Nutid - Thaksin Shinawatra och hans efterträdare
Highslide JS
Finlandsplanen diskuteras
"Finlandsplanen" (maj 2006)

Sondhis tidning Manager Daily hade den 17, 19, 22, 23 och 24 maj 2006 publicerat en artikelserie om något de kallade för Finlandsplanen แผนฟินแลนด์ eller Finlandsdeklarationen. Artiklarna, som skrivits av akademikern och den politiske kommentatorn Pramote Nakhonthap (Pramot Nakhonthap) ปราโมทย์ นาครทรรพ, påstod att Thaksin och tidigare studentledare från 1970-talets demokratirörelse hade träffats i Finland 1999 för att utarbeta en plan som gick ut på att skapa en thailändsk enpartistat, att störta monarkin och införa republik.


(Pramote Nakhonthap)

Anklagelserna framfördes mycket lägligt inför kungens 60-årsjubileum på tronen den 9 juni. Liksom tidigare kunde Sondhi inte presentera några bevis utan sade bara att hans källa var en person från Thai Rak Thai som nyligen hoppat av. En rad varianter på denna konspirationsteori har sedan framförts.

Förutom Thaksin så fanns Prommin Lertsuridej, Chaturon Chaisang, Surapong Suebwonglee, Adisorn Piangket, Sutham Sangprathum och Phumtham Vejjayachai (Phumtham Wechayachai) ภูมิธรรม เวชยชัย (5 december 1953-) bland de anklagade. Samtliga dessa menades ha haft förbindelser med kommunistpartiet i samband med massakern den 6 oktober 1976. Thaksin och övriga anklagade från TRT tog naturligt nog starkt avstånd från påståendena. Det bekräftades dock att Thaksin varit i Finland flera gånger och han hade bland annat besökt företaget Nokia โนเกีย vid tre tillfällen.

Anklagelserna fördes vidare av flera prominenta kritiker från PAD, professorn i statsvetenskap Chaianan Samudavanija (Chai-anan Samutthawanit) ชัยอนันต์ สมุทวณิช (23 februari 1944-15 september 2018), senatorn Sophon Supapong (Sophon Suphaphong) โสภณ สุภาพงศ, den ovan nämnde Pramote Nakhonthap och Thaworn Senniam (Thawon Senniam) ถาวร เสนเนียม (29 mars 1947-) från Demokratiska partiet.


(Thaworn Senniam)


(Chaianan Samudavanija)

Den tidigare studentaktivisten Kasian Tejapira (Kasian Techaphira) เกษียร เตชะพีระ (23 december 1957-) skrev i maj 2006 en lång artikel i den brittiska vänstertidskriften New Left Review där han beskrev oppositionen mot Thaksin. Denne Kasian blev senare faktiskt en anhängare till Thaksin.

Den 30 maj 2006 (2 juni?) stämde Thaksin och hans advokat Thana Benjathikul (Thana Benchathikun) ธนา เบญจาทิกุล Sondhi och 10 andra personer och företag för förtal. Enligt stämningsansökan hade de 11 anklagade gjort sig skyldiga till förtal, genom att förknippa målsägarna med den så kallade Finlandsdeklarationen under ett offentligt seminarium på Thammasatuniversitetet den 25 maj.


(Thana Benjathikul)

Seminariet med namnet Finland Declaration and Thai Rak Thai's political strategy hade sänts live av TV-stationen ASTV och anklagelserna mot Thaksin publicerades också av media ägda av Manager Media Group den 24-28 maj. Det handlade om tidningen Manager Daily och dess webbsida. Brottmålsdomstolen (San Aya) ศาลอาญา skulle den 4 september undersöka om fallet skulle tas upp till prövning. Brottmålsdomstolen motsvarar den svenska tingsrätten.

Bland de stämda, förutom Sondhi, fanns Pramote Nakhonthap, styrelsemedlemmen Saowalak Thiranujanyong (Saowalak Thiranutchanyong) เสาวลักษณ์ ธีรานุจรรยงค์ och webbmastern Panjapat Angkhasuwan (Panchaphat Angkhasuwan) ปัญจภัทร อังคสุวรรณ.

Andra källor nämner också följande personer och företag bland de stämda; Bangkoksenatorn Chirmsak Pinthong (Choemsak Pinthong) เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (3 november 1950-), Sondhis son Chittanart Limthongkul (Chittanat Limthongkun) จิตตนาถ ลิ้มทองกุล (28 november 1975-), Khunthong Lorserivanich (Khunthong Loseriwanit) ขุนทอง ลอเสรีวานิช och Manager Media Group.


(Chirmsak Pinthong)


(Chittanart Limthongkul)


(Khunthong Lorserivanich)

Återigen drabbades Thaksin av anklagelser om att han ville tysta media, vilket inte oväntat skadade både Thaksin och hans regim. Den 30 maj fastställdes även ett nytt valdatum till den 15 oktober 2006.

Den 24 mars 2009 frikände brottmålsdomstolen Sondhi Limthongkul och de övriga tio personerna i förtalsmålet. Domstolen motiverade domen med att de anklagade inte hade lyckats bevisa att Finlandsplanen verkligen hade existerat och att de bara hade kritiserat hur Thai Rak Thai och Thaksin skötte landets administration. Thaksin hade därefter överklagat domen.

Appellationsdomstolen fastslog tisdagen den 12 mars 2013 brottmålsdomstolens tidigare frikännande domar. Ärendet gick vidare till Högsta domstolen som återigen friade de elva från förtal den 16 december 2016. Domstolen menade att Thaksin var en offentlig person och som sådan kunde han också kritiseras.


Stavningsvarianter;

Finlandsplanen; Finland Conspiracy, Finland Declaration, Finland Plot, Finlandsstrategin, Finland Strategy, Patinya Finlaen ปฏิญญาฟินแลนด์, Yutthasat Finlaen ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์.

Pramote Nakhonthap; Pramote Nakornthab.

Phumtham Vejjayachai; Bhoomtham Vejayachai, Bhumtham Vejayachai, Phoomtham Vejchayachai, Poomdham Vejayachai, Poomtham Vejayachai, Phoumtham Vejayachai, Phumtham Vejayachai, Phumtham Vechayachai.

Chaianan Samudavanija; Chai-anan Samudavanija, Chaianan Samudavanija, Chai-Anand Samudvanijja.

Sophon Supapong; โสภณ สุภาพงษ์.

Thaworn Senniam; Thavorn Senneam, Thavorn Senniam, Thaworn Senneam.

Thana Benjathikul; ธนา เบญจาธิกุล.

Brottmålsdomstolen; Criminal Court.

Saowalak Thiranujanyong; Saowalak Thiranuchanyong.

Chirmsak Pinthong; Jermsak Pinthong.

Chittanart Limthongkul; Chintanart Limthongkul.

Khunthong Lorserivanich; Khunthong Lorlertserivanich.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-29, 08.01
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.