Modern tid - Det ökande kommunisthotet
Det förbättrade förhållandet till Kina

Under våren 1955 blev det tydligt att ett nytt skede av det "kalla kriget" hade inletts. Moskva och Beijing var beredda att minska på trycket i Asien och i stället föra en politik som gick ut på "fredlig samexistens."

Den 18-24 april 1955 deltog Thailand i en konferens i Bandung บันดุง i Indonesien och representerades av utrikesminister Wan Waithayakorn. Under konferensen diskuterade den kinesiske premiärministern Zhou Enlai och prins Wan Thailands och Kinas förhållande till varandra. De åt även middag tillsammans och utväxlade presenter. En källa säger att Phibun till och med övervägde om Pridi skulle få återvända till Thailand.

Under de informella diskussionerna försökte Zhou Enlai övertyga prins Wan att Kina inte tänkte uppträda aggressivt mot Thailand och han förklarade att den självständiga taistaten i Yunnan inte hade någon betydelse utanför Kina. Pridi Banomyong befann sig heller inte i Xishuangbanna utan i Beijing och var inte engagerad i någon undergrävande verksamhet mot Thailand, förklarade Zhou.

Dessutom var Kina nu villigt att diskutera frågan om medborgarskap för den kinesiska minoriteten i Thailand. Detta trots att det inte fanns diplomatiska förbindelser mellan de båda nationerna. Prins Wan fick också en inbjudan att besöka Kina. Thailand accepterade visserligen inte denna inbjudan, men Zhou Enlais övertygande sätt imponerade på dem och förhållandet mellan de båda nationerna förbättrades betydligt.

Också inom Thailand ändrades förhållandet till den kinesiska minoriteten, som en direkt följd av den minskade spänningen i världen. Den thailändska regeringen fann det allt svårare att hitta skäl för att undertrycka kineserna och att jaga misstänkta vänsterpolitiska grupper.

Kritiken mot regeringen, både inifrån och utifrån, för att Thailand allierat sig så starkt med de västerländska makterna fortsatte emellertid. Det nya politiska klimatet hade dock betydelse för thailändarnas hållning till SEATO och Thailands dilemma var att SEATO:s politik till stor del var antikinesisk.

I augusti 1955 påbörjade USA och Kina informella överläggningar i Schweiz. I Bangkok trodde man allmänt att det ville medföra ett närmande mellan de båda stormakterna. Trots att den amerikanske utrikesministern Dulles starkt hävdade att USA inte ville ändra sin syn på SEATO, beklagade de thailändska ledarna djupt att dessa viktiga diskussioner hölls utan föregående samtal med SEATO:s medlemsländer.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-07-28, 19.38
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.