Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Worachet Pakeerut
Förslagen om ändringar i lagen om majestätsbrott

Den tidigare omtalade Prasong Soonsiri skickade tisdagen den 27 september 2011 en varning till en grupp akademiker som kallade sig Nitirat (Khana Nitirat) คณะนิติราษฎร์. Gruppen bestod av sju jurister från Thammasatuniversitetet ledd av Worachet Pakeerut (Worachet Phakhirat) วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (23 augusti 1969-). Nitirat hade tidigare kallat sig Declaration Outside the Court.

De övriga sex som ingick i gruppen var Jantajira Iammayura (Chanthachira Iammayura) จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, Thapanan Nipithakul (Thapanan Niphitthakun) ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล (23 december 1969-), Teera Suteewarangkurn (Thira Suthiwarangkun) ธีระ สุธีวรางกูร, Piyabutr Saengkanokkul (Piyabut Saengkanokkun) ปิยบุตร แสงกนกกุล (23 oktober 1979-), Sawatree Suksri (Sawatri Suksi) สาวตรี สุขศรี och Poonthep Sirinupong (Punthep Sirinuphong) ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.


(Jantajira Iammayura)


(Thapanan Nipithakul)


(Teera Suteewarangkurn)


(Piyabutr Saengkanokkul)


(Sawatree Suksri)


(Poonthep Sirinupong)

Nitirat-gruppen hade föreslagit regeringen att alla domar och andra juridiska beslut i samband med kuppen den 19 september 2006 skulle omprövas och att artikel 13 i strafflagen och artikel 112 (lagen om majestätsbrott) skulle ändras. En ändring av lagen skulle enligt gruppen skydda yttrandefriheten.

Prasong hävdade att gruppens aktiviteter kunde leda till en ny militärkupp och Prasong, som varit ordförande i den kommitté som arbetat fram den nuvarande författningen från 2007, sade att en del av Nitirat-akademikerna tidigare hade samarbetat med Thaksin. Han påstod att gruppens mål var detsamma som den nuvarande regeringens och gick ut på att rentvå Thaksin. Prasong menade att det faktiskt funnits en anledning till kuppen 2006 och anklagade Nitirat-gruppen för att de inte insåg de bakomliggande orsakerna.

Under tisdagen den 27 september uttalade sig också överbefälhavaren Prayut Chan-o-cha. Han tyckte inte att det var nödvändigt att ändra artikel 112 i strafflagen då monarkin aldrig skadat någon utan i stället hade bidragit med betydande insatser för landet. "Det som redan är bra skall man inte röra," sade Prayut. Han sade också att man inte skulle blanda sig i de juridiska processerna och rättssystemet då detta bara skulle skapa fler problem.

FN:s särskilde rapportör i frågor om rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, Frank La Rue แฟรงค์ ลารู (1952-), bad måndagen den 10 oktober Thailand att se över hur man tillämpade sin strafflag och sin databrottslag i samband med ärenden om majestätsbrott. Han uppmanade regeringen att omarbeta artikel 112 i strafflagen och databrottslagen från 2007. Detta då han ansåg att lagarna var för vaga och att straffen var allt för hårda sett i ett större perspektiv.


(Frank La Rue)

La Rue uppmanade också Thailand att ändra lagarna så att de bättre stämde överens med landets åtagande om att följa internationella regler för mänskliga rättigheter. Artikel 112 säger att "den som kränker, förolämpar eller hotar kungen, drottningen, tronföljaren eller regenten skall dömas till fängelse i tre till femton år." "Den senaste kraftiga ökningen i antalet ärenden om majestätsbrott som drivs av polisen och domstolarna visar hur angeläget det är att ändra lagarna," sade La Rue.

La Rue menade också att även databrottslagen de facto användes som en majestätsbrottslag. Om man uttryckte åsikter om monarkin på internet, som kunde betraktas som ett hot mot den nationella säkerheten, kunde man dömas till fem års fängelse enligt databrottslagen.

"Hotet om ett långt fängelsestraff och otydligheten om vad som anses vara förtal, förolämpning eller hot mot monarkin leder till självcensur och kväver viktiga samhällsdebatter i allmänhetens intresse. Därmed äventyras rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet," sade La Rue. Frank La Rue hade länge bett om att få besöka Thailand, vilket dock inte beviljats.

