Nutid - Thaksin Shinawatra och hans efterträdare
Highslide JS
Kungen skriver under författningen
Thailands nya författning (19 augusti 2007)

Militären skrotade som omtalat den gamla författningen från 1997, som många ansett som den mest demokratiska i Thailands historia. Juntan anklagade Thaksin för att ha utnyttjat kryphål i författningen för att koncentrera makten till premiärministerns kansli och berika sitt eget finansimperium. Regimen beslutade sig senare för att genomföra en folkomröstning (kan-ok siang prachamati) การออกเสียงประชามติ om en ny författning.

Olika grupper med skilda intressen protesterade mot den föreslagna författningens innehåll. Buddhistmunkar mot att deras tro inte skyddades som statsreligion, medan demokratiförespråkare invände mot att förslaget arbetats fram av en grupp tillsatt av militären, utan tillräckligt inflytande från allmänheten. Andra ansåg att författningen innebar ett traditionellt återinförande av makten till militären, byråkraterna och kungahuset. Kungens dåvarande topprådgivare, den tidigare överbefälhavaren Prem Tinsulanonda, sågs av Thaksin-lägret som hjärnan bakom militärkuppen mot Thaksin.

Trots den omfattande kritiken genomfördes Thailands allra första folkomröstning, om ett ja eller nej till den nya författningen, den 19 augusti 2007. En halvtimme efter att vallokalerna stängt uttalade sig Surayud Chulanont i TV där han förklarade att författningen godkänts av folket.

En vallokalsundersökning påstod att 68 procent av landets 45 miljoner röstberättigade hade sagt ja till den nya författningen. Surayud sade att resultatet i folkomröstningen skulle innebära att läget i landet skulle normaliseras igen och att allmänna val skulle hållas i slutet av december. Här finns det dock källor som säger att valdeltagandet var 58 procent och att 57 procent röstade för författningen och 43 procent emot. Två procent av rösterna hade förklarats ogiltiga. Motståndet mot författningen var stort i norra och nordöstra Thailand.

Det skall tilläggas att den nya författningen gav amnesti till de generaler som störtade Thaksin. Från London, som nu blivit Thaksins nya exil, kallade Thaksin författningen "frukten från ett förgiftat träd." Andra ledare från det gamla Thai Rak Thai sade att regeringen vilselett folket genom att hota att det inte skulle bli något val om författningen inte gick igenom. Politiska analytiker ansåg att många kände sig motiverade att rösta ja i hopp om att det skulle innebära en snabbare återgång till demokrati. Den 24 augusti överlämnades författningen till palatset för kungens formella underskrift.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-29, 08.52
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.