Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Premiärminister Abhisit Vejjajiva
Abhisits jakt på en fredlig lösning

Fredagen den 17 april 2009 sade överbefälhavaren Anupong Paochinda att han kunde slå vad, med sitt eget liv som insats, att inga demonstranter hade dödats av soldater under militärens rensningsaktioner i Bangkok tidigare under veckan. Detta sade han, efter envisa rykten som försökte lägga skulden på militären, efter att två döda män hade hittats i Chaophrayafloden.

De två döda bakbundna männen försedda med munkavle påstods ha varit säkerhetsvakter som sagt till sina kolleger att de skulle ansluta sig till de regeringsfientliga demonstrationerna. Därefter hade de inte setts vid liv fler gånger.

Anupong sade att det gjorts flera försök av regeringsmotståndarna att vinkla olika händelser den senaste tiden. Rödskjortorna hade talat om dussintals dödade demonstranter, som forslats bort på lastbilar av militären och sedan dumpats utanför Bangkok. Men inga familjer hade ännu rapporterat någon saknad.

De senaste officiella siffrorna rapporterade 135 skadade under veckans sammandrabbningar. Två personer dog vid marknaden Nang Lerng, men det handlade då om en uppgörelse mellan rödskjortor och lokala invånare. Siffrorna reviderades senare till 2 döda och 123 skadade.

Anupong sade att det för närvarande fanns soldater utplacerade på 102 olika ställen i Bangkok för att garantera befolkningens säkerhet och förhindra alla försök att starta nya oroligheter. När undantagstillståndet hävts kommer soldaterna att återvända till sina baracker, sade han.

Anupong ville inte kommentera mordförsöket på Sondhi. Han sade bara att det var en kriminell handling och att brott kunde inträffa oavsett om det rådde undantagstillstånd eller ej.

Efter ett extra kabinettsmöte förklarade Abhisit att undantagstillståndet i Bangkok och omnejd ännu inte kunde hävas. Men han sade dock att det inte skulle bli långvarigt. Anledningen till förlängningen var mordförsöket på Sondhi.

Regeringen förlängde också undantagstillståndet i de våldsdrabbade södra provinserna i ytterligare tre månader, gällande från söndagen till den 19 juli. Det kommer att förlängas igen efter tre månader eller tills våldet upphör, sade Abhisit.

Söndagen den 19 april bad premiärminister Abhisit PAD och deras anhängare att hålla sig lugna och inte hålla några möten som kunde leda till nya oroligheter. Detta sade han i TV-programmet Confidence in Thailand with Prime Minister Abhisit (Chuea Man Prathet Thai Kap Aphisit) เชื่อมั่นประเทศไทยกับอภิสิทธิ์. Han sade också att man skulle försöka lösa fallet med mordförsöket på Sondhi så snabbt och öppet som möjligt.

Några dagar senare anklagade utrikesminister Kasit Piromya Thaksin för inblandning i det misslyckade mordförsöket på Sondhi. Han sade att även han och fyra andra ministrar var potentiella mål. Men några bevis för sina påståenden presenterade han inte. UDD-ledaren Jatuporn Prompan tillbakavisade Kasits anklagelse och anklagade honom istället för att baktala folk utan att ha några bevis.

Premiärminister Abhisit gav landets politiska partier en tidsfrist på två veckor för att föreslå ändringar i författningen, som skulle kunna minska spänningarna i landet. De framlagda förslagen skulle i sin tur debatteras offentligt.

Abhisit sade sig vara öppen för en ändring av den kontroversiella artikel nummer 237 i författningen. Denna handlar om upplösning av politiska partier. Regeln säger att ett parti måste upplösas om dess ledare eller medlemmar bedöms skyldiga till valfusk. Ledande partimedlemmar förbjöds också att verka politiskt i fem år, enligt artikeln.

