Nutid - Militären tar över
Highslide JS
Amnestys rapport om Thailand (28 september 2016)

Redan den 25 februari 2015 hade Amnesty International rapporterat att brotten mot de mänskliga rättigheterna i Thailand hade ökat efter kuppen i maj och organisationen beskrev situationen i landet som oroande. I sin årliga rapport med titeln Amnesty International Report 2014/15: the State of the World's Human Rights anklagades militärregimen för dess restriktioner och nedslag mot yttrandefriheten och för att fredliga sammankomster stoppades då det ansågs vara ett hot mot den nationella säkerheten.

Kuppen i maj och införandet av undantagstillstånd hade inneburit att många personer hade blivit godtyckligt arresterade, politiska samlingar med mer än fem personer hade förbjudits och att civila dömts i militärdomstolar utan möjlighet att överklaga, kunde man läsa i Amnestys rapport. Det fanns också rapporter om tortyr och dålig behandling av fångar som befann sig i förvar hos militären eller polisen.

Den 28 september 2016 kom rapporter om att de thailändska myndigheterna hade förhindrat Amnesty International från att hålla en presskonferens i Bangkok. Amnesty hade då tänkt offentliggöra en rapport vid namn Make Him Speak by Tomorrow: Torture and Other Ill-Treatment in Thailand.

Rapporten slog fast att sedan militärkuppen 2014 hade de militära myndigheterna tillåtit en kultur av tortyr och annan förnedrande behandling och att militären och polisen riktat in sig på misstänkta upprorsmakare, politiska motståndare och även andra personer. Rapporten dokumenterade 74 fall av tortyr och annan förnedrande behandling utförd av soldater och polis. Det handlade om slag, kvävning med plastpåsar, strypning med rep eller händerna, skendränkning, elektriska chocker mot könsorganen med mera.

Krigslagar och förordningar som kommit till efter kuppen hade gett militären rätt att isolera personer i hemligt förvar i upp till en vecka. Det var om den här tiden som tidigare fångar hade intervjuats av Amnesty. Polisen hade också använt tortyr och annan kränkande behandling mot bland annat migranter, misstänkta droganvändare och personer från landets etniska minoriteter. Misstänkta missbrukare vittnade om att de tvingats lämna urinprov på allmän plats. Enligt uppgifter till Amnesty hade dessa övergrepp ökat efter kuppen.

Thailand har ratificerat FN:s tortyrkonvention, men det finns ännu ingen thailändsk lag som specifikt kriminaliserar tortyr. Enligt thailändsk lag kunde domare också välja att acceptera "bevis" som framtvingats under tortyr. Undersökningar och åtal mot myndighetspersoner om misstänkt tortyr är mycket ovanliga.

Thailand kanske hävdar att de är emot tortyr, men handlingarna talar sitt tydliga språk. I kraft av de lagar som de själva stiftat har Thailands militära makthavare tillåtit en kultur av tortyr att blomstra där det inte finns något ansvarsutkrävande från förövarna och ingen rättvisa för offren. Detta sade Rafendi Djamin ราเฟนดิ ดีจามิน (7 november 1957-), som var chef för Amnesty Internationals avdelning för Sydostasien och Stilla Havsområdet.


(Rafendi Djamin)

Måndagen den 14 november 2016 uppmanade Amnesty International de thailändska myndigheterna att lägga ner anklagelserna mot människorättsadvokaten Sirikan Charoensiri ศิริกาญจน์ เจริญศิริ (1986-) som riskerade att åtalas efter att ha lämnat juridiskt bistånd till studentaktivister som var emot militärjuntan. Amnesty uppmanade också myndigheterna att skydda advokaters självständighet och frihet, att sluta att förfölja fredliga dissidenter och att respektera och skydda yttrandefriheten och fredliga sammankomster.


(Sirikan Charoensiri)

I oktober hade Sirikan anklagats enligt strafflagens artikel 116 för uppvigling och för illegal politisk sammankomst, vilket var ett brott mot nationella rådet för fred och ordnings order som förbjöd politiska sammankomster med mer än fem personer.

Redan i maj hade hon också anklagats för underlåtenhet att följa officiella direktiv och för att ha dolt bevismaterial. Detta då hon motsatt sig att polisen genomsökt hennes bil utan tillstånd efter att hennes klienter hade häktats för illegal politisk sammankomst. Efter att ha anmält polisen för tjänstefel efter denna händelse blev hon nu även anklagad för att ha lämnat in en falsk anmälan!

Sirikan, som tillhörde Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) (Sun Thanai Khwam Phuea Sitthi Manut Sayachon) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, representerande den studentbaserade New Democracy Movement (NDM) som bildats 2015 och som har hållit fredliga samlingar i opposition mot juntan. Thai Lawyers for Human Rights är en organisation som hade bildats omedelbart efter kuppen i maj 2014 och som arbetar för att att öka medvetenheten om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för att ge gratis juridisk hjälp till utsatta personer vars rättigheter hade kränkts.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-19, 14.57
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.