Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
UDD stämplar sannings- och försoningskommissionen som partisk (september 2012)

Sannings- och försoningskommissionen har inte varit opartisk och kommissionens rapport angående upploppen 2010 var avsedd att hjälpa den tidigare premiärministern Abhisit Vejjajiva och hans biträdande premiärminister Suthep Thaugsuban, menade UDD-ordföranden Thida Thavornseth. Thida ifrågasatte kommissionens opartiskhet då den bildats av Abhisits regim 2010. Det är inte trovärdigt att en regering skulle bilda en kommission som sedan skulle komma fram till att regeringen begått felaktigheter, sade hon.

Just därför hävdade sannings- och försoningskommissionens rapport att UDD:s fredliga kamp hade varit olaglig och att den oidentifierade grupp som kallas "männen i svart" legitimerade den dåvarande regeringens användning av våld mot dem, sade hon. Hon sade också att kommissionens ordförande Khanit na Nakhon tidigare hade varit medlem i det upplösta partiet Thai Rak Thai, men hade lämnat under omständigheter som inte handlade om kärlek till partiet.

Khanit hade också utnämnts till ordförande i en oberoende kommission av den tidigare premiärministern Surayud Chulanont, som skulle undersöka dödsfallen under kriget mot narkotikan. Detta krig hade som tidigare omtalat genomförts under Thaksins tid som premiärminister. Se "Thaksin Shinawatra och hans efterträdare," artikeln "Kriget mot narkotikan och fattigdomen (2003)."

"Hur kan en sådan person betraktas som opartisk eller oberoende? Sannings- och försoningskommissionens rapport menade också att Thaksins frikännande i ärendet om dolda tillgångar var grundorsaken till hela problemet," sade hon. Därför skulle rapporten från Khanits kommission inte leda till försoning utan bara till mera hat.

"Hur kan sannings- och försoningskommissionen vara opartisk då dess ordförande var så hatiskt inställd till Thaksin?" fortsatte Thida. Hon sade också att Thaksin inte tänkte kommentera kommissionens rapport med tanke på dess ordförande. Förutom avsaknaden av trovärdighet var den också ovetenskaplig, tillade hon.

Thida menade att sannings- och försoningskommissionens rapport var full av partiskhet, den sådde hat mot rödskjortorna, anklagade Thaksin för att vara orsaken till alla problem och legitimerade Abhisits och Sutheps handlingar. Fakta om vad som orsakat de 98 dödsfallen kommer till sist att vända den folkliga opinionen mot kommissionen, sade Thida.

UDD kommer att försöka förmå regeringen att antingen se över eller helt bortse från sannings- och försoningskommissionen slutrapport. Detta då man menade att det 351 sidor långa dokumentet var partiskt och man jämförde den med ett gift. Detta sade UDD:s ordförande Thida Thavornseth under en presskonferens fredagen den 21 september och hon menade att rapporten var partisk eftersom vissa personer med "en negativ attityd" mot UDD hade suttit med i kommissionens underkommitté.

Hon sade till exempel att Metha Matkhao เมธา มาสขาว tidigare hade arbetat i Demokratiska partiets kampanjkommitté, som ju var allierade med gulskjortornas PAD. Han hade också nära förbindelser till Suriyasai Katasila, som var en tidigare PAD-koordinator, tillade hon. Hon nämnde också en annan medlem i underkommittén vid som identifierades som Chaiwat Treewittaya (Chaiwat Triwitthaya) ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา. Han var en ledare för PAD:s säkerhetsvakter och Thida påstod att Khanit na Nakhon, som var kommissionens ordförande, hade känt till detta.


(Metha Matkhao)

Demokratiska partiets Sathit Pitutecha kontrade med att UDD i första hand borde se till landets bästa i stället. Han uppmanade den Pheu Thai-ledda regeringen att hålla sitt löfte om att stödja Khanits försök på att hitta sanningen om våldet under rödskjortornas demonstrationer i april och maj 2010. Detta för att få till en försoning i landet, tillade han.

Sathit menade att om rödskjortorna motsatte sig kommissionens rapport och inte följde dess rekommendationer skulle den politiska och sociala konflikten aldrig upphöra, vilket kunde leda till allvarliga konsekvenser för landet. Rödskjortorna måste låta rättsväsendet döma om vilka parter som hade rätt eller fel i samband med blodbadet, tillade han.

Thida berättade att hon snart skulle träffa den biträdande premiärministern Yongyuth Wichaidit, som var ordförande för en kommitté som övervakade arbetet med att följa sannings- och försoningskommissionens rekommendationer. Hon hoppades att Yongyuths kommitté skulle avgöra vilka av de föreslagna råden som skulle följas eller vilka som skulle ignoreras eller rättas till.

Thida skulle föreslå antingen bildandet av en ny kommitté för att se över sannings- och försoningskommissionens rapport, och då speciellt de fakta som kommit fram angående händelserna 2010, eller helt ignorera den och i stället överlåta till rättsväsendet att komma fram till sanningen. Hon tog också upp måndagens dom från brottmålsdomstolen som fastslagit att den dåvarande regeringen varit ansvarig för taxichauffören Phan Khamkongs död. Se även den tidigare artikeln "DSI och utredningarna av dödsfallen 2010 (september 2012)."

"Jag upprepar att rödskjortorna inte kommer att acceptera rapporten då den har förvrängts, inte är transparent och förtalar rödskjortorna samtidigt som den skapar ett rättfärdigande för regeringsstyrkorna om våldsanvändning då man slog ner demonstrationerna," sade hon. "Rapporten är som ett gift."

UDD skulle, översatt till engelska, vidarebefordra sin mening till ambassader, media och internationella organisationer för att visa att det thailändska folket inte var överens med rapporten. Detta då den inte ledde till nationell försoning utan i stället skulle förvärra den sociala splittringen, tillade hon.


Stavningsvarianter;

Metha Matkhao; Metha Meskow.

Chaiwat Treewittaya; Chaiwat Treewitthaya.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-15, 20.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.