Nutid - Thaksin Shinawatra och hans efterträdare
Highslide JS
Thaksin säljer sitt telekomföretag (23 januari 2006)

Måndagen den 23 januari 2006 sålde familjen Thaksin sitt telekomföretag Shin Corporation till statligt ägda Temasek Holdings เทมาเส็กโฮลดิ้งส์ i Singapore för 73,3 miljarder baht. Detta motsvarade omkring 15 miljarder svenska kronor. Akademiker och media rasade då det visade sig att börsförsäljningen genomfördes utan att familjen behövde betala någon skatt för kapitalinkomst. Affären väckte ont blod och protester om påstådd korruption. Att det förekommit några oegentligheter i samband med försäljningen förnekades inte helt oväntat av Thaksin själv.

Det skulle senare visa sig att ett domstolsbeslut gav familjen Shinawatra rätt att inte behöva betala någon skatt. Faktum var att lagen om utländskt ägande i telekombranschen, Telecommunications Business Act, hade ändrats fredagen den 20 januari, strax före försäljningen. I ärlighetens namn hade det funnits förslag om ändringar i denna lag ända sedan 2001.

Fredagen den 3 februari avgick Thailands kulturminister Uraiwan Thienthong (Uraiwan Thianthong) อุไรวรรณ เทียนทอง (9 juli 1942-). Den politiske analytikern och historikern Phuwadol Songprasert ภูวดล ทรงประเสริฐ (1950-), från Kasetsart University (Mahawitthayalai Kasetsat) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, kommenterade avhoppet på följande sätt; ”Jag tror att Uraiwans avgång ytterligare har underminerat stabiliteten i Thaksins regering.”


(Uraiwan Thienthong)


(Phuwadol Songprasert)


(Kasetsart University)

Uraiwan var hustru till den politiske veteranen Sanoh Thienthong, som ledde en mäktig fraktion inom Thai Rak Thai vid namn Wang Nam Yen (Klum Wang Nam Yen) กลุ่มวังน้ำเย็น. Denna fraktion kontrollerade 37 av de 375 Thai Rak Thai-medlemmarna i representanthuset.

Uraiwan förklarade att det fanns flera skäl till att hon valt att avgå. Ett av skälen var den politiska moralens förfall. Hon förnekade att hennes man, som hjälpt Thai Rak Thai genom valen 2001 och 2005, stod bakom hennes avgång. Sanoh och Thaksin hade råkat i luven på varandra då Sanoh hotat lämna Thai Rak Thai. Detta då hans fraktion inte tilldelats viktiga ministerposter efter valet 2005.

En stor demonstration mot Thaksin planerades till lördagen den 4 februari och den skulle ledas av Sondhi Limthongkul. Demonstrationen skulle kräva Thaksins avgång och man förväntade sig att uppemot 100 000 personer skulle möta upp. ”Nu finns det många olika grupperingar i samhället som gemensamt vill avsätta Thaksin,” sade Phuwadol Songprasert. Wang Nam Yen-fraktionen kommer att arbeta mot Thaksin i parlamentet och andra grupper kommer att stödja Sondhi utanför parlamentet.”

Phuwadol förutspådde att Thaksin kunde vara borta från premiärministerposten redan i juni månad. Torsdagen den 2 februari deklarerade Thaksin mycket tydligt att han tänkte fortsätta på sin post de återstående tre åren av sin ämbetstid. Han betonade också att han fått 19 miljoner röster i valet 2005 och vunnit en överväldigande majoritet.

"Dessa 19 miljoner röstberättigade vet inget om politik sade Phuwadol." I Thailand väljs regeringarna av folket i provinserna och störtas av befolkningen i Bangkok." Här kan jag inte låta bli att kommentera detta som ännu en grotesk mästrande och nedlåtande kommentar mot röstberättigade utan högre utbildning.

Den 23 februari meddelade Securities and Exchange Commission (SEC) (Samnak ngan Khana Kammakan Kam Kap Laksap Lae Talat Laksap) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ att Thaksin och hans dotter Pinthongtha inte gjort något fel i samband med försäljningen av Shin Corporation. Detta besked lämnades av SEC:s generalsekreterare Thirachai Phuvanatnaranubala ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (21 december 1951-).


(Thirachai Phuvanatnaranubala)

Thaksins son Panthongtae fick dock böta 6 miljoner baht för att ha missat att öppet redovisa sina transaktioner mellan åren 2000-2002. Man fastslog emellertid att hans brott var mindre allvarligt då han faktiskt hade informerat SEC, men hans rapport hade inte varit helt korrekt. Påståenden om insiderbrott begångna av andra familjemedlemmar och styrelsemedlemmar från Thaksins företag undersöktes också, men man hittade inget som tydde på detta.


Stavningsvarianter;

Temasek Holdings; Temasek Investment Company.

Kasetsart University; Kasesart University.

Securities and Exchange Commission; สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-28, 12.36
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.