Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Patcharawat Wongsuwan
Abhisit avskedar Patcharawat Wongsuwan (16 oktober 2009)

Fredagen den 16 oktober 2009 kom ett retroaktivt avsked av den tidigare polischefen Patcharawat Wongsuwan. Anledningen var att han ansågs ha gjort sig skyldig till tjänstefel då han givit order om våldsanvändning mot gulskjortorna den 7 oktober 2008. Bakom avskedet stod premiärminister Abhisit. Den tidigare polischefen hade som tidigare omtalat placerats på en icke aktiv post vid premiärministerns kansli fram till sin pensionering den 30 september.

Avskedandet kom efter samstämmiga rekommendationer från det thailändska statsrådet (Krisdika), civilförvaltningskommissionens kontor (samnak ngan khana kammakan kha ratchakan phonlaruean) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, den kungliga thailändska polisstyrelsen (samnak ngan khana kammakan nayobai tamruat haeng chat) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ och premiärministerns sekretariat (samnak lekha thikan nayok ratthamontri) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Den 28 december 2010 lämnade Patcharawat in en begäran till förvaltningsdomstolen om att bli återinsatt som polischef. Domstolen hade inte accepterat hans begäran. Anledningen var att den inte lämnats in inom de stipulerade 90 dagarna efter att han blivit uppsagd, vilket var en domstolsregel. Patcharawat hade då överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen (San Pok Khrong Sung Sut) ศาลปกครองสูงสุด och tisdagen den 20 december 2011 beordrades den lägre domstolsinstansen att acceptera Patcharawats begäran.

Avskedandet hade grundats på att antikorruptionskommissionen (NACC) i en utredning hade konstaterat att Patcharawat begått ett allvarligt disciplinbrott då han tillåtit polisen att använda vapen för att skingra PAD-demonstranterna, vilket orsakat dödsfall och sårade.

Patcharawat hävdade i sin begäran till Högsta förvaltningsdomstolen att poliskommissionen lagt fram en resolution till premiärministern den 30 december 2009 om att dra tillbaka hans avsked. Abhisit hade emellertid inte återkallat avskedandet utan hade sagt att han först ville rådföra sig juridiskt med det thailändska statsrådet (Krisdika). Detta hade därför förhindrat Patcharawat att lämna in sin begäran inom de stipulerade 90 dagarna.

Patcharawats advokat, Thanakorn Waekwaree (Thanakhon Waekwari) ธนากร แหวกวารี, sade att hans klient bara ville att domstolen skulle beordra premiärministern att skriva under ett dokument där han accepterade poliskommissionens resolution om att dra tillbaka avskedet.

Thanakorn sade att även om Patcharawat vann målet skulle det inte naturligtvis inte vara möjligt att återinsätta honom som polischef, då han för länge sedan nått pensionsåldern. Men Patcharawat skulle då juridiskt sett ha uppnått sin pensionsålder medan han fortfarande var polischef. Detta innebar då att han var berättigad till pension och andra pensionsförmåner samt att han kunde inneha styrelseuppdrag i statliga verksamheter, sade Thanakorn.


Stavningsvarianter;

Civilförvaltningskommissionens kontor; Office of Civil Service Commission.

Kungliga thailändska polisstyrelsen; Royal Thai Police Board, Board of the Royal Thai Police.

Högsta förvaltningsdomstolen; Supreme Administrative Court.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-02, 17.27
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.