Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
En bekymrad Abhisit inför en eventuell upplösning av Demokratiska partiet. Foto: AP
Rekommendationen om Demokratiska partiets upplösande (12 april 2010)

Måndagen den 12 april 2010 meddelade valkommissionen att man med röstsiffrorna 4-1 blivit eniga om att rekommendera att Demokratiska partiet skulle upplösas. Bakgrunden var att partiet ansågs ha tagit emot en olaglig donation på 258 miljoner baht samt för missbruk av 29 miljoner baht från utvecklingsfonden för politiska partier 2005, som sorterade under valkommissionen.


(Valkommissionen stormas en vecka innan rekommendationen om upplösning av det Demokratiska partiet)

Valkommissionen hade tidigare bett en underkommitté, som hade hand om ärendet, att undersöka Abhisit Vejjajiva och Prachai Leophairatana, som varit direktör för Thai Petrochemical Industry Plc (TPI Polene) บริษัท ทีพีไอ โพลีน, extra noga. TPI Polene är Thailands tredje största cementtillverkare, men har också petrokemisk tillverkning.

Det var oppositionspolitikern Chalerm Yubamrung från Pheu Thai som påstått att Demokratiska partiet fått 258 miljoner baht från TPI Polene inför de allmänna valen 2005. De skulle ha fått pengarna genom en reklamfirma vid namn Messiah Business and Creation Company Limited บริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด. Att ta emot en så stor donation var i strid med gällande lagstiftning. En donation från ett företag eller individ till ett politiskt parti var begränsad till maximum 10 miljoner baht per år.

De 29 miljonerna hade Demokratiska partiet också fått till sin valkampanj inför valen 2005. Partiet anklagades för att ha använt 23 av dessa miljoner för att betala en reklambyrå, trots att man enligt reglerna bara hade tillstånd att spendera 19 miljoner baht på valaffischer och marknadsföring.

Tisdagen den 20 april 2010 rapporterades det att ett team med sex åklagare hade satts samman för att överväga valkommissionens rekommendation. Om åklagarteamet menade att valkommissionens beslut var korrekt skulle författningsdomstolen ha det sista avgörandet.

Under tisdagen rapporterades också att Demokratiska partiets juridiska avdelning satt samman ett team av advokater som skulle kämpa mot ett eventuellt beslut om upplösning av partiet i författningsdomstolen. Detta berättade advokaten och Demokratiska partiets parlamentsmedlem från Phatthalung, Nipit Intarasombat (Niphit Intharasombat) นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (30 april 1957-).

 
(Nipit Intarasombat)

Onsdagen den 21 april meddelade valkommissionen att rekommendationen om ett upplösande av Demokratiska partiet skulle lämnas till författningsdomstolen för övervägande den 26 april. Det handlade då bara om ärendet om det påstådda missbruket av 29 miljoner baht från valkommissionens utvecklingsfond för politiska partier, sade valkommissionens generalsekreterare Suthiphon Thaveechaiygarn.

Valkommissionärerna hade enligt gällande regler och lagar valt att lämna ärendet om missbruket av de 29 miljonerna direkt till författningsdomstolen, medan valkommissionen lämnade över ärendet om de 258 donerade miljonerna till Åklagarmyndigheten den 10 maj.

Onsdagen den 7 juni meddelade valkommissionens ordförande Apichart Sukhagganond (Aphichat Sukhakkhanon) อภิชาต สุขัคคานนท์ (25 november 1945-) att det skulle bildas en kommitté med sju medlemmar för att komplettera undersökningen om den påstådda illegala donationen på 258 miljoner baht.


(Apichart Sukhagganond)

Chefsåklagaren Julasing Wasantasing (Chulasing Wasantasing) จุลสิงห์ วสันตสิงห์ (19 maj 1950-) hade nämligen sagt att valkommissionens rapport var ofullständig och inte skulle accepteras av författningsdomstolen i sin nuvarande form. Fredagen den 9 juli var Åklagarmyndigheten beredd att lämna över kompletteringen till författningsdomstolen.

Författningsdomstolens uppgift var nu att avgöra om valkommissionens begäran om ett upplösande av Demokratiska partiet var korrekt; om partiet gjort sig skyldig till brott mot lagarna för de politiska partierna; om partiet missbrukat fonden; och om partiet skulle upplösas och partiets ledare och styrelse skulle förbjudas att verka politiskt.

