Modern tid - Andra världskriget och efterkrigstidens Thailand
Highslide JS
Phao Sriyanond
Thawan Thamrongnawasawat

Pridi hade faktiskt önskat att avgå tidigare, men övertalats att stanna på sin post. Som skäl till Pridis avgång angavs hans dåliga hälsa och Pridi begav sig utomlands. Innan han lämnade landet lyckades han få installerat en av sitt partis medlemmar på premiärministerposten. Oppositionen kunde nu inte längre använda kungens död som propaganda mot regeringschefen. De obesvarade frågorna runt kungens död kunde dock inte undgå att lägga ett mörkt moln över den nya regimen.

Den tidigare nämnde konteramiralen Thawan Thamrongnawasawat (Thamrong) blev ny premiärminister den 23 augusti 1946. Han hade fått smeknamnet den gyllene tungan (Lin Thong) ลิ้นทอง på grund av sin vältalighet. Thamrong var emellertid en svag regeringschef och hans regering fick öknamnet Buick-regeringen. Detta då alla ministrar fick varsin ny amerikansk personbil av detta märke, i ett läge då landets valutasituation i det närmaste var katastrofal.

Thamrong blev, inte helt oväntat, väldigt populär bland nationalförsamlingens medlemmar då han blundade för den uppenbara korruptionen och medlemmarnas ibland ljusskygga verksamheter. Det förekom utbredd smuggling av ris och missbruk av offentliga medel. Trots detta var det väldigt få gånger som någon av Thamrongs regeringsämbetsmän arresterades eller ställdes inför rätta. Detta gav naturligtvis regeringen dåligt rykte och rykten om en förestående kupp började cirkulera.

En av korruptionsskandalerna handlade om ett regeringsprogram där man delade ut gratis skyfflar och spadar till bönder på landet. Det som köptes in och delades ut var emellertid av dålig kvalitet och ledde till anklagelser om korruption och förskingring. Skandalen blev känd som äta från skyfflar-skandalen (Kin Chop Kin Siam) กินจอบกินเสียม. Denna och flera andra skandaler ledde till en debatt under maj månad 1947, som varade i sju dagar och sju nätter och en misstroendeförklaring från Demokratiska partiet.

Debatten sändes i radio och hade ett stort antal lyssnare. Trots att Thamrong överlevde misstroendeförklaringen valde han att avgå för att bilda en ny regering. Då Thamrong träffade journalister efter debatten skämtade han om kuppryktena i landet. Han var vid den här tiden uppenbart säker på att han hade militärens stöd och då i synnerhet arméns stöd.

Rapporter om rissmuggling och andra skandaler där kinesiska köpmän var inblandade blev allt vanligare under åren 1946 och 1947. Den tidigare omtalade rädslan för kineserna slog nu över till öppen fientlighet och några bedömare menar att dessa korrupta kinesiska handelsmän indirekt banade vägen för Phibuns återkomst.

Fyllnadsvalen till det utvidgade representanthuset i augusti 1946 (under den nya författningen) försvagade Pridis parti och de hade nu bara en svag majoritet som tidigt 1947 försvunnit helt, då avhoppare lämnade partiet för att sälla sig till oppositionen. Det utbröt kaos och det förvärrades ännu mer då ett antal politiker blev mördade. Under tiden hade Pridi återvänt från sin utlandsvistelse ivrig att visa sitt stöd för den antikoloniala nationalismen i Sydostasien.

Efter att nederländarna börjat genomföra militära aktioner mot de indonesiska nationalisterna 1947 kallade Pridi till en konferens i Bangkok. Här skapades ett sydostasiatiskt förbund vid namn Southeast Asian League (SEAL) den 8 september 1947. I konferensen deltog Pridis egna anhängare samt exilledare för nationalisterna i grannländerna. På hösten 1947 hade Pridis antikolonialistiska politik blivit tydlig.

Under krigets sista år hade Seri Thai arbetat intimt tillsammans med antifranska och antijapanska grupper i Kambodja, Laos och Vietnam och dessa förbindelser hade fördjupats då Pridi kom till makten efter krigets slut. De indonesiska, laotiska och vietnamesiska nationaliströrelserna hade 1947 informations- och värvningskontor i Bangkok och det fanns till och med en organisation för monseparatister.

Många och speciellt militären trodde att Pridi hade förbindelser med kommunister och att han arbetade för ett närmande till Sovjetunionen. Det spreds en rad rykten och ett av dem handlade om att Pridi ville skapa en siamesisk republik där Siam skulle vara en viktig hörnsten i en Sydostasiatisk union.

Det påstods att man snappat upp en order via radio och att man hittat dokument som visade på denna plan, att agenter var på väg till Schweiz för att mörda kung Bhumibol och att en vapengömma, där ryska vapen ingick, hade upptäckts i hemmet hos Thamrongs industriminister (ratthamontri krasuang utsahakam) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม. Ministern i fråga var den tidigare omtalade Thong-in Phuriphat och vapnen menades vara avsedda för en kommunistisk revolution.


Stavningsvarianter;

Äta från skyfflar-skandalen; Eating from Shovels Scandal.

Southeast Asian League; South East Asia League (S.E.A.L.), South-East Asia League, Southeast Asia League.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-10-05, 17.31
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.