Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Ong-ard Klampaibul
NACC ombeds att undersöka rissubvensionsprogrammet (2 december 2012)

Under måndagen den 3 december 2012 kommer Demokratiska partiet att lämna över bevis och dokument till antikorruptionskommissionen (NACC), för att visa på oegentligheter i rissubvensionsprogrammet. Parlamentsmedlemmen för Demokratiska partiet Ong-ard Klampaibul berättade på söndagen att han och Warong Dechgitvigrom, som var parlamentsmedlem för samma parti, skulle representera oppositionspartiet i deras ansökan om hjälp från NACC med att undersöka fallet.

Man uppmanade också NACC att undersöka möjlig korruption i samband med något som kallades SML Projects efter klagomål från bybor i nordöst att pengar bara hade betalats till de som stod partiet Pheu Thai nära och till rödskjortemedlemmar, sade Ong-ard.

Regeringen hade tidigare hävdat att man sålt fem miljoner ton från rissubvensionsprogrammet i ett avtal mellan Kina och Thailand. Efter att den kinesiske ambassadören i Thailand hade sagt att man bara hade en principiell överenskommelse ville oppositionspartiet se det påstådda exportavtalet med Beijing. Ong-ard krävde att regeringen verifierade sitt påstående genom att visa kopior på kontraktet, exportdokument från tullen och kvitton. Opposition har givit regeringen tidsfristen fram till måndag för att producera dessa dokument sade han, utan att förklara vad som skulle hända om detta inte blev gjort.

Tisdagen den 4 december berättade Klanarong Chanthik från antikorruptionskommissionen (NACC) att man beslutat att bilda två underkommittéer för att undersöka om handelsminister Boonsong Teriyapirom hade begått några fel i samband med regeringens rissubvensionsprogram. Klagomålen och bevisen som lämnats in var tillräckliga för att NACC:s beslut att bilda de två underkommittéerna för att undersöka Boonsong. Om det skulle visa sig att fler personer var inblandade skulle de också kallas till förhör.

Informationen om påstådd korruption i rissubvensionsprogrammet från Warong och andra parlamentsmedlemmar under misstroendedebatten skulle också övervägas, sade Klanarong. Dagens möte vid NACC beslutade också att bilda en underkommitté för att behandla en begäran som ville avsätta premiärminister Yingluck Shinawatra och försvarsminister Sukumpol Suwanatat efter påstådda oegentligheter i hur höga officerare omplacerats i försvarsministeriet, sade Klanarong.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-17, 12.18
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.