Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Bangkokhäktet (Bangkok Remand Prison)
Majestätsbrottsfångar ber NHRC om hjälp (30 augusti 2012)

Thailands statliga kommission för mänskliga rättigheter (NHRC) hade ombetts av sex majestätsbrottsfångar att undersöka vad kommissionen kunde göra för dem angående kränkningarna av deras rättigheter i samband med domstolarnas vägran att bevilja dem borgen. Problemet med att de nekats borgen innebar att de i princip kunde hållas häktade i åratal. Utan någon dom kunde de heller inte ansöka om kunglig nåd och heller inte få den hälso- och sjukvård de behövde i fängelset.

Under ett 70 minuter långt möte mellan Niran Pitakwatchara från NHRC och majestätsbrottsfångarna sade Surachai Danwattananusorn att han och tre andra fångar hade lämnat in specialansökningar om kunglig nåd medan de övriga två, vars domstolsförhandlingar ännu pågick, ännu inte hade gjort detta. Niran medgav att ärendet var komplicerat då man hade att göra med både domstolsväsendets, myndigheternas och allmänhetens åsikter. "Vi skall försöka arbeta med ärendet då vi har förstått att strafflagens artikel 112 hela tiden har använts som ett politiskt verktyg,'" sade Niran.

Under mötet fanns inte den enda kvinnliga majestätsbrottsfången Daranee Chanchoengsilpakul med då hon som satt fängslad på annan ort. Surachai förklarade att en ansökan om kunglig nåd skulle innebära att han inte längre kunde slåss för sin oskuld i det nuvarande rättssystemet, då detta var besvärligt och kändes hopplöst för honom och hans kollegor.

Av de sex fångarna ville fyra överföras till det temporära fängelset i Lak Si (Lak Sis interneringscentrum). De fyra var Surachai Danwattananusorn, som hade 10.5 år kvar av sitt straff, Sathien Rattanawong (Sathian Rattanawong) เสถียร รัตนวงศ์, som hade fem eller sex månader kvar, Wanchai Saetan วันชัย แซ่ตัน (en Singapore-Thai) som hade 13 år och nio månader kvar och Suraphak Phuchaisaeng สุรภักดิ์ ภูไชยแสง, vars rättegång skulle börja den 18 september.


(Sathien Rattanawong)


(Suraphak Phuchaisaeng)

Det visade sig senare att Suraphak Phuchaisaeng friades från anklagelserna om majestätsbrott i brist på bevis. Han hade suttit häktad i 14 månader då han friades den 31 oktober 2012.

Somyot Prueksakasemsuk föredrog att stanna kvar i Bangkokhäktet liksom Thanthawut Taweewarodomkul, vars appell om ett tillbakadragande av överklagandet efter tre månader ännu inte hade godkänts. I en annan intervju hade Thanthawut sagt att den medicinska vården inte hade förbättrats trots Ampon Tangnoppakuls tragiska död den 8 maj. Tidigare under augusti månad hade en ung koreansk man dött inne i fängelset, berättade Thanthawut.

Niran hade också träffat tre utländska fångar. Två av dessa kämpade mot ett utlämnade till Kambodja respektive Italien och den tredje var anklagad för pedofili.

Måndagen den 4 juni 2013 meddelade advokaten Anon Nampa att kung Bhumibol hade benådat Wanchai Saetan, som sedan släpptes på fri fot under tisdagen. Wanchai, som arbetat som turistguide i Thailand, hade bott i landet i mer än 30 år. Han hade dömts för att ha distribuerat kränkande dokument om kungen under de politiska oroligheterna 2009. Han hade fått 15 års fängelse för två brott mot lagen om majestätsbrott.


Stavningsvarianter;

Suraphak Phuchaisaeng; Surapak Phuchaisaeng, Surapak Phuchaisang, Surasak Phuchaisaeng, สุรภักดิ์ ภูไชยแสน (felaktigt).

Wanchai Saetan; Wanchai Tan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-10-09, 14.40
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.