Nutid - Militären tar över
Highslide JS
Så här röstade de olika provinserna i Thailand
Folkomröstningen angående författningen (7 augusti 2016)

Söndagen den 7 augusti 2016 genomförde Thailand folkomröstningen om ett godkännande av landets nya författning och valresultatet blev en seger för militärjuntan. Den nya författningen betraktades av många bara vara delvis demokratisk och att den gav militären ett ännu hårdare grepp om landet. 61.4 procent hade röstat ja till den nya författningen medan 38.6 procent hade röstat nej. Valdeltagandet låg på 59 procent. Ett förslag om att den kommande premiärministern skulle väljas gemensamt av senaten och representanthuset godkändes också av väljarna med procentsiffrorna 58-42.

Den huvudsakliga skillnaden mellan författningen 2016 och författningen från 2007 var att senaten skulle bli helt och hållet vald i stället för delvis vald. Denna ordning skulle gälla under en femårig ”övergångsperiod,” enligt författningen. Detta sågs av många som ett försök från den nationella fredsbevarande kommittén (NCPO) att behålla inflytandet efter att ha lämnat regeringsmakten, då man hade säkrat sig rätten att välja samtliga de 250 medlemmarna till senaten.

Senaten skulle också ha vetorätt över representanthuset gällande ändringar i författningen. Dessutom behövde en kommande premiärminister inte längre vara en parlamentsmedlem.

Folkomröstningen var första gången som juntan lät testa den allmänna opinionen sedan kuppen 2014. Oberoende kampanjarbete och öppen debatt angående författningen hade dock undertryckts före folkomröstningen. Formellt kampanjarbete från motståndare till författningen hade inte tillåtits medan militären själv aktivt hade kampanjat för den nya författningen. Aktivister som var emot den nya författningen hade arresterats och blivit dömda i militärdomstolar, medan röstberättigade som öppet deklarerade att de tänkte rösta nej till författningen också blev arresterade och åtalade av militärregimen.

Valresultatet gav emellertid legitimitet till juntan som menade att bara de kunde stabilisera Thailand och ”avgifta” politiken efter ett årtionde av kaos. Samtidigt betraktades resultatet som ett hårt slag mot nationens demokratirörelse. "Jag accepterar folkets beslut," sade Yingluck Shinawatra i social media efter folkomröstningen och tillade att hon inte var förvånad med tanke på svårigheterna att kunna diskutera dokumentet. "Jag är ledsen över det faktum att vårt land rör sig baklänges i och med en odemokratisk författning," tillade hon.

Tisdagen den 11 oktober 2016, efter ett års arbete, var kommissionen för utarbetande av författningen klar med sitt arbete. Den nya författningen lämnades över till premiärminister Prayut Chan-o-cha, som i sin tur skulle söka om kungligt godkännande för den innan den kunde tillämpas. Kommissionens engelska namn var Constitution Drafting Commission (CDC) och jag väljer därför att använda förkortningen CDC.

Premiärministern sade att de kommande 30 dagarna skulle användas för att se över författningen och se till att den var komplett innan man sökte kungligt godkännande för den. CDC, som leddes av Meechai Ruchuphan, hade träffat Prayut och andra regeringstjänstemän inklusive de biträdande premiärministrarna Wissanu Krea-ngarm och Prawit Wongsuwan samt ministern för premiärministerns kansli Mom Luang Panadda Ditsakul under tisdagen.

Efter det timslånga mötet menade Meechai att Prayut var nöjd med författarna till författningen, som arbetat med den trots alla problem. Premiärministern hade också uppmanat CDC att ha tålamod, sade Meechai.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-01-09, 21.27
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.