Modern tid - Det ökande kommunisthotet
Thailand och USA

Det viktigaste nya inom Thailands ekonomi och politik var den roll som USA spelade. USA:s inflytande hade nu blivit betydligt större än britternas någonsin hade varit. USA betraktade Thailand som en självständig stat som skulle försvaras mot kommunismen och som en regional makt som skulle gynnas på grund av det ökande kommunistiska hotet i regionen. I jämförelse med sina grannländer under denna tid var Thailand mäktigt och stabilt, särskilt efter Phibuns återkomst till makten.

Efter varje framgång för kommunisterna, såsom etablerandet av den kommunistiska regimen i Kina 1949, resultatet av Koreakriget och det franska nederlaget till Vietminh 1954 ökade USA sin tilltro och hjälp till Thailand. Mellan 1951 och 1957 fick Thailand 149 miljoner dollar i ekonomisk hjälp och 222 miljoner dollar i militärhjälp.

Den ekonomiska hjälpen omfattade en utvidgning av hamnen i Bangkok samt förbättringar av vägnätet och järnvägarna. Dessutom fick man teknisk hjälp inom jordbruket, utbildningsväsendet samt hjälp med ekonomisk planering. Den militära hjälpen gjorde det möjligt för de väpnade styrkorna och polisen att få modern utrustning och flygvapenutbildning. Polisstyrkan uppgick till 43 000 man år 1954. Hjälpen utgjorde ett betydande tillskott till den thailändska budgeten som på 1950-talet var omkring 200 miljoner dollar per år.

Både under denna tid och senare var kritiken i Thailand stark mot det nära samarbetet med USA. Även mottagarna av hjälpen höll med om att den medverkade till att ytterligare snedvrida den politiska balansen i landet till förmån för militären. Militärens stärkta politiska position medförde en ökad förmåga att kuva civilbefolkningen. Detta visade sig inte minst med tanke på hur polisdepartementet under general Phao agerade.

Amerikanerna hade heller inte fullständig kontroll över hjälpfonderna. De låg utanför den parlamentariska kontrollen, vilket var en klar fördel för makthavarna! Stora summor hamnade i fickorna hos en del militärer, eller på deras hemliga schweiziska bankkonton. Det är för lätt att skylla den amerikanska politiken för den omfattande korruptionen i Thailand vid denna tid. Även om den amerikanska regeringen använde den thailändska militären i syftet att nå sina mål i kampen mot kommunismen visste de inblandade thailändarna exakt vad de höll på med.

De hade säkert blandade motiv men många menade säkert uppriktigt att armén var nationens räddning, att kommunisterna undergrävt oppositionen och att Thailand hade en ledande roll i att hindra den kommunistiska framryckningen i Sydostasien. Dessa tankar var obligatoriska i den militära utbildningen och folket hade indoktrinerats om detta i mer än en generation.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-08, 11.25
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.