Försvarsministern och biträdande premiärministern, general Yuthasak Sasiprapha (Yutthasak Sasiprapha) ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (8 januari 1937-) sade fredagen den 23 december att han var motståndare till alla försök att ändra i artikel 112 i strafflagen.


(Yuthasak Sasiprapha)

Yuthasak sade att han var överens med en nära medarbetare till kung Bhumibol, Sumeth Tantivejkul (Sumet Tantiwechakun) สุเมธ ตันติเวชกุล (26 augusti 1939-), som också menade att man skulle hålla sig borta från ändringar i denna lag. Yuthasak vägrade att kommentera frågor om lagar som försvarar de mänskliga rättigheterna i utlandet. Tidigare under veckan hade Sumeth, som var generalsekreterare för kungens Chaipattana Foundation (Mun Nithichai Phatthana) มูลนิธิชัยพัฒนา, sagt att lagen om majestätsbrott inte var något problem för de som inte bröt mot den!


(Sumeth Tantivejkul)

Onsdagen den 25 januari 2012 fortsatte Prayut Chan-o-cha med sin kritik mot Nitirat. "Det finns några akademiker som försöker skapa en rörelse [för ändringar av artikel 112], men jag tror att de flesta akademiker respekterar den kungliga institutionen då den har givit landet många fördelar under lång tid och landet hade inte befunnit sig där det är i dag utan den. Jag skulle vilja fråga en del akademiker vad de har tillfört landet," tillade Prayut.

Överbefälhavaren sade också att han var beredd att försvara monarkin om några akademiker kom med anstötliga kommentarer mot den. Prayut berättade också att han talat med den nye försvarsministern och flygvapengeneralen Sukumpol Suwanatat (Sukamphon Suwannathat) สุกำพล สุวรรณทัต (17 augusti 1951-).


(Sukumpol Suwanatat)

Pheu Thai meddelade fredagen den 27 januari att man inte hade några planer eller tankar om att ändra artikel 112 i strafflagen. Uttalandet, som lästes upp av partiledaren Yongyuth Wichaidit, sade att Pheu Thai respekterar den höga institutionen och står fast vid ett demokratiskt system med kungen som statschef. Pheu Thai har inga tankar om att ändra lagen, vilket en del individer har hävdat i media, sades det i uttalandet.

Biträdande ministern för jordbruk och kooperativ Nattawut Saikua insisterade tisdagen den 31 januari ännu en gång på att Pheu Thai och regeringen inte tänkte ändra artikel 112 i strafflagen, vilket Nitirat hade föreslagit. "Nitirat-gruppen har en annan syn på saken och jag betraktar detta som något normalt i en demokrati," sade Nattawut. Men han sade också att en del förslag från Nitirat var användbara. "Jag uppmanar Demokratiska partiet att sluta blanda ihop lagen om majestätsbrott med politik. Folket kommer till sist att upptäcka vad Demokratiska partiet håller på med," sade Nattawut.

Måndagen den 6 februari 2012 fortsatte påtryckningarna mot Nitirat från Prayuts sida. Denna gång med en direkt uppmaning till gruppen om att sluta att försöka ändra lagen om majestätsbrott. Under måndagen förklarade dock premiärminister Yingluck att Nitirat hade laglig rätt att samla in 10 000 underskrifter för en begäran om att reformera lagen om majestätsbrott. Hon sade också att man var tvungen att respektera gruppens rätt till yttrandefrihet. Yingluck uppmanade Nitirat att föra en fredlig kampanj och hålla sig inom lagens råmärken.

Ingen fick exploatera den kungliga institutionen och folket måste försvara den, sade hon. Då Yingluck tillfrågades om Nitirats kontroversiella förslag kunde orsaka oro i landet valde hon att inte svara på frågan.

Tisdagen den 7 februari stämde flottans chef amiral Surasak Runroengrom สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (1953-) in i Prayuts kritik mot Nitirat. "Jag tror att alla de väpnade styrkorna följer gruppens aktiviteter för att se om de påverkar den nationella säkerheten. Jag håller med majoriteten av folket om att kampanjen inte tjänar något syfte," sade han. Under tisdagen sade också de två biträdande premiärministrarna Chalerm Yubamrung och Yuthasak Sasiprapha att de stödde Prayuts åsikt om Nitirat.


