodligen handlade det om att ta slavar.

Tyvärr används namnet sakai litet slarvigt för flera olika grupper av negriter och kan ibland betyda i princip vilken grupp som helst.


(Sir Hugh Charles Clifford)

Både australierna och negriterna bredde ut sig så långt söderut som till Australien (Prathet Ostrelia) ประเทศออสเตรเลีย.

Efter negriterna anlände förmodligen en ny folkgrupp, melanesierna (chao melanisian) ชาวเมลานีเซียน, som inte längre finns kvar i Sydostasien. Deras ättlingar är talrika på öarna i Stilla havet (Mahasamut Paesifik) มหาสมุทรแปซิฟิก öster om Nya Guinea (Ko Niao Kini) เกาะนิวกินี och Australien.


Stavningsvarianter;

Vedda; Veddah.

Kensiu; Kensiu เกนซีอู.

Lanoh; Lano, menik semnam, orang semnam (malajiska), sabub'n, sakai jeram.

Jahai; Jehai.

Batek; Bateq, orang batek.

Perak; Rat Pera รัฐเประก์, เประ.

Pahang; Pahang Darul Makmur, Rat Pahang รัฐปะหัง.

Selanggor; Rat Soela-ngo รัฐเซอลาโงร์, Salangngo สลังงอร์.

Negriter; Asli, batek, bateq, chao nikrito ชาวนิกริโต, chao pa ชาวป่า, goy, hoh, jahai, jehai, kenchiw (kenchio) เกนชิว, kensiu เกนซีอู, kintaq, koi กอย, kunlun (kinesiska), lanoh, maniq, maniq mendi, meni, menik, menik semnam, mo โม, monik โมนิก, negrito, negritto, nekrito เนกริโต, ngaw, ngo, ngoh, ngoh pa, ngok, ngok pa, ngo pa sakai เงาะป่าซาไก, ngoh pah, orang asli โอรัง อัสลี (malajiska), orang batek, orang bukit โอรัง บูกิต, orang negrito (malajiska), orang sakai, orang semang (malajiska), orang semnam (majajiska), pangan, sabub'n, sakae ซาแก, sakai, sakai jeram, sakay, saki, seemang, semang, semang siamang, sengoi, sng'oi, tong ka ตองกา.

Senoi; Sengoi, Sinoi สินอย, Sng’oi.

Trang; Changwat Trang จังหวัดตรัง.

Narathiwat; Changwat Narathiwat จังหวัดนราธิวาส, Naradhiwas, Naratiwat.

Yala; Changwat Yala จังหวัดยะลา.

Phatthalung; Bordelongh, Changwat Phatthalung จังหวัดพัทลุง, Patalung, Pattaloong, Pattalung, Phattaloong, Phattalung.

Satun; Changwat Satun จังหวัดสตูล, Setul, Setun.

W.A.R. Wood; William Alfred Rae Wood, William A.R. Wood.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-09-16, 07.37
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.