Som bekant hade ju denna regel redan tillämpats mot de tidigare partierna TRT, PPP, Chart Thai och Matchimathipataya. Abhisit sade att det måste dras en tydlig gräns mellan politiska förseelser och rent kriminella handlingar såsom upplopp, korruption och maktmissbruk.

Abhisit försvarade sin regerings införande av undantagstillståndet och de rättsliga åtgärderna mot UDD-ledarna efter våldsamheterna under songkran. Han avfärdade också att skillnaden i behandlingen av PAD kontra UDD handlade om dubbelmoral.

"Arresteringsorder har utfärdats för de personer som förklarat att de kommer att fortsätta att slåss. En del av dem har till och med sagt att de kommer att agera i lönndom. Detta är ett uppenbart hot mot den nationella säkerheten," sade Abhisit.

"Hade förra årets demonstranter [PAD] gjort uttalande som hotade den nationella säkerheten hade det utfärdats arresteringsorder även för dem." Abhisit sade att han gett polisen instruktioner om att skynda på undersökningarna av alla ärenden för att garantera rättssäkerheten.

Abhisit sade också att alla regeringens åtgärder syftat till att återskapa fred i landet och ge regeringen tid att ta itu med "verkliga problem," såsom landets försämrade ekonomi och om arbetslösheten.

Att upplösa parlamentet skulle av allt att döma inte lösa några problem, med tanke på den nuvarande polariseringen i det thailändska samhället. "Val kunde bli präglade av våld. Detta skulle ytterligare kunna skada bilden av den thailändska demokratin," sade han.

Abhisits uttalande om förändringar i författningen välkomnades av Demokratiska partiets koalitionspartners och även partiet Pheu Thai. Sanan Kachornprasart från partiet Chartthaipattana sade att Abhisits förslag öppnade dörrar för förhandlingar, vilket var välkommet.

"Författningsändringarna kommer att ge oss tid att andas. Då freden återvänt till våra gator kan en upplösning av parlamentet och nya val lyfta landet ur krisen," sade Sanan.

Ledaren för partiet Chartthaipattana, Chumpol Silpa-archa, föreslog att valkommissionen och högsta domstolen skulle överväga en amnesti för ledande partimedlemmar som inte varit inblandade i valfusk.

Parlamentsmedlemmen Peeraphan Palusuk från Pheu Thai sade att partiet var berett på författningsändringar och han trodde inte att arbetet skulle ta mer än två månader. Även Peeraphan trodde att en författningsändring och nyval skulle kunna minska splittringen i landet.

Den bannlyste medlemmen Thossaporn Serirak, från partiet TRT, välkomnade också de föreslagna ändringarna, men han sade också att rättsprocesserna mot Thaksin måste granskas på nytt. Thossaporn sade också att Thaksins dom på två års fängelse var ett resultat av kuppen 2006. Han sade att den nu upplösta kommittén för granskning av tillgångar (ASC), som undersökt Thaksins tid vid makten, hade utsetts av kuppmakarna och att flera i kommittén varit partiska.

På torsdagen meddelade en medarbetare till Kasit Piromya, Panit Wikitset (Phanit Wikitset) พนิช วิกิตเศรษฐ์ (4 september 1963-), att Förenade Arabemiraten var beredda att samarbeta med den thailändska regeringen om att utlämna Thaksin. Men Thaksin hade redan lämnat landet.


(Panit Wikitset)

Panit och biträdande handelsministern Alongkorn Ponlaboot (Alongkon Phonlabut) อลงกรณ์ พลบุตร (27 december 1956-) hade utsetts för att förhandla med Förenade Arabemiraten om Thaksins utlämnande. De två hade besökt Dubai mellan söndagen och tisdagen.


(Alongkorn Ponlaboot)

Panit sade att ämbetsmän i Förenade Arabemiraten berättat att Thaksin anlänt till landet som affärsman den 27 mars. Vid ett senare tillfälle hade myndigheterna sagt till Thaksin att det var olämpligt för honom att stanna kvar i landet då han använde landet som bas för politiska aktiviteter. På måndagen hade Thaksin därefter lämnat Förenade Arabemiraten och rest till Liberia.

