Ayutthaya - Ayutthayas fall
Phraya Rachasetthi (Chen Lian)

Jag väljer nu att hamna lite för långt fram i den kronologiska ordningen, men detta kommer att klarna när du läst artikeln efter denna.

En källa berättar att Taksins tidiga militära strategi hade gått ut på att ena och skapa goda förbindelser med de teochewtalande kineser som var bosatta i östra Siam utmed Thailandviken. Detta underlättades säkert av hans fars kinesiska härstamning. Han hade därför utsett en tidigare omtalad kines vid namn Chiam, som var befälhavare över en flotta av djonker i Trat, till viceguvernör av Trat. Den nye viceguvernören och hans flotta bildade en militär enhet som effektivt förhindrade att de kantonesisktalande kineserna i Ha Tien kunde utvidga sin maktsfär längre västerut.

Detta hindrade inte Ha Tiens vietnamesiske guvernör Mac Thien Tu från att skicka en flotta som anföll de siamesiska städerna Trat och Chanthaburi 1769 eller 1770. Men den vietnamesiska flottan besegrades och tvingades tillbaka av siamesiska trupper under ledning av den ovan omtalade kinesen Chiam och en källa indikerar att det var nu som han fick titelnamnet Phraya Phiphit พระยาพิพิธ (Chen Lian).

Phraya Phiphit utsågs av kung Taksin till guvernör över Ha Tien 1771. Denna post skulle han inneha fram till 1773. Han blir nu känd under titelnamnet Phraya Rachasetthi Chin พระยาราชาเศรษฐีจีน, med personnamnet Chen Lian (Choen Lian) เฉิน เหลียน. En källa anger hans titel som Phraya Phiphit Racha พระยาพิพิธราชา.

Kärt barn har många namn och Phraya Rachasetthi Chin är även känd som Luang Phiphit หลวงพิพิธ och Chao Khrua Lian เจ้าขรัวเหลียน. Historikern Nidhi Eoseewong föreslår att han ursprungligen hette Chen Lian och att hans första titel var Khun Phiphit Wathi ขุนพิพิธวาที.

Under Ayutthayatiden hade Chen Lian varit en lägre rankad kinesisk ämbetsman. I samband med Ayutthayas fall hade han slagit följe med Phraya Tak då han begav sig från Ayutthaya till Chanthaburi 1767. Khun Phiphit Wathi (Chen Lian) hade kommenderat ett kinesiskt regemente under Phraya Taks anfall mot Rayong 1767.

Andra historiker föreslår att Chen Lian var en kinesisk handelsman/pirat vid namn Chen Tai. Chen Tai försökte attackera hamnstaden Ha Tien. Men Mac Thien Tu, som styrde över Ha Tien, lyckades slå tillbaka Chen Tais styrkor. Chen Tai flydde sedan till Chanthaburi där han anslöt sig till Phraya Taksin under namnet Chiam.

Oavsett bakgrund deltog Chen Lian med sin flotta när Phraya Tak började återerövra centrala Siam i oktober-november 1767. Phraya Tak skickade de två generalerna Phraya Phiphit (Chen Lian) och Phraya Phichai som förtrupp för att sedan attackera den burmesiska garnisonen vid Pho Sam Ton norr om Ayutthaya. Detta har jag berättat om i den tidigare artikeln "Phraya Taksins fortsatta motståndsrörelse."

Det var efter segern vid Pho Sam Ton som Phraya Tak utsåg sig själv till kung i riket Thonburi och den nye kungen utsåg Phraya Phiphit (Chen Lian) till Phraya Kosathibodi. Den tidigare omtalade Mahamut, eller Luang Nai Sak, som också hade varit med under befrielsekrigen fick nu titeln Chaophraya Chakri Si Ongkharak เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ och utsågs till samuhanayok. För att undvika missförstånd kommer jag hädanefter att kalla honom för för Chaophraya Chakri (Mut).

I den föregående artikeln har jag berättat att Phraya Kosathibodi (Tang Liang) deltog i en tämligen misslyckad attack på Kambodja 1769 och att han bara kortvarigt hade ockuperat Battambang. Samma år skickade Mac Thien Tu iväg flottstyrka från Ha Tien för ett misslyckat försök att inta Chanthaburi. Den siamesiske försvararen av Chanthaburi, som en källa kallar Tran Lai, kan vara samma person som Tran Lien och Tran Thai, alias Phraya Phiphit.

I nästa artikel kan du läsa om Taksins invasion av Ha Tien 1771 där Phraya Phiphit (Chen Lian) också deltog med en flottstyrka. Efter att Ha Tien hade erövrats utsågs Phraya Phiphit till ny guvernör över Ha Tien med titeln Phraya Rachasetthi Chin.

Vietnameserna genomförde i juli 1772 en framgångsrik motoffensiv. Chen Lian hade rapporterat om den vietnamesiska motoffensiven till Taksin i Thonburi och då Taksin menade att det var alltför svårt att behålla Ha Tien beordrade han 1773 att de siamesiska trupperna här skulle kallas hem. Chen Lian skall då ha skickat ett stort antal invånare från Ha Tien till Thonburi ombord på båtar.

Efter 1773 vet man inte så mycket om Chen Lian. Han behöll sin guvernörstitel Phraya Rachasetthi även om han inte längre regerade över Ha Tien. Han blev i stället kommendant i Taksins kungliga kinesiska regemente. Under Thonburirikets sista år blev Chen Lian ledare för den teochewkinesiska kolonin. En burmesisk karta visade var han bodde på den östra sidan av Chaophrayafloden omgiven av den teochewkinesiska kolonin.


Stavningsvarianter;

Phraya Phiphit; Chan Lian จันเลียน, Chao Khrua Lian เจ้าขรัวเหลียน, Chen Lian, Chiêu Khoa Liên, Choen Lian เจิ่นเลียน, Khun Phiphit Wathi ขุนพิพิธวาที, Luang Phiphit หลวงพิพิธ, Phraya Kosathibodi, Phraya Phiphit Racha พระยาพิพิธราชา, Phraya Rachasethi Chin พระยาราชาเศรษฐี จีน, Tang Liang ตังเลี้ยง, Trần Liên.

Chen Lian; Chén Lián, Tran Lien, Trần Liên (i vietnamesiska källor).

Chao Khrua Lian; Chiêu Khoa Liên.

Chen Tai; Trần Thái.

Tran Lai; Trần Lai.

Tran Thai; Chen Thai, Trần Thái.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-05-04, 13.48
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.