Ayutthaya - Konungariket Ayutthaya
Highslide JS
Gammal bro i Kampong Thom
Utvecklingen i Kambodja

I Kambodja blev Thommo Reachea I:s efterträdare och son till kung Srey Sukonthor (Phra Si Sukhonthabot) พระศรีสุคนธบท (r. 1504-1512). Han är även känd under namnen Damkhat Sokonthor, alternativt Damkhat Sukonthor. Han var född 1472 eller 1473 och skall enligt en källa ha varit halvsiames. Det finns källor som säger att Srey Sukonthor hade blivit misstänkt för ett upprorsförsök mot sin far. Han hade därför flytt till Khorat och samlade sedan ihop en armé, vilket i sin tur fick Thommo Reachea I att fly till Ayutthaya. Därefter blev Srey Sukonthor kung 1494-1499 och sedan igen 1504-1512.

En man ur folket som kallades Pichey Neak hade en mycket vacker dotter vid namn Srei Sar Chhor, som han gav till kung Srey Sukonthor. Kungen blev mycket förälskad i henne och gav en rad ärebevisningar till sin svärfar och i synnerhet till en son till honom vid namn Neay Kan. Neay Kan var född 1476, men flera källor anger hans födelseår till 1483.

Neay Kan skall sedan ha blivit alltmer arrogant efter hand som hans status ökade och i synnerhet efter att hans syster fött kungen en son. Irriterade och avundsjuka ämbetsmän bestämde sig därför för att göra sig av med honom och anklagade honom för att ha planerat att mörda kungen.

En sammanfattning av legenden berättar följande: Konflikten började 1508 och pågick i fyra år. Den började med en dröm som skulle orsaka stor förödelse i landet. Kung Srey Sukonthor hade drömt att han hotades av en drake. Spåmän och illvilliga kungliga ämbetsmän kom fram till att det handlade om att en man född i drakens år planerade en kupp mot tronen. Detta fick Srey Sukonthor att bestämma sig för att göra sig av med Neay Kan, som var född i drakens år. Man planerade detta i hemlighet, men Neay Kans syster Srei Sar Chhor fick reda på vad som var på gång och hon varnade sin bror.

Planen var att Neay Kan skulle följa med kungen och fiska. Därefter skulle man se till att nätet fastnade i botten och man skulle be Neay Kan att hoppa i och ordna detta. Då Neay Kan befann sig under vattnet skulle man kasta fler nät över honom och få det hela att se ut som en drunkningsolycka.

Tack vare sin systers varning försökte inte Neay Kan att trassla upp nätet, utan simmade istället iväg från platsen utan att dränkas av de andra näten. Neay Kan flydde till Ba Phnom (Ba Phanom) บาพนม, som numera är ett distrikt i provinsen Prey Veng, och startade ett folkligt uppror mot kungen. En thailändsk källa säger att han befann sig i Basan.

En källa berättar att Srey Sukonthor hade utsett sin bror och den blivande kungen Ang Chan I (Ong Chan) องค์จันทน์ till uparat 1507. Han regerade därmed över regionen vid nuvarande Phnom Penh och de östra provinserna. Ang Chan, som var född 1496 i Srei Santhor, var därmed endast omkring 11 år gammal då han utsågs till vicekung.

Neay Kan samlade ihop en armé och lyckades den 15 mars 1512 åstadkomma det han tidigare beskyllts för att ha planerat, nämligen att mörda Srey Sukonthor. Det finns olika varianter på hur kungen blev mördad. Enligt en variant skall han ha blivit mördad i eller vid floden Stung Sen (Maenam Satueng Saen) แม่น้ำสตึงแสน, i den nuvarande provinsen Kampong Thom.

Under denna turbulenta tid i Kambodjas historia flydde Ang Chan till Ayutthaya. En källa säger att han gjorde detta redan 1508 och att han stannade där i hela åtta år. En annan källa antyder att han flydde till Ayutthaya 1512 efter att kung Srey Sukonthor hade mördats.

Neay Kan (r. 1512-1521) blev därefter ny kung. Lägg märke till att Neay Kan är identisk med kung Sdach Korn (Sadet Kon) เสด็จกอน eller Srei Chettha II. I thailändska källor kallas kungen ofta för Chao Kong เจ้ากอง, alternativt Khun Luang Phra Sadet Kon ขุนหลวงพระเสด็จกอน. Han hette från början Khun Luang Kong ขุนหลวงกอง, alternativt Kon กอน, eller กน. Du kan läsa mer om Sdach Korn och Ang Chan I längre fram i avsnittet "Ayutthaya och kontakterna med väst," artikeln "Krig mot Kambodja (1551, 1556)."


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Srey Sukonthor; Damkat Sokhonthor, Damkhat Reachea, Damkhat Sukonthor (personnamn), Dhamkat Sokonthor, Dhammaraja, Dharmarajadhiraja (Thommoreachea), Ponhea Damkhatracha (personnamn), Preah Srey Sokunboth, Srei Sokunbat, Srei Sokunbot, Srei Sukonthor, Srey Sokhontor Bat, Srey Sokonthor Bat, Srey-Sokonthorbat, Sri Sukonthor, Sugandhapad.
Alternativa regeringstider för Srey Sukhonthor; 1486-1512, 1494-1499, 1503-1508, 1503-1512.
Alternativ levnadstid för Srey Sukhonthor; 1473-1499. Mördades 1508 enligt Wikipedia.

Pichey Neak; Pichey-neak, Pichey Neak Kum.

Neay Kan; Kan, Khun Luong Preah Sdach Sammaha Sena Thipadey, Neai Kan, Ney Kan, Ney Khan, Ney Khon, Sdach Khan, Sdey Kan.
Alternativt födelseår för Neay Kan; 1476.

Ba Phnom; Ba-Phnom, Baphnom, Ba Phnum.

Stung Sen, floden; Maenam Sathueng Saen แม่น้ำสทึงแสน, Steung Saen River.

Sdach Korn; Chao Kon เจ้ากน, Hluong Preah Sdej Kan, Kon กอน, Kon กน, Sadet Kan เสด็จกัน, Sadet Kon, Sdach Kân, Sdach Kon, Sdech Kan, Sedach Kon, Sedach Korn.
Alternativa regeringstider för Sdach Korn; 1498-1505, 1498-1526, 1504-1512, 1508-1538, 1512-1516, 1512-1521, 1512-1529.

Srei Chettha II; Preah Srei Jeddha, Srei Chetha (Phra Si Chai Setthathirat) พระศรีไชยเชษฐาธิราช, Srei Chetha Thireach Reameathiptei, Srei Cheychetthathirach, Srey Chetha (personnamn), Srey Chetha Thireach Rama Thepday, Srei Chetha Thireach Reameathiptei.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-04-21, 09.22
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.