(Surasak Runroengrom)

Samma dag försvarade Natthawut Saikua Nitirat-gruppen och förklarade att de följde gällande lag i ett demokratiskt system och att allmänheten skulle visa återhållsamhet i sina uttalanden om gruppen. Natthawut sade också att om det visade sig att Nitirat bröt mot någon lag så skulle berörda myndigheter naturligtvis agera. Om regeringen agerade på ett sätt som begränsade yttrandefriheten skulle detta bara leda till ytterligare konflikter i samhället, menade Nattawut. Samtidigt var han tydlig med att säga att premiärminister Yingluck Shinawatra och partiet Pheu Thai hade tagit avstånd från rörelsens mål.


(Nitirat-sympatisör)

Nattawut valde också att kommentera ett förslag från Chuan Leekpai. Chuan hade sagt att regeringen kunde använda Thaksins beslagtagna pengar som kompensation för de som dött eller skadats i det politiska våldet, då de ju slagits för Thaksin! Nattawut sade att han inte kunde tro sina öron att något sådant kunde komma ur munnen på en politiker av Chuans kaliber.

Han sade också att principen för kompensationen var att offer från alla sidor, och inte en enskild gruppering, skulle få kompensation för de fem år av politiskt våld, som kulminerade den 19 maj 2010. Regeringen menade att detta kunde bli en start på målet om nationell försoning, tillade Nattawut.

På onsdagskvällen den 29 februari överfölls och misshandlades Worachet Pakeerat av två okända män. Överfallet inträffade på en parkeringsplats vid universitetet och händelsen anmäldes till polisen vid Chana Songkhram på torsdagsmorgonen. Efter attacken lovade Worachet och de övriga medlemmarna i Nitirat att de inte lät sig skrämmas av överfallet och att de skulle fortsätta sin verksamhet.

Redan dagen efter överfallet hade förövarna identifierats, överlämnat sig självmant till polisen och erkänt dådet. Det handlade om ett par 30 år gamla tvillingbröder vid namn Supot Silarat (Suphot Silarat) สุพจน์ ศิลารัตน์ och Supat Silarat (Suphat Silarat) สุพัฒน์ ศิลารัตน์.


(Worachet visar upp sitt misshandlade ansikte)


(Supot och Supat)

Dusitdistriktets domstol dömde torsdagen den 8 mars de båda till sex månaders fängelse. Domen omvandlades till tre månaders fängelse då de hade erkänt brottet. Då Supot tidigare hade fått villkorlig dom på sju månader för vapenbrott 2010 förlängdes hans straff till tio månaders fängelse. Släktingar till tvillingarna sade att de skulle ansöka om borgen för de två som tänkte överklaga domen.

Det fanns fler nätverk än Nitirat som var kritiska mot lagen om majestätsbrott. Nätverket Santiprachatham (Klum Santi Prachatham) กลุ่มสันติประชาธรรม hade tisdagen den 29 november 2011 upprepat sina tidigare krav om att upphäva lagen om majestätsbrott i strafflagen och databrottslagen. Santiprachatham bestod av ett antal välkända intellektuella och samhällsaktivister både från Thailand och från andra länder. Nätverket hade tidigare uppmanat det thailändska rättsväsendet att på ett seriöst sätt undersöka principerna för rättvisa, humanism, demokrati och grundläggande rättigheter.

En kampanj fördes på Facebook och annan social media. Där kritiserade man bland annat domen mot en då 61-årig man som jag kommer att berätta om i artikeln "Ampon Tangnoppakul (Arkong) åtalas för majestätsbrott (september 2011)," längre fram i detta avsnitt.

Omkring 20 rödskjortor lämnade den 15 maj 2012 över ett brev till premiärminister Yingluck där man bad regeringen att ompröva sitt beslut om att inte ändra i lagen om majestätsbrott (artikel 112). Gruppen, som kallade sig för nätverket för demokratiska samhällsaktivister, leddes av Jitra Kachadej (Chitra Khatchadet) จิตรา คชเดช.