Måndagen den 12 juli meddelade vice chefsåklagaren Waiwut Lortrakul (Waiwut Lotrakun) วัยวุฒิ หล่อตระกูล att man tänkte lämna över en begäran om Demokratiska partiets upplösande till författningsdomstolen under tisdagseftermiddagen. I begäran ansåg åklagarna att partiet hade brutit mot artikel 95 enligt lagarna för de politiska partierna (Political Party Act) från 1997. Detta genom att olagligen ha tagit emot en donation på 258 miljoner baht från Thai Petrochemical Industry Plc. Det påstådda brottet skulle ha begåtts mellan 2004 och 2005.

Vid en fällande dom skulle partiledningen, förutom förbudet att verka politiskt i fem år, också förbjudas att starta ett nytt parti eller inneha några politiska uppdrag i några andra politiska partier under fem år.

Måndagen den 18 oktober 2010, under ett stort säkerhetspådrag, anlände premiärminister Abhisit till författningsdomstolen för att vittna i målet om det påstådda missbruket av 29 miljoner baht. Abhisit såg lugn ut då han anlände, men pratade inte med horden av reportrar utanför domstolen.


(Abhisit anländer till författningsdomstolen)

Abhisit förnekade påståenden om att en medlem i hans parti skulle ha försökt påverka domstolen. Oppositionens beskyllningar om att en jurist från Demokratiska partiet skulle ha träffat en medarbetare till en av författningsdomstolens domare före dagens förhör, och fångats på video, var måndagens stora nyhet.

En tidigare thailändsk diplomat, akademiker och författare, Pavin Chachavalpongpun (Pawin Chatchawanphongphan) ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (25 mars 1971-), gjorde ett uttalade och sade att han inte trodde att partiet skulle bli upplöst. Ett tänkbart motiv för en fällande dom kunde vara att visa rödskjortorna att det inte fanns någon dubbelmoral i rättssystemet, vilket de ju påstod. Om detta osannolika skulle inträffa hade Demokratiska partiet säkert en plan B, sade Pavin efter rykten om att ett nytt parti då snabbt skulle resa sig ur askan av det gamla.

Måndagen den 29 november läste författningsdomstolen upp sin dom i ärendet om det påstådda missbruket av medel från valkommissionens utvecklingsfond för politiska partier. Förkunnandet av domen sändes direkt i TV av de statliga TV-kanalerna. Premiärminister Abhisit Vejjajiva sågs sittande tillsammans med Demokratiska partiets chefsrådgivare Chuan Leekpai, som hade levererat partiets slutgiltiga försvarsanförande.


(Abhisit och Chuan väntar på domen)

Det visade sig att författningsdomstolen lade ner ärendet om valfusk vilket motiverades med att processen med begäran, som lämnats in av valkommissionen, redan från början inte hade varit juridiskt korrekt. Begäran hade blivit juridiskt inkorrekt då det tagit mer än 15 dagar innan klagomålet lämnats in till domstolen. Domarnas röstsiffror var 4-2. Demokratiska partiet hade därmed klarat sig från upplösning.

På tisdagsmorgonen den 30 november samlades omkring 20 supportrar till UDD utanför författningsdomstolen. De var klädda i svarta kläder i protest mot domstolens beslut. Gruppen leddes av rödskjortan och radiomannen Palot Chalermsan (Phalot Chaloemsaen) พลท เฉลิมแสน och den tidigare skollärarinnan Pusadee Yaemsakulna (Phutsadi Yaemsakunna) ผุสดี แย้มสกุลณา.

UDD:s kvinnliga ordförande Thida Thavornseth påstod onsdagen den 1 december att beslutet om att lägga ner målet mot Demokratiska partiet berodde på att ett upplösande skulle ha gynnat rödskjortorna. Thida, som var hustru till den fängslade UDD-ledaren Weng Tojirakarn, sade beklagande att de rödskjortor som tappat sugen skulle ha känt sig uppmuntrade att fortsätta sin kamp om Demokratiska partiet hade blivit upplöst.

Under onsdagen rapporterades det också att "June 24 Democracy Group," som var allierad med UDD, hade uppmanat valkommissionens fem medlemmar att avgå. Gruppen som leddes av Somyot Prueksakasemsuk hade uppmanat valkommissionen till detta då de misslyckats med att lämna över fallet angående de 29 miljonerna baht inom den juridiskt stipulerade tidsramen.

Somyot sade att domstolens beslut bara skulle öka antalet rödskjortesupportrar då beslutet tydligt visade på att dubbelmoralen verkligen var en realitet. Han förutspådde också att regeringens stabilitet skulle minska då rödskjortorna skulle genomföra massdemonstrationer över hela landet under 2011 för att kräva premiärminister Abhisits avgång.

Somyot berättade också att hans röda grupp planerade att avhålla ett seminarium under temat monarkin och författningen (Kasat Kap Ratthathammanon) กษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ på författningsdagen den 10 december vid Royal Hotel. Det kan vara bra att veta att Royal Hotel också är känt under namnet Rattanakosin Hotel (Rongraem Rattanakosin) โรงแรมรัตนโกสินทร์.

Akademikerna Somsak Jeamteerasakul (Somsak Chiamthirasakun) สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (22 juni 1958-) från Thammasatuniversitetet, Sutthachai Yimprasert (Sutthachai Yimprasoet) สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (28 april 1956-27 september 2017) från Chulalongkornuniversitetet och Natthapol Jaijing (Natthaphon Chaiching) ณัฐพล ใจจริง från Rajabhat Suan Sunantha University (Mahawitthayalai Ratchaphat Suan Sunantha) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา kommer att delta, berättade Somyot.


(Somsak Jeamteerasakul)


(Sutthachai Yimprasert )

Somsak Jeamteerasakul kommer jag att presentera lite mera utförligt i artikeln, ”Somsak Jeamteerasakul och anklagelser om majestätsbrott (2011-2014),” längre fram i detta avsnitt.

Torsdagen den 2 december berättade Bangkok Post att Chuan Leekpai, som var rådgivande ordförande i Demokratiska partiet, hade bett partiets juridiska team att förbereda sig inför det andra ärendet där partiet riskerade att bli upplöst. Det handlade nu om de 258 miljonerna i påstådd illegal donation till partiet.

Torsdagen den 9 december meddelade författningsdomstolen att man lade ner även detta andra mål mot Demokratiska partiet. Domstolen röstade 4-3 för att lägga ner målet, vilket motiverades med att den juridiska processen inte hade varit korrekt, berättade en av domarna. En liknande teknikalitet hade som tidigare nämnt använts i det första målet om missbruket av de 29 miljonerna från valkommissionen.

Akademikern, den politiske analytikern och den tidigare rektorn vid Ramkhamhaenguniversitetet Sukhum Nualsakul (Sukhum Nuansakun) สุขุม นวลสกุล (8 januari 1943-) menade att författningsdomstolens beslut i Demokratiska partiets favör inte skulle orsaka några nya våldsamheter i landet, men han varnade för att det regerande partiets popularitet kunde minska.

Sukhum menade att demonstrationer från oppositionens sida troligen skulle tvinga regeringen att utlysa nya allmänna val inom kort. Han sade också att demonstranterna skulle försöka övertyga allmänheten om att domstolens beslut i de två ärendena mot Demokratiska partiet var orättfärdiga och att folket måste kämpa mot den rådande dubbelmoralen.

Torsdagen den 6 januari 2011 lämnade en grupp advokater, med förbindelse till UDD, in ännu en begäran till valkommissionen där man bad om att fallet om en eventuell upplösning av Demokratiska partiet skulle tas upp igen. Ledare och ordförande för gruppen var advokaten Picha Wichitsilp (Phicha Wichitsin) พิชา วิจิตรศิลป์ (14 april 1948-). Picha sade att man ville återuppväcka de två fallen då de lagts ner på grund av juridiska teknikaliteter och för att författningsdomstolen inte hade tagit ställning till huruvida Demokratiska partiet var skyldigt till anklagelserna.


Stavningsvarianter;

Utvecklingsfonden för politiska partier; Election Commission's political party development fund.

Thai Petrochemical Industry Plc; TPI Polene Public Company Limited บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน).

Messiah Business and Creation Company Limited; Messiah Business and Creation Co. Ltd.

Nipit Intarasombat; Niphit Intarasombat, Nipit Charusombat.

Apichart Sukhagganond; Apichart Sukkhakanont, Apichart Sukhakkhanont, Apichart Sukhagghanond.

Julasing Wasantasing; Julasing Wasansing, Chulasing Wasantasing, Chullasing Wasantasing, Chullasingh Wasantasing, Joonlasing Wasantasing, Chulasingh Vasantasingh, Chulasingh Wasantasingh, Julasingh Vasantasingh.

Waiwut Lortrakul; ไวยวุฒิ หล่อตระกูล.

Winai Damrongmongkolkul; Vinai Damrongmongkolkul.

Udomsak Nitimontri; Udomsak Nitimontree.

Palot Chalermsan; Patol Chalermsan.

Pusadee Yaemsakulna; Phutsadee Yaemsakunna, ผุสดี แย้มสกุล.

Somsak Jeamteerasakul; Somsak Chiamthirasakul.

Sutthachai Yimprasert; Suthachai Yimprasert, Suthachai Yimpraset.

Picha Wichitsilp; Phicha Wichitsilp, Picha Wijitsilp.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-11, 16.40
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.