Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Charupong Ruangsuwan
Pheu Thai får en ny partiledare (oktober 2012)

Yongyuth Wichaidit har avgått som parlamentsmedlem och ledare för Pheu Thai, berättade partitalesmannen Prompong Nopparit torsdagen den 4 oktober 2012. Prompong sade att Yongyuths beslut, som tagits redan i september, var betydelsefullt. Detta med tanke på att ge partiet möjlighet att rekonstrueras och bereda väg för en ny generations medlemmar att ta över. Detta medan Yongyuth väntade på besked om han skulle få fortsätta att verka som politiker.

Yongyuth hade tidigare avgått från sina dubbla poster som biträdande premiärminister och inrikesminister efter att antikorruptionskommissionen (NACC) kommit fram till att han begått ämbetsbrott i sin handläggning av markköp 2002. Yongyuth hade godkänt försäljning av bitar av mark i Pathum Thani till fastighetsbolaget Alpine Real Estate Co och Alpine Golf & Sports Club Co. Detta trots att det handlade om mark som egentligen tillhörde ett tempel.

Den tidigare biträdande inrikesministern Sanoh Thienthong hade som tidigare omtalat ägt aktier i de två bolagen och marken hade köpts av Thaksin 1999. Man hade också försökt åtala Sanoh i Alpine-skandalen, men preskriptionstiden hade gått ut 2010.

Yongyuth var vid tiden för försäljningen vice permanent sekreterare vid inrikesministeriet. Inrikesministeriet hade nu avskedat Yongyuth retroaktivt från 2002. Bakgrunden till denna historia kan du läsa om i det tidigare avsnittet "Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst," artikeln "Sanoh Thienthong åtalas för maktmissbruk (16 september 2010)." Händelserna med ovan omtalade markaffärer och exploateringen av marken har som tidigare nämnt fått samlingsnamnet Alpine-skandalen.

Onsdagen dagen innan hade Demokratiska partiet begärt, med uppbackning från 62 av sina parlamentsmedlemmar, att representanthusets talman Somsak Kiatsuranont skulle fråga författningsdomstolen om Yongyuth fortfarande var kvalificerad att vara Pheu Thais ledare och medlem i representanthuset.

Måndagen den 8 oktober utsåg Pheu Thais verkställande utskott polisen och generallöjtnanten Viroj Pao-In (Wirot Paoin) วิโรจน์ เปาอินทร์ (7 december 1933-) att verka som tillfällig partiledare. Pheu Thais medlemmar skulle sedan samlas den 30 oktober för att välja en ny partiledare. Viroj hade tidigare varit medlem i partierna Chart Thai och Thai Citizen party. Han hade tidigare också varit biträdande inrikesminister i Suchinda Kraprayoons regering och biträdande premiärminister i Chuan Leekpais regering.


(Viroj Pao-In)

Thaksins son Panthongtae publicerade lördagen den 13 oktober ett handskrivet brev på Facebook, som hans far hade skrivit till Yongyuth. I brevet lovordade Thaksin Yongyuth för hans uppoffring för partiet. Samtidigt bad Thaksin honom om att fortsätta sitt arbete för partiet.

Enligt en opinionsundersökning utförd av Suan Dusit Poll, som också blev känd under lördagen, var veteranpolitikern Chaturon Chaisang favorit att bli utsedd till nästa ledare för Pheu Thai. Chaturon hade som tidigare omtalat varit ledare för Thai Rak Thai och en viktig medlem i Thaksin Shinawatras regering och fanns med bland de 111 politiker som nyligen blivit av med sitt femåriga förbud om att verka politiskt.

Andrahandsfavorit var den tillfällige partiledaren Viroj Pao-in och som tredjehandsfavorit kom Phumtham Vejjayachai följd av transportminister Charupong Ruangsuwan (Charuphong Rueangsuwan) จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (15 augusti 1946-) och den tidigare nationelle polischefen Priewpan Damapong. Enligt källor i partiet ansågs Priewpan ha goda förutsättningar och kvalifikationer för jobbet, men han hade ännu inte ansökt om medlemskap i Pheu Thai.

Priewpan Damapong förklarade måndagen den 15 oktober 2012 att han inte ville ta över partiledarskapet i Pheu Thai. Detta även om han eventuellt skulle nomineras till posten. Han ansåg sig inte vara ett passande val för posten. Priewpan berättade detta efter att han och ett tjugotal andra personer hade ansökt om medlemskap i regeringspartiet Pheu Thai. De var alla klasskamrater från kadettskolan Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS) (klass 10), där även Thaksin hade gått.

De hade hälsats välkomna av den tillfällige partiledaren Viroj Pao-in då de anlände till partiets högkvarter. Han skänkte var och en av dem en kavaj med partiets logo innan man kallade till presskonferens.

Priewpan, som ju var en bror till Thaksins tidigare hustru Potjaman, förklarade att han ville hjälpa Pheu Thai med att ta itu med landets narkotikaproblem och landets säkerhet, vilket han hade mångårig erfarenhet av. Tillfrågad om han var beredd att få en post som biträdande premiärminister med ansvar för att ta itu med den illegala narkotikahandeln svarade Priewpan att han inte befann sig i ett läge där han kunde kommentera en möjlig regeringspost.

Han tillade att han för närvarande var rådgivare till polisen och generallöjtnanten Chaiwat Chotima ชัยวัฒน์ โชติมา, som var kommissionär vid Narcotics Suppression Bureau (NSB) (Kong Banchakan Tamruat Prap Pram Yaseptit) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, och i denna position kunde han redan hjälpa till med att tackla narkotikaproblemet. Priewpan sade att han ansökt om medlemskap i Pheu Thai på eget bevåg och inte efter att ha blivit övertalad av premiärminister Yingluck Shinawatra. Angående sin tidigare svåger Thaksin sade han att han inte talat med honom på länge.


(Chaiwat Chotima)

Tisdagen den 16 oktober menade Viroj Pao-In att Priewpan Damapong bara hade sagt att han ännu inte var beredd att besätta posten som partiledare och att han inte definitivt hade avslagit tanken. Alla partimedlemmar med rätt kompetens var möjliga kandidater till posten som permanent ledare för partiet som skulle utses på ett partimöte som var planerat till den 30 oktober, sade Viroj.

Trots alla tidigare spekulationer blev det Charupong Ruangsuwan som valdes till ny partiledare tisdagen den 30 oktober. Under tisdagsmötet hade överste Apiwan Wiriyachai nominerat Charupong. Av de 334 medlemmarna på mötet röstade alla utom två för Charupong. Dessa två röster hade förklarats ogiltiga.


Stavningsvarianter;

Viroj Pao-In; Wirote Pao-in.

Charupong Ruangsuwan; Jarupong Ruangsuwan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-16, 17.27
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.