Panit berättade att Förenade Arabemiratens regering fått en arresteringsorder mot Thaksin från Interpol (Ongkan Tamruat Atchayakam Rawang Prathet) องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ och att han inte skulle tillåtas återvända till Förenade Arabemiraten om han fortsatte med sina politiska aktiviteter därifrån. Panit sade att det kunde bli tal om ett liknande diplomatiskt arbete för att få utlämnat UDD-ledaren Jakrapob Penkair.

Abhisits planer om en folkomröstning om huruvida bannlysta politiker skulle kunna få amnesti möttes av motstånd från PAD och andra medborgargrupper. Det handlade om de tidigare nämnda 220 politikerna som dömts för valfusk.

Angkhana Neelaphaijit (Angkhana Nilaphaichit) อังคณา นีละไพจิตร (23 mars 1956-), som var ordförande för Working Group for Justice and Peace (Khana Tham Ngan Yuttitham Phuea Santiphap) คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, menade att premiärministerns taktik för att lösa landets problem inte fungerade. Tvärtom kunde situationen förvärras, menade hon.


(Angkhana Neelaphaijit)

Abhisit hade sagt att en eventuell amnesti bara skulle kunna ges till de som begått ett politiskt brott. En person som dömts för någon kriminell handling skulle inte kunna beviljas amnesti. Thaksin skulle därmed inte kunna dra nytta av en amnesti.

En föreläsare i juridik, Komsan Pohkong (Khomsan Phokhong) คมสัน โพธิ์คง (3 juli 1965-), från Sukhothai Thammathirat Open University (Mahawitthayalai Sukhothai Thammathirat) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช menade att dömda politiker inte under några som helst omständigheter skulle kunna beviljas amnesti. Rättsväsendet skulle då bli marginaliserat och en del politiker skulle kunna uppfatta det som om det var fritt fram med valfusk.


(Komsan Pohkong)

PAD:s Suriyasai Katasila sade att folkomröstningar bara skulle komma ifråga om det handlade om ärenden som angick en majoritet av befolkningen och inte små grupper. Dessutom skulle en amnesti betyda att tidigare begångna och ej upptäckta politiska brott skulle vara borttvättade. Även Suriyasai menade att rättsväsendet kunde undermineras av en amnesti.

En opinionsundersökning under helgen konstaterade att 65 procent av befolkningen var för en folkomröstning och att 31 procent var emot.

Fredagen den 24 april hävde premiärminister Abhisit undantagstillståndet som gällt för Bangkok och omnejd. Detta efter att säkerhetsstyrkorna rapporterat att läget numera var att betrakta som normalt.

På fredagen begärde senatens talman Prasopsuk Boondej att parlamentet skulle hålla ännu en gemensam session. Sessionen som avhållits under onsdagen och torsdagen hade inte räckt till då det mesta av tiden hade använts till politisk pajkastning mellan de två blocken. Några av senatorerna hade därför inte hunnit lägga fram sina förslag till åtgärder för att få slut på den politiska röran i landet.

Prasopsuk föreslog att sessionen skulle fortsätta den 1 maj och han stod också bakom idén om att det skulle bildas en oberoende kommission som skulle se över regeringens tillslag mot gatuoroligheterna i Bangkok under songkran.


Stavningsvarianter;

Confidence in Thailand with Prime Minister Abhisit; Confidence in Thailand with PM Abhisit.

Panit Wikitset; Panich Vikitsreth, Panich Wikitseth, Panit Vikitsreth, พนิช วิกิจเศรษฐ์.

Alongkorn Ponlaboot; Alongkorn Polabutr.

Interpol; International Criminal Police Organization, Tamruat sakon ตำรวจสากล.

Angkhana Neelaphaijit; Angkana Neelapaijit, Angkhana Neelapaijit.

Komsan Pohkong; Komsan Pokong.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-04-09, 15.25
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.