Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Somsak Jeamteerasakul
Somsak Jeamteerasakul och anklagelser om majestätsbrott (2011-2014)

Den tidigare nämnde akademikern, doktorn, föreläsaren och historikern Somsak Jeamteerasakul som arbetat vid fakultetet för humaniora (khana sinlapasat) คณะศิลปศาสตร์ vid Thammasatuniversitetet är så intressant att jag valt att berätta litet mera utförligt om honom. Somsaks akademiska intresseområde handlade om samtida politik och han var speciellt intresserad av thailändsk historia från 1930 och framåt. Han var dessutom en framstående kritiker av Thailands monarki och landets lag om majestätsbrott.

Somsak Jeamteerasakul var född den 22 juni 1958 och han tog sina examina vid Suankularb Wittayalai School (Rongrian Suan Kulap Witthayalai) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย och Thammasatuniversitetet. Somsak hade blivit intresserad av politik under sin gymnasietid och hade blivit en av studentledarna på Thammasatuniversitetet 1976. Han hade själv befunnit sig här under massakern den 6 oktober 1976 och blivit arresterad och tillbringat två år i fängelse.

Somsaks doktorsavhandling heter The communist movement in Thailand (Monash University, 1991). Därefter har Somsak blivit känd för att ha skrivit mycket utförligt om monarkins roll i Thailand. Ultrarojalistiska och rojalistiska grupper har anklagat honom för att försöka "störta monarkin."

I maj 2011 anmäldes Somsak för majestätsbrott av armén. Detta efter att ha skrivit och publicerat ett öppet brev på internet där han kritiserat prinsessan Chulabhorn efter att hon deltagit i en TV-intervju samma år. Somsak hade kritiserat prinsessan för att ha deltagit i en begravning av en promonarkistisk demonstrant 2008 och att hon under intervjun inte alls hade nämnt de regeringsfientliga demonstranter som mist livet under det militära tillslaget 2010.

Somsak förnekade att han gjort sig skyldig till majestätsbrott då han mycket riktigt påpekade att artikel 112 i strafflagen bara gällde kungen, drottningen, kronprinsen och regenten. Efter militärkuppen 2014, som du kan läsa mera om längre fram i avsnittet ”Militären tar över,” riktade militärjuntan emellertid ännu en anklagelse om majestätsbrott mot Somsak.

I ett bemötande av juntans anklagelser skrev Somsak; "Det är uppenbart att jag aldrig skulle få en rättvis behandling enligt gällande lagar. Därför är det min legitima rättighet att försvara mitt liv, min kropp och min frihet genom att vägra att låta militärjuntan, som begått förräderi genom att tillskansa sig makten, att arrestera och skada mig med lagen om majestätsbrott som ursäkt."

Somsak var en av de första akademikerna som militären kallade till sig för att genomgå en så kallad ”attitydjustering.” Efter att ha vägrat att följa kallelsen utfärdade militärjuntan en arresteringsorder mot honom och återkallade hans pass.

Under den här tiden gömde sig Somsak och bekräftade senare att han faktiskt inte bott i sitt hus sedan hans hus beskjutits i februari 2014. Somsak refererade till den skjutning som ägt rum efter att han uppmanat thailändarna att tänka kritiskt om monarkin i ett Facebookinlägg. Polisen har aldrig identifierat förövarna vars attack inträffade bara några dagar efter att armén hotat att använda "sociala åtgärder" för att straffa Somsak för hans kommentarer.

Somsak uppenbarade sig i sociala media igen i november 2014. Han berättade att han ofta bytt bostad ofta under den här perioden. Det bekräftades senare att Somsak hade flytt till Frankrike. Han hade valt att fly på grund av kallelsen han fått av militären, den våldsamma attacken på hans hem och då han riskerade att bli arresterad och anklagad för majestätsbrott.

I februari 2015 skrev Thammasatuniversitetets rektor Somkit Lertpaithoon (Somkhit Loetphaithun) สมคิด เลิศไพฑูรย์ (9 juli 1959-) under en order där Somsak formellt blev avskedad. Flera av universitetets föreläsare kritiserade offentligt detta beslut som orättvist och politiskt motiverat. Somkit försvarade beslutet och försäkrade att beslutet inte var politiskt motiverat utan att grundades på att Somsak inte hade infunnit sig på sin arbetsplats under 15 dagar i rad.


(Somkit Lertpaithoon)

Somsak svarade att han hade försökt ansöka om ett sabbatsår och sedan hade erbjudit sig att säga upp sig själv, men att båda dessa önskemål hade vägrats honom. Universitetet hävdade att de visserligen mottagit Somsaks brev där han sade upp sig själv, men det skulle ha kommit in 15 dagar innan han lämnade sin tjänst, enligt universitetets regler.

I juli 2015 bad den thailändska militärjuntan att Frankrike skulle utlämna Somsak och andra kritiker av monarkin från deras exil i Frankrike. Bland dessa fanns också Jaran Ditapichai och Nopporn Suppipat นพพร ศุภพิพัฒน์ (Nopphaphon Supphiphat) (30 mars 1971-). Den franska regeringen beviljade emellertid Somsak och andra misstänkta för majestätsbrott asyl och flyktingstatus samma år.

Nopporn Suppipat hade grundat företaget Wind Energy Holding 2009, som han själv var verkställande direktör för, och 2014 var han listad som nummer 31 av Thailands 50 rikaste personer. Hans förmögenhet uppskattades då till 800 miljoner dollar. Efter kuppen 2014 hade han anklagats för majestätsbrott i förbindelse med en korruptionshärva som involverade familjemedlemmar till prinsessan Srirasmi Suwadee. Nopporn valde då att fly till Frankrike där han beviljades politisk asyl.

I februari 2016 rapporterades det att den thailändska polisen undersökte uttalanden som Somsak hade gjort under en TV-intervju 2013, som kunde var ännu ett möjligt majestätsbrott. I intervjun hade Somsak sagt att den thailändska kungliga familjens inflytande och makt var större än avsett i en modern konstitutionell monarki. Somsaks följare på sociala media hade kallats till förhör av militärjuntan och Technology Crime Suppression Division (Kong Bangkhap Kan Prap Pram) กองบังคับการปราบปราม hade informerat dem om att dela eller gilla innehåll från Somsak kunde också vara ett majestätsbrott.

I juli 2016 slog förvaltningsdomstolen fast att avskedandet av Somsak från hans tjänst vid Thammasatuniversitetet varit olaglig. Domstolen kommenterade sitt beslut och hävdade att Somsak hade haft "extraordinära skäl," som förhindrat honom från att avgå från sin tjänst vid universitetet. Ett avskedande från tjänsten skulle ha inneburit förlorad pension och andra förmåner som han var berättigad till.

I april 2017 förklarade de thailändska myndigheterna att det var olagligt att kommunicera eller dela information med Somsak på internet.


Stavningsvarianter;

Fakultetet för humaniora; Faculty of Liberal Arts.

Technology Crime Suppression Division; Technology Crime Suppression Bureau.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-01-07, 21.17
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.