Modern tid - Andra världskriget och efterkrigstidens Thailand
Highslide JS
Phibun Songkhram i sin bil
Phibun rentvås

Phibun och flera av hans regeringsledamöter hade som tidigare omtalat blivit åtalade som krigsförbrytare efter kriget. Krigsrätten som Phibun och flera av hans officerare hade ställts inför upplöstes dovk i april 1946. Detta oroade en del av Pridis liberala fränder och förargade många rojalister som ville se Phibun hängd.


(Phibun Songkhram)

En källa säger att anledningen till att krigsrätten upplöstes var att lagen om krigsförbrytelser, som de åtalats under, stiftats efter att de arresterats och retroaktiv rättskipning var inte förenlig med författningen. Andra källor säger att man inte kunde bevisa att de samarbetat med japanerna. Phibun och Luang Wichit släpptes nu från fängelset. Det juridiska var inte så enkelt och nedläggningen av åtalet anses allmänt ha framtvingats genom allmänhetens påtryckningar.

Den offentliga opinionen var trots allt ganska fördelaktig för Phibun. Man menade att han gjort sitt bästa för att tillvarata de thailändska intressena under det överväldigande japanska trycket. Phibun och militären rentvåddes nu faktiskt, men militären ville inte ha någon aktiv roll med tanke på möjliga negativa reaktioner från de västmakter som Thailand var så beroende av.

Den frigivne Phibun drog sig tillbaka från politiken. En av mina källor säger att Pridi först tvingade honom i exil till Frankrike. Inom ett år hade meningsskiljaktigheterna dem emellan dock minskat så mycket att han fick återvända till Thailand och han fick behålla sin titel som fältmarskalk. Phibun slog sig ner på sin "lantegendom", som rent faktiskt var en villa i utkanten av Bangkok! Där fick han besök av en rad politiker och det var uppenbart att Phibun inte var någon politiskt "död" man.

Det har spekulerats en hel del om varför Phibun lyckades undgå att bli dömd som krigsförbrytare. En teori är att medlemmarna av Folkets parti 1932 ingått en ed om att aldrig skada varandra inbördes. En annan teori är att Pridi i början av 1946 var övertygad om att Phibun för alltid var borta från aktiv politik och att det var riskfritt att sätta honom på fri fot. En tredje möjlighet är att Pridi och Phibun arbetade samman i större harmoni än de flesta anade och att Pridi helt enkelt inte betraktade Phibuns handlingar under andra världskriget som kriminella.

I mars 1947 skulle Phibun dyka upp som ledare för något som kallades för Thammathipat ธรรมาธิปัตย์ och som uppenbart senare blev till partiet Thammathipat (Phak Thammathipat) พรรคธรรมาธิปัตย์. Partiets engelska namn var Might Is Right Party. Enligt Wikipedia registrerades detta parti den 7 december 1955 och upphörde sedan den 20 oktober 1958.


Stavningsvarianter;

Thammathipat; Tamatipat, Thamatipat, Thammatipat, Thammathibat, Tharmathipat.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-10-05, 17.25
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.