(Jitra Kachadej)


(Jitra Kachadej i utlandet)

Nätverket bad också regeringen att frige fångar som dömts för politiska brott och för majestätsbrott, vilket gruppen Nitirat och sannings- och försoningskommissionen också begärt. Regeringen uppmanades också att undersöka fångarnas medicinska vård, deras mat och övriga levnadsvillkor. Rödskjortorna, som var klädda i svart, satte upp plakat där det stod: "Nej till 112", "Frige Surachai" och "Sluta använd artikel 112 som ett politiskt verktyg" på en busshållplats vid Government House. De skanderade "ändra 112" i ungefär en timme innan biträdande premiärminister Yongyuth Wichaidit kom ut för att ta emot brevet till Yingluck.


(Nej till ändringar av artikel 112)

Pheu Thais talesman Prompong Nopparit förklarade att partiet stod fast vid sitt beslut om att inte ändra i lagen om majestätsbrott. De som vill ändra i artikel 112 får driva en egen kampanj för detta. Om en majoritet av det thailändska folket blir överens om ändringar kan Pheu Thai kanske överväga att ändra ståndpunkt, sade Prompong.

Tisdagen den 29 maj 2012 var det dags för en ny grupp, som kallade sig för kampanjkommittén för ändring av artikel 112 (khana ronarong kae khai matra 112) คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112, att lämna över ett förslag om ändringar i lagen till representanthuset. Ändringsförslaget hade skrivits under av 12 217 personer och lämnades över till representanthusets vice talman Wisuth Chainarun (Wisut Chainarun) วิสุทธิ์ ไชยณรุณ (13 maj 1958-) av representanter från CCAA112.

Bland dessa fanns Charnvit Kasetsiri, Puangthong Pawakrapan (Phuangthong Phawakphan) พวงทอง ภวัครพันธุ์, Rawee Siri-issaranant (Rawi Siri-itsanan) รวี สิริอิสสระนันท์ och Jaran Ditapichai.


(Wisuth Chaiarun)


(Puangthong Pawakrapan)


(Rawee Siri-issaranant)

Puangthong sade att artikel 112 behövde ändras då den kränkte den grundläggande yttrandefriheten, vilket skapat stora problem för många personer. De flesta dömda under artikel 112 hade fått mycket hårda straff. Det som hänt med den längre fram omtalade Arkong (Akong) อากง var ett tydligt exempel på konsekvenserna av denna lag, sade hon.

Puangthong sade att ändringsförslaget grundades på ett förslag från akademikergruppen Nitirat om att inte betrakta lagen om majestätsbrott som relaterad till rikets säkerhet. Man föreslog också att endast kontoret för hans majestäts ansvarige privatsekreterare skulle kunna anklaga och åtala personer för majestätsbrott. Charnvit sade att han hoppades att parlamentsmedlemmarna skulle ha modet att överväga förslaget.

Vice talmannen Wisuth sade att förslaget skulle undersökas enligt gängse parlamentariska regler. Undersökningen kunde dock ta flera månader då samtliga underskrifter först behövde verifieras.


Stavningsvarianter;

Worachet Pakeerut; Worajet Pakeerat, Worajade Pakeerat, Vorajet Pakeerat, Vorajate Pakeerat Vorachet Pakeerat, Worachet Pakeerut.
Alternativt födelseår för Worachet Pakeerut; 1970.

Piyabutr Saengkanokkul; Piyabut Sangkanonkul.
Alternativt födelseår för Piyabutr Saengkanokkul; 23 oktober 1980.

Frank La Rue; Frank William La Rue.

Yuthasak Sasiprapha; Yuthasak Sasiprapa, Yutthasak Sasiprapa, Yutthasak Sasiprapha.)

Sumeth Tantivejkul; Sumet Tantivejkul, Sumete Tantivejkul.

Sukumpol Suwanatat; Sukampon Suwannatat.

Surasak Runroengrom; Surasak Roonruangwong, Surasak Rounroengrom.

Nätverket för demokratiska samhällsaktivister; Network of Democratic Society Activists.

Jitra Kachadej; Jittra Cotchadet.

Kampanjkommittén för ändring av artikel 112; Campaign Committee for the Amendment of Article 112 (CCAA112) (ครก.112).

Wisuth Chainarun; Wisuth Chaiarun, Wisut Chainarun Wisuth Chainaroon.

Puangthong Pawakrapan; Puangthong Pawakapan.

Rawee Siri-issaranant; Wad Rawee (Wat Rawi) วาด รวี.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-18, 14.55
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.