Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Premiärminister Abhisit Vejjajiva
Abhisits jakt på en fredlig lösning

Fredagen den 17 april 2009 sade överbefälhavaren Anupong Paochinda att han kunde slå vad, med sitt eget liv som insats, att inga demonstranter hade dödats av soldater under militärens rensningsaktioner i Bangkok tidigare under veckan. Detta sade han, efter envisa rykten som försökte lägga skulden på militären, efter att två döda män hade hittats i Chaophrayafloden. De två döda bakbundna männen försedda med munkavle påstods ha varit säkerhetsvakter som sagt till sina kolleger att de skulle ansluta sig till de regeringsfientliga demonstrationerna. Därefter hade de inte setts vid liv fler gånger.

Anupong sade att det gjorts flera försök av regeringsmotståndarna att vinkla olika händelser den senaste tiden. Rödskjortorna hade talat om dussintals dödade demonstranter, som forslats bort på lastbilar av militären och sedan dumpats utanför Bangkok. Men inga familjer hade ännu rapporterat någon saknad.

Officiella siffror hade först rapporterat 135 skadade under veckans sammandrabbningar. De två som dött vid marknaden Nang Loeng hade blivit offer för en uppgörelse mellan rödskjortor och lokala invånare. Siffrorna reviderades senare till 2 döda och 123 skadade.

Anupong berättade att det fanns soldater utplacerade på 102 olika ställen i Bangkok för att garantera allmänhetens säkerhet och förhindra alla försök att starta nya oroligheter. När undantagstillståndet hävts kommer soldaterna att återvända till sina baracker, sade han. Han ville inte kommentera mordförsöket på Sondhi utan konstaterade bara att det var en kriminell handling och att brott kunde inträffa oavsett om det rådde undantagstillstånd eller ej.

Efter ett extra kabinettsmöte förklarade Abhisit att undantagstillståndet i Bangkok och omnejd ännu inte kunde hävas. Anledningen till förlängningen var mordförsöket på Sondhi. Regeringen förlängde också undantagstillståndet i de våldsdrabbade södra provinserna i ytterligare tre månader gällande från söndagen till den 19 juli. Det kommer att förlängas igen efter tre månader eller intill våldet upphör, sade Abhisit.

Söndagen den 19 april bad premiärminister Abhisit PAD och deras anhängare att hålla sig lugna och inte hålla några möten som kunde leda till nya oroligheter. Detta sade han i TV-programmet Confidence in Thailand with Prime Minister Abhisit (Chuea Man Prathet Thai Kap Aphisit) เชื่อมั่นประเทศไทยกับอภิสิทธิ์.

Några dagar senare anklagade utrikesminister Kasit Piromya Thaksin för inblandning i det misslyckade mordförsöket på Sondhi. Han sade att även han och fyra andra ministrar var potentiella mål. Men några bevis för sina påståenden presenterade han inte.

Premiärminister Abhisit gav landets politiska partier en tidsfrist på två veckor för att föreslå ändringar i författningen, som skulle kunna minska spänningarna i landet. De framlagda förslagen skulle i sin tur debatteras offentligt. Han sade sig vara öppen för en ändring av den kontroversiella artikel nummer 237 i författningen, som handlade om upplösning av politiska partier. Enligt denna artikel måste ett parti upplösas om dess ledare eller medlemmar ansågs skyldiga till valfusk och ledande partimedlemmar förbjudas verka politiskt i fem år.

Som bekant hade ju denna regel redan tillämpats mot de tidigare partierna TRT, PPP, Chart Thai och Matchimathipataya. Abhisit sade att det måste dras en tydlig gräns mellan politiska förseelser och rent kriminella handlingar såsom upplopp, korruption och maktmissbruk.

Abhisit försvarade sin regerings införande av undantagstillståndet och de rättsliga åtgärderna mot UDD-ledarna efter våldsamheterna under songkran. Han avfärdade också att skillnaden i behandlingen av PAD kontra UDD handlade om dubbelmoral. "Arresteringsorder har utfärdats mot de personer som förklarat att de kommer att fortsätta att kämpa. En del av dem har till och med sagt att de kommer att agera i lönndom. Detta är ett uppenbart hot mot den nationella säkerheten," sade Abhisit.

"Hade förra årets demonstranter [PAD] uttalat hot mot den nationella säkerheten hade det utfärdats arresteringsorder även mot dem." Abhisit berättade att han uppmanat polisen att skynda på sina undersökningar för att garantera rättssäkerheten. Han sade också att alla regeringens åtgärder hade syftat till att återskapa fred i landet och ge regeringen tid att ta itu med landets försämrade ekonomi och arbetslösheten.

Att upplösa parlamentet skulle inte lösa några problem, med tanke på den nuvarande polariseringen i det thailändska samhället. "Val kunde bli präglade av våld. Detta skulle ytterligare kunna skada bilden av den thailändska demokratin," sade Abhisit.

Abhisits uttalande om förändringar i författningen välkomnades av Demokratiska partiets koalitionspartners och även partiet Pheu Thai. Sanan Kachornprasart från partiet Chart Thai Pattana sade att Abhisits förslag öppnade dörrar för förhandlingar, vilket var välkommet. "Författningsändringarna kommer att ge oss tid att andas. Då freden återvänt till våra gator kan en upplösning av parlamentet och nya val lyfta landet ur krisen," sade Sanan.

Ledaren för partiet Chart Thai Pattana, Chumpol Silpa-archa, föreslog att valkommissionen och Högsta domstolen skulle överväga en amnesti för ledande partimedlemmar som inte varit inblandade i valfusk. Pheu Thais parlamentsmedlem Peeraphan Palusuk trodde att en författningsändring och nyval skulle kunna minska splittringen i landet.

Den bannlyste medlemmen Thossaporn Serirak, från partiet TRT, välkomnade också de föreslagna ändringarna, men han sade också att rättsprocesserna mot Thaksin måste granskas på nytt. Thossaporn menade att Thaksins tvååriga fängelsedom var ett direkt resultat av kuppen 2006 och att den numera upplösta kommittén för granskning av tillgångar (ASC), som utsetts av kuppmakarna, hade varit partisk.

Torsdagen den 23 april meddelade en medarbetare till Kasit Piromya, Panit Wikitset (Phanit Wikitset) พนิช วิกิตเศรษฐ์ (4 september 1963-), att Förenade Arabemiraten var beredda att samarbeta med den thailändska regeringen om att utlämna Thaksin. Men Thaksin hade redan lämnat landet.


(Panit Wikitset)

Panit och biträdande handelsministern Alongkorn Ponlaboot (Alongkon Phonlabut) อลงกรณ์ พลบุตร (27 december 1956-) hade utsetts för att förhandla med Förenade Arabemiraten om Thaksins utlämnande. De två hade besökt Dubai mellan söndagen och tisdagen.


(Alongkorn Ponlaboot)

Panit sade att ämbetsmän i Förenade Arabemiraten berättat att Thaksin anlänt till landet som affärsman fredagen den 27 mars. Vid ett senare tillfälle hade myndigheterna sagt till Thaksin att det var olämpligt för honom att stanna kvar i landet då han använde landet som bas för politiska aktiviteter. Måndagen den 30 mars hade Thaksin därefter lämnat Förenade Arabemiraten och rest till Liberia.

Panit berättade också att Interpol (Ongkan Tamruat Atchayakam Rawang Prathet) องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ hade lämnat över en arresteringsorder mot Thaksin till Förenade Arabemiratens regering. Panit sade att det kunde bli tal om ett liknande diplomatiskt arbete för att få utlämnat UDD-ledaren Jakrapob Penkair.

Abhisits planer om en folkomröstning om huruvida bannlysta politiker skulle kunna få amnesti möttes av motstånd från PAD och andra medborgargrupper. Det handlade om de tidigare nämnda 220 politikerna som dömts för valfusk. Angkhana Neelaphaijit, som var ordförande för Working Group for Justice and Peace (Khana Tham Ngan Yuttitham Phuea Santiphap) คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, menade att premiärministerns taktik för att lösa landets problem inte fungerade. Tvärtom kunde situationen förvärras, menade hon.

En föreläsare i juridik, Komsan Pohkong (Khomsan Phokhong) คมสัน โพธิ์คง (3 juli 1965-), från Sukhothai Thammathirat Open University (Mahawitthayalai Sukhothai Thammathirat) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช menade att dömda politiker inte under några som helst omständigheter fick beviljas amnesti. Rättsväsendet skulle då bli marginaliserat och en del politiker skulle kunna uppfatta det som om det var fritt fram med valfusk.


(Komsan Pohkong)

PAD:s Suriyasai Katasila sade att folkomröstningar bara skulle komma ifråga om det handlade om ärenden som angick en majoritet av befolkningen och inte små grupper. Dessutom skulle en amnesti betyda att tidigare begångna och ej upptäckta politiska brott skulle vara borttvättade. Även Suriyasai menade att rättsväsendet kunde undermineras av en amnesti. En opinionsundersökning under helgen konstaterade att 65 procent av befolkningen var för en folkomröstning och att 31 procent var emot.

Fredagen den 24 april hävde premiärminister Abhisit undantagstillståndet som gällt för Bangkok och omnejd. Detta efter att säkerhetsstyrkorna rapporterat att läget numera var att betrakta som normalt.


Stavningsvarianter;

Confidence in Thailand with Prime Minister Abhisit; Confidence in Thailand with PM Abhisit.

Panit Wikitset; Panich Vikijsreth, Panich Vikitsreth, Panich Wikitseth, Panit Vikitsreth, พนิช วิกิจเศรษฐ์.

Alongkorn Ponlaboot; Alongkorn Polabutr.

Interpol; International Criminal Police Organization, Tamruat sakon ตำรวจสากล.

Komsan Pohkong; Komsan Pokong.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-17, 10